DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL Exercicis 5.2: Agregació de dades fent servir funcions de grup

La Web StackOverflow permet fer consultas sobre la base de dades que hi ha darrera de la web.

Per fer-ho cal anar a data.stackexchange.com i punxar a 'Compose new query'.

A la pantalla, a la dreta apareixeran les taules i camps disponibles i a l'esquerra l'àrea per escriure una consulta.

Cal que consultis:

1) El número total de preguntes per cada tag. Quedat amb els 10 tags amb més preguntes ( usant un select top 10 ). Cal mostrar tant el valor count de la taula tag com el recompte que facis tu agregant les preguntes.

2) El número total de preguntes per cada tag. Quedat amb els tags amb més d'1 milió de preguntes. Cal mostrar tant el valor count de la taula tag com el recompte que facis tu agregant les preguntes. Ordena els resultats descendents per número de preguntes.

3) Els 10 usuaris amb més vots possitius aquest mes.

4) Escriu una consulta que ens doni una matriu. Tag x Numero de preguntes. Pels tags 'sql', 'java', 'xml'. Com aquesta:

Tag   2016 2016
java   100  232
xml    12 1232 
sql   1232  324

Els valors serien el total de posts per cada tag.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 14 de desembre de 2016 a les 19:07
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions