DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - El patró PGR (Post/Redirect/Get)

El patró PGR consisteix a fer una redirecció després d'haver rebut dades via POST. La intenció és prevenir submits duplicats.

Per a realitzar aquest exercici cal utilitzar el codi desenvolupat a l'exercici PHP, treball amb post

  1. Executa el codi anterior: Ompla el formulari i fes submit (via post) de les dades.
  2. Fes un refresh del resultat del form. Observaràs que el navegador et pregunta si vols tornar a enviar les dades, això és el que volem evitar.
  3. Per evitar això, després de processar les dades, redirigirem o bé al formulari si hi ha errors o bé a una segona pàgina p1.php.

Què es fa a la programació real? Doncs es treballa semblant amb això, si hi ha errors es torna a mostrar el formulari, amb els valors que ja havia entrar l'usuari, per tal que no els hagi de tornar a picar, i mostrant quin és l'error. I si no hi ha error, s'envia a una pàgina genèrica tot utilitzant algun sistema de missatges per indicar que tot ha anat bé.

Patró PRG

Resultats d'aprenentatge: 3.f
Continguts: 3.6

Editat 22 de octubre de 2016 a les 13:25
per daniel herrera

Pujat el 30 de setembre de 2013 a les 16:01
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions