DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL Exercicis 6: Subconsultes

A la base de dades AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License):

1) Mostra els 10 primers productes (per ordre de data de posada en venta ) que es van posar a la venda després del darrer producte que es va posar a la venda el maig de 2012.

2) Mostra els 10 primers producte ( per ordre de preu ) per sobre del preu mig dels productes. Exclou al càlcul del preu mig els productes amb valor 0.

3) Mostra el codi de producte de tots els productes que el nom de la subcategoria contingui una 'k'. Cal resoldre-ho amb subconsulta.

4) Mostra els 10 primers codis de producte per ordre alfàbètic de subcategories de la categoria 'Bikes'. Plantaja la sentència mitjanant una subconsulta a subcategories.

6) Mostra les categories on hi hagi productes que costin més que el doble de la mitjana del preu de tots els productes amb preu superior a 100.

7) Mostra les categories que no continguin productes que costin més de la meitat de la mitjana del preu de tots els productes amb preu superior a 100.

8) Peprara una subquery on aparegui codi subcategoria i mitjana de preus dels productes d'aquella subcategoria. Fes un Join d'aquesta subquery amb les taules de productes, categories i subcategories. Ha d'apareixer el nom de la categoria, la subcategoria, el nom i preu de producte i la mitjana dels preus dels productes de la subcategoria.

9) Investiga que és CTE i rescriu la consulta anterior fent servir CTE.

/8) Peprara una subquery on aparegui codi subcategoria i mitjana de preus dels productes d'aquella subcategoria. Fes un Join d'aquesta subquery amb les taules de productes, categories i subcategories. Ha d'apareixer el nom de la categoria, la subcategoria, el nom i preu de producte i la mitjana dels preus dels productes de la subcategoria. /

SQL Exercicis 6: Subconsultes (solucions)
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 2 de febrer de 2018 a les 15:09
per daniel herrera

Pujat el 19 de desembre de 2016 a les 19:56
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions