DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Concatenar elements d'un array

Donat l'array $a:

<?php
$a1 = array( 'A','B','C','D');
$a2 = array( 1,2,3,4,5,6,7);
$a3 = array( 'Boli', 'Goma', 'Llapis', 'Escurça');
$a = array( 'Lletres' => $a1, 'Números' => $a2, 'Materials Oficina' => $a3 );

Fes els bucles necessaris per mostrar pel navegador la següent informació:

  • Lletres: A, B, C, D
  • Números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • Materials Oficina: Boli, Goma, Llapis, Escurça

Aquest exercici té dues complexitats:

  1. Cal un bucle intern (nested loop), això està treballat a l'exercici PHP - Recorrer array
  2. Cal un separador entre elements, el separador no ha d'aparèixer davant del primer element i tampoc darrera de l'últim. A sota trobaràs una pista de com fer-ho:

El separador:

<?php
$a = array( 1,1,2,3,5,8,13);
$separador = "";
foreach( $a as $i ) {
    echo $separador . $i;  //concatenem el separador amb l'element
    $separador = ", ";
}
Resultats d'aprenentatge: 3.b
Continguts: 3.2

Editat 7 de octubre de 2016 a les 15:31
per Sergi Coll

Pujat el 1 de octubre de 2013 a les 11:06
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions