DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Poligons: amb col·lecció de punts

Falta enunciat

create type punt_typ as object (
  x float,
  y float);

create type punts_typ as table of punt_typ;

create type poligon_plus_typ as object(
  id int,
  punts punts_typ,
  member function area return float
)

create or replace type body poligon_plus_typ as 
  member function area return float is
  area_aux float;
  begin
   area_aux := 0;
   for i in 1 .. self.punts.count - 1 LOOP
     area_aux := area_aux + self.punts(i).x * self.punts(i+1).y;
   end loop;
   area_aux := area_aux + self.punts(self.punts.count).x * self.punts(1).y;

   for i in 1 .. self.punts.count - 1 LOOP
     area_aux := area_aux - self.punts(i+1).x * self.punts(i).y;
   end loop;
   area_aux := area_aux - self.punts(1).x * self.punts(self.punts.count).y;

   return 0.5 * abs( area_aux );
  end;
end;


create table poligons_plus of poligon_plus_typ 
(id primary key)
nested table punts store as poligons_nt;


insert into poligons_plus values
( poligon_plus_typ( 1, 
          punts_typ( punt_typ( 1,1), 
                punt_typ( 2,2), 
                punt_typ( 2,1))))

insert into poligons_plus values
( poligon_plus_typ( 2, 
          punts_typ( punt_typ( 1,1), 
                punt_typ( 1,2), 
                punt_typ( 2,2),
                punt_typ( 2,1)
                )))

select p.id, p.area() from poligons_plus p;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 25 de abril de 2017 a les 20:38
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions