DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
Quines tecnologies conèixes

Apuntarem a la pizarra les tecnologies de desenvolupament web que coneixem i les classificarem.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 18 de setembre de 2017 a les 17:02
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions