DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
El campeonat de gimnàstica rítmica

Enunciat

El campeonat de gimnàstica rítmica by Joan Queralt

La "Real Federación Española de Gimnasia" organitza cada any el Campionat Nacional de Clubs de Gimnàstica Rítmica en la modalitat d'individuals i necessita dissenyar una base de dades que permeti informatitzar la gestió del campionat d'aquest any. A la base de dades volen recollir informació sobre les gimnastes, els clubs, les entrenadores, les jutgesses i les qualificacions obtingudes.

Per poder participar les gimnastes han d'estar federades i, per tant, tenen una fitxa federativa amb un número que serveix per a identificar-les a nivell nacional. De cada gimnasta volen conèixer el número de fitxa federativa, el nom, els cognoms, la data de naixement, a quin club pertany, quina és l'entrenadora que la presenta a la competició i quina és la seva gimnasta suplent. Cada gimnasta pot tenir com a màxim una suplent però una mateixa gimnasta podria ser la suplent de diverses titulars. Hi ha gimnastes que no tenen suplent i gimnastes que no supleixen a cap altra.

En el moment del campionat cada gimnasta pertany a un únic club que és on entrena habitualment. Cada club pot presentar al campionat tres gimnastes com a màxim. Dels clubs volen saber el seu nom, l'adreça de la seva seu, la seva província, el nom del seu president/a i les entrenadores que hi treballen. Els noms dels clubs no poden repetir-se.

Les entrenadores han d'estar federades. De les entrenadores ens interessa saber el DNI, nom, cognoms, número de fitxa federativa (que és únic a nivell nacional), adreça, titulació i les gimnastes que presenten a la competició.

La Federació vol aprofitar també per anar fent un històric dels clubs en què treballa i/o ha treballat cada entrenadora. S'ha de tenir en compte que cada entrenadora pot treballar en més d'un club alhora i que podria treballar un temps en un club, marxar-ne i tornar després al mateix club.

Les jutgesses també han d'estar federades. El número de fitxa federativa les identifica a nivell nacional. No poden entrenar en cap club ni presentar gimnastes a les competicions. D'elles volen saber el número de fitxa, DNI, nom, cognoms, adreça, si tenen la titulació adequada per ser jutgessa internacional o no i els idiomes que parlen.

Al campionat cada gimnasta fa quatre exercicis (coreografies) dels aparells que s'hagin fixat per a aquest any (per exemple, "corda", "pilota", "cinta" i "mans lliures"). En cada exercici que fa rep una nota de 0 a 10 de cadascuna de les 4 jutgesses que puntuen cada exercici. Es vol guardar quina nota ha posat cada jutgessa a cada exercici que ha puntuat.

El càlcul de les classificacions el farà després un programa que llegirà les dades guardades.

Video Solució YT

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 25 de novembre de 2017 a les 9:59
per daniel herrera

Pujat el 20 de novembre de 2017 a les 19:08
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions