DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Examen Base de Dades UF1 2017

Llegeix atentament aquest Univers de Discurs i fes el seu Model Conceptual de Dades en format Model Entitat-InterRelació CrowFoot.

Un ajuntament està molt preocupat perquè darrerament apareixen moltes pintades a les façanes de les cases. L’ajuntament és qui es fa càrrec de la neteja d’aquestes pintades i vol fer un estudi de l’impacte que representen. De les pintades ens interessa conèixer la seva posició exacta ( la longitud i la latitud ), també el moment que es descobreixen (dia, hora, minuts, ...) i els minuts totals que ha calgut per netejar-les. És important saber tant qui ha trobat la pintada com qui l’ha netejat. Les pintades les poden trobar o bé un guàrdia urbà o bé un operari de neteja i són sempre netejades per un operari de neteja. Dels guàrdies urbans s’emmagatzema a la base de dades el seu rang (Agent, Caporal, Inspector/a, ... ). Dels operaris de neteja ens interessa saber el tipus de contracte ( 4h, 8h, caps de setmana, ... ). Tant els operaris de neteja com els guàrdies urbans els podem considerar personal de l’ajuntament, s’identifiquen pel seu NSS i també emmagatzemem el seu nom. No es donarà mai el cas en què un operari de neteja sigui també guàrdia urbà. Les pintades les identifiquem per la persona que l’ha trobat més el moment en què l’ha trobat. Per exemple: la pintada que va trobar la Marta el dia 5 de desembre de 2017 a les 13:35:44. Cal també tenir en compte que les podríem identificar per la seva localització exacta més el moment en què s’ha trobat. Exemple: la pintada que va aparèixer el dia 5 de desembre de 2017 a les 13:35:44 a 42.2655° N, 2.9581° E.

Llegeix atentament aquest Univers de Discurs i fes el seu Model Conceptual de Dades en format Model Entitat-InterRelació CrowFoot, després fes el pas a Create Table.

L’empresa RetFlix és una plataforma online de visualització de sèries. Cada sèrie té un títol més any inici i any fi ( aquest pot deixar-se en blanc ), les sèries s’ientifiquen pel seu títol més any inici perquè un mateix títol es pot estrenar en diferents anys.

Les sèries tenen capítols. Que s’identifiquen per número de capítol, número de temporada i sèrie a la que pertanyen. Ens interessa, a més, el títol de cada capítol. Cada capítol té una série de comentaris que posen els usuaris. Cada comentari té un número que l’identifica i és independent del capítol. A més té un text amb el text del comentari. Poden haver capítols sense comentaris, però sempre que tenim comentaris seran d’un capítol. Fés el MCD amb les seves 3 entitats. Fes molta atenció a les dependències i no dependències en identificació. Escriu els 3 create tables per crear les taules a la base de dades.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 11 de desembre de 2017 a les 18:14
per daniel herrera

Pujat el 11 de desembre de 2017 a les 18:14
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions