DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
Consulta de dues taules: Comprensió Lectora ( Enunciat clar )

Observa aquestes dues taules:

=== Alumnes ===
IdAlumne nom
1     Marta
2     Pere
3     Jordi

======= Notes =====================
idAlumne Trimestre Nota Assignatura
1    1T     6   Català
1    2T     7   Català
1    3T    null  Català
1    1T     6   Castellà
1    2T     7   Castellà
1    3T    null  Castellà
1    1T     6   GiH
1    2T     7   GiH
1    3T    null  GiH
2    1T     3   Català
2    2T     8   Català
2    3T    null  Català

Escriu la consulta per: Llistar el nom de tots els alumnes que han tret menys de 5 d’algun trimestre de castellà o de català. No incloure repetits.

Enunciat relacionat: Consulta de dues taules: Comprensió Lectora ( Enunciat xungo )

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 18 de gener de 2018 a les 19:23
per daniel herrera

Pujat el 18 de gener de 2018 a les 19:23
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions