DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Factorial d'un array

Crea una funció FactorialArray(array) que li passes un array de nombres i retorna un altre array amb el factorial de cada nombre.

La funció ha de retornar false en cas que el paràmetre rebut no sigui un array o bé algun dels valors de l’array no sigui un nombre.

Pista: Pots utilitzar la funció is_array() per comprovar que el paràmetre és un array i la funció is_int() per comprovar si un valor és un nombre enter.

Ampliació: Utilitza recursivitat per calcular el factorial d'un nombre.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 23 de gener de 2018 a les 12:09
per Sergi Coll

Pujat el 23 de gener de 2018 a les 12:09
per Sergi Coll

Consulteu nota legal i condicions