DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Autenticació d'usuaris

Familiaritzat amb els mecanismes d'autenticació en aplicacions web. Utilitzarem en aquesta pràctica l' autenticació amb formulari (*).

Autenticació amb formulari

Típicament emmagatzemem els usuaris a una base de dades: usuari, password (com a hash de la password ). Però encara no hem estudiat l'accés a dades, per tant, el que farem serà un array d'usuaris:

<?php
$usuaris = array( "pere"=>"secret", "joan"=>"rambo", "marta"=>"ramba", ...

Podran entrar els usuaris que apareixen llistats a l'array sempre que presenti la seva passwod.

Pràctica:

 1. P0.php Fes un formulari que demani usuari i passwd.
 2. P1.php Valida l'usuari respecte $usuaris. Si és correcta mostrarà un enllaç per anar a P2.php en cas contrari, apareixerà un enllaç per anar a P0.html.
 3. P2.php És una pàgina que només poden veure els usuaris registrats. Cal comprovar que l'usuari està registrat.

Com farem per registrar usuaris? P1.php validarà l'usuari i si es correcta crearà una entrada a $_SESSION['usuari']=usuari_que_hem_validat.

Com ho farem per controlar l'accés a P2.php? Només podran entrar els usuaris registrats, si no apareix l'entrada $_SESSION['usuari'] llavors cal reenviar a P0.php

Fixat que és necessari l'ús de sessions en aquesta pràctica.

(*)Presentació i dibuixos de Xavi Sala

Solució

by @darth_rafas

primer fitxer:

<?php 
  session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>Exemple de formulari</title> 
  </head> 
  <body> 
    <div style="margin: 30px 10%;">
      <form action="Ex27_1.php" method="post" id="myform" name="myform">

        <label>Ususari</label> 
        <input type="text" value="" size="30" maxlength="100" name="UserName" id="" /><br /><br /> 
        <label>Contraseña</label> 
        <input type="password" value="" size="30" maxlength="100" name="Password" id="" /><br /><br /> 
        <button id="mysubmit" type="submit">Entra</button><br /><br /> 
      </form>
    </div> 
  </body>
</html>

segon fitxer

<?php
  session_start();
  include_once("Ex27_DADES.php");
  $uSER = $_POST['UserName'];
  $PASS = $_POST['Password'];
  $CORRECTE = isset($_POST['UserName']) 
       && isset($_POST['Password'])
       && isset($usuaris[$uSER])
       && $usuaris[$uSER] == $PASS;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title>Pagina Temporal</title> 
</head> 
<body> 
<div style="margin: 30px 10%;">
 <?php
  if($CORRECTE){
   $_SESSION['Usuari'] = $uSER;
 ?>
   <a href="Ex27_2.php">HOLAL </a>
 <?php
  }else{
 ?>
   <a href="Ex27.php">HOLAL </a>
 <?php
  } 
 ?>
</div> 
</body>
</html>

tercer fitxer

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['Usuari'])){
 die("<a href='Ex27.php'>");
}else{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title>Exemple de formulari</title> 
</head> 
<body> 
<div style="margin: 30px 10%;">
 <?php 
  echo $_SESSION['Usuari'];
 ?>
 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8UW7PvLYjc4&index=21&list=LL3yMpyy9ESY-Q1Faunr0z3Q"> MAGIC </a>

 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0GdzjolQzHc&list=LL3yMpyy9ESY-Q1Faunr0z3Q&index=20"> ORIGINAL </a>
</div> 
</body>
</html>
<?php
}
?>
Resultats d'aprenentatge: 4.d
Continguts: 4.4

Editat 10 de octubre de 2016 a les 17:41
per daniel herrera

Pujat el 7 de octubre de 2013 a les 16:47
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions