DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL Exercicis 5.4: Exercicis count distinct i funcions d'agregació

Exercici 1

Una empresa té una taula de treballadors amb aquesta estructura:

treballadors ( NSS (PK), nom, NSS_del_meu_jefe (FK a treballadors pot ser null)

Escriu en format de taula com queda si tenim aquestes dades:

 • La Marta té NSS 100 i no té jefe.
 • La Juana té NSS 200 i no té jefe.
 • En Pere té NSS 300 i la seva jefa és la Marta.
 • En Joan té NSS 400 i el seu jefe en en Pere.
 • En Josep té NSS 500 i la seva jefa és la Marta.

Contesta:

 • 1) Pot un treballador d'aquesta empresa tenir més d'un Jefe?
 • 2) Si per ser jefe cobre més, quin(s) és(són) el(s) treballador(s) que cobra(en) menys de l'empresa?
 • 3) Escriu una select per saber quants treballadors són jefes d'algun altre treballador, sense enumerar-los.

Exercici 2

Tenim una gossera amb gosos que poden ser de raça o no. L'estructura és la següent:

Gos: num_xip (pk), nom, preu, codi_raça (fk a Raça pot ser null)
Raça: codi_raça (pk), nom
 • 4) Escriu una select per saber quantes races diferents tenim actuament a la gossera. Sense enumerar les races.
 • 5) Escriu una select per saber quants gossos de cada raça tenim a la gossera. Resultat: nom de la raça i número de gossos d'aquella raça.
 • 6) Escriu una select per saber quan val el gos més car i el més barato de cada raça. També el preu mitjà dels gossos d'aquella raça. Resultat: nom de la raça i els valors.

Solució

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 29 de gener de 2018 a les 16:33
per daniel herrera

Pujat el 26 de gener de 2018 a les 15:23
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions