DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL: Inserció de dades

Observa aquestes taules:

equip ( id (pk), nom )
camp( id (pk), nom )
jornada( numeroJornada (pk), dataOrientativa )
partit( numeroJornada (pk, fk1 a jornada), campPrevist (pk, fk2 a camp) )
equipJugaPartit( numeroJornada (pk, fk1 a partit), 
         campPrevist (pk, fk1 a partit), equip ( fk2 a equip), 
         golsMarcats (permet nulls), esEquipLocal (pk) )

1.- Fés el MCD per poder tenir una visió global de l'estructura de la base de dades

2.- Fes els create tables. Amb claus primàries i foranes.

3.- Inserta aquests equips:

Barça
València
Osasuna
Numància

4.- Inserta els camps dels equips esmentats.

5.- Inserta 3 jornades.

6.- Inserta aquests partits al camp de l'equip que juga a casa, deixa els gols marcats a NULL:

1a Jornada:
Barça - Numància
Osasuna - València

2a Jornada:
Osasuna - Barça
València - Numància

3a Jornada:
Barça - València
Osasuna - Numància
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 5 de febrer de 2018 a les 19:22
per daniel herrera

Pujat el 29 de gener de 2018 a les 16:47
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions