DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
Exercici transaccions. El banc.

Un banc té comptes corrents. Cada compte corrent s'identifica amb un número. Als comptes corrents es poden fer moviments que s'identifiquen també per un número de moviment que dona la màquina (identity). Els moviments, a més, tenen data, concepte i import, aquest últim pot ser possitiu o negatiu.

1) Crea les taules a la base de dades. Inserta 2 comptes bancaris amb 3 moviments cadascú.

2) El banc vol un resum del total de tots els ingressos ( imports positius ), totes les sortides ( imports negatius ) i el saldo. I volen que cuadri. Per fer-ho calen tres consultes diferents. Explica si és necessari posar les tres consultes dins una transacció i quin ha de ser el nivell mínim d'issolació d'aquesta transacció. Exemple d'informe:

Total Ingressos: 1000
Total Sortides:   750
Saldo:            250

3) Fes una transferència de diners d'un compte a un altre. De manera que primer treus els diners d'un compte i després el poses a l'altre. Explica quin serà el nivell mínim d'issolació d'aquesta transacció per a que les altres transaccions no vegin el que està passant aquí dins.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 23 de febrer de 2018 a les 17:25
per daniel herrera

Pujat el 23 de febrer de 2018 a les 16:53
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions