DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
Alter table: els codis postals

Fes les següents operacions i digues si són operacions DML o operacions DDL en una base de dades:

1) Crea taula de persones. Columnes nom (pk) i carrer.

2) Inserta 5 persones a la taula.

3) Afegeix les columnes Codi Postal (int) i Població a la taula.

4) Fes que les teves 5 persones pertanyin a aquestes poblacions:

08080 Barcelona
08272 Sant Fruitós del Vallès
08695 Bagà
08650 Cabrianes
17130 L'Escala

5) Fes un alter table per fer not null els camps anteriors.

6) Fes un alter table per fer varchar(5) el codi postal.

7) Arregla els codis postals que han de començar per 0. Mira de fer-ho tot amb un sol update.

8) Esborra la columna Codi Postal.

9) Esborra la taula de persones.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 26 de febrer de 2018 a les 18:57
per daniel herrera

Pujat el 26 de febrer de 2018 a les 18:57
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions