DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF4 - Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf04

(etiquetes - hashtags)
Construcció d'una WebApi RESTful + custom api amb select2

Es tracta de construir una aplicació senzilla i dotar-la d'una RESTful API i d'una custom API que s'integra amb AJAX.

Farem servir a la part client les llibreries select2 que ens aïllaran de la complexitat de la part client.

L'aplicació ja està construida per passes a github, hi ha 14 commits des de la creació de l'aplicació fins al ple funcionament.

La idea és la següent: de vegades no és correcta enviar tots els valors a una <select>, per exemple una taula amb 1000 persones no és convenient enviar-la sencera al client, només hauriem d'enviar aquelles persones que el client vol veure, les que contingun certs caràcters al nom, per exemple.

A la pràctica és crea una taula de persones i s'emplena. Inicialment s'envien totes les persones en un formulari i després es modificar per enviar només les persones que l'usuari tria:

Les passes per a fer la pràctica serien:

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 15 de març de 2018 a les 15:46
per daniel herrera

Pujat el 10 de març de 2018 a les 23:20
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions