DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP03-UF6 - POO. Introducció a la persistència en BD

#FpInfor #Daw #DawMp03 #DawMp03Uf06

(etiquetes - hashtags)
Rectilàndia: el 29è Estat de la Unió Europea

Rectilàndia

Una cosa que molta gent no sap és que la Unió Europea en comptes de tenir 28 estats en té 29. El que passa és que un dels Estats, Rectilàndia, no el té en compte ningú perquè no envien cap representant al Parlament Europeu des de que van saber que els estels de la bandera formen una “rodona”

Europa

A Rectilàndia odien profundament les corbes i per això es gasten totes les subvencions de la Unió Europea en destruir les antigues carreteres entre els seus pobles i ciutats i crear-ne de noves que siguin completament rectes.

Europa

El problema és que ara la Unió Europea es nega a donar-los subvencions per fer més carreteres i camins. Ara, la Unió Europera només els dóna subvencions per informatitzar coses …

Com que els dirigents de Rectilàndia saben com funciona la Unió Europea, han pensat que amb la subvenció d’informatització poden fer un petit programa d’ordinador i amb la resta de diners en faran més carreteres rectes. El programa ha d’agafar una ciutat d’origen i una de destí i dir per quins pobles es passarà per anar-hi

Rectilàndia

Exemple:

Anar de Bellcargolada a Castellbrú de Dalt

Resultat:

  Bellcargolada -> Santa Teresa de Dalt -> Vilallisa del Rosco -> Castellbrú de Dalt

(tot i que sovint hi haurà més d’un camí, amb un dels camins 
 en tenen prou, no sigui que gastin massa)

Us proporcionen una base de dades Postresql amb els enllaços actuals de les carreteres (i els km que separen cada una de les ciutats) Descarregar

Tasca

  1. Desenvolupeu un programa que faci el que demanen els dirigents de Rectilàndia

    • BONUS OPCIONAL: Feu que el programa doni el camí més curt

Estructura de la base de dades

BDD

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 2 de abril de 2018 a les 19:14
per Xavier Sala

Consulteu nota legal i condicions