DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Números primers

Fes un formulari que reculli un número, l'anomenarem n.

El formulari envia el número (millor a una nova pàgina) i ens informarà si aquell número és primer o no. En cas de no ser primer ens mostrarà tots els seus divisors.

Exemple per un número primer:

 • El número 31 és un número primer.

Exemple resultat per un número no primer:

 • El número 24 no és un número primer i els seus divisors són l'1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 i ell mateix.

Ampliació

Fes que la pàgina php s'envii el número a ella mateixa. Si 'numero' no apareix a $_REQUEST llavors mostra formulari, en cas contrari mostre dades.

Solució

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Exemple de formulari</title>

</head>

<body>

<div style="margin: 30px 10%;">
<h3>Números primers</h3>
<?php

  /* ----- Controls de paràmetres -----*/

  if (!array_key_exists("numero", $_REQUEST) ) {
    die( "No he rebut el número" );
  }

  $numero_txt = $_REQUEST["numero"];

  if (!is_numeric($numero_txt) ) {
    die( "Cal entrar un número, '$u' no és un número.");
  }

  $numero = intval( $numero_txt );

  if ($numero <=1 ) {
    die("Cal posar un número superior a 1");
  }

  /* ------ Busco els divisors -------- */
  $divisors = array();

  for ( $i=1; $i<=$numero; $i++ ) {
    if ($numero % $i == 0) {
      $divisors[]=$i;
    }
  }

  $es_primer = (count( $divisors ) == 2);

  /* ------- Mostrar resultats --------- */
  if ($es_primer) {
    echo "El número $numero és primer";
  }else{
    echo "El número $numero no és primer i els seus divisors són: ";
    $separador = "";
    foreach( $divisors as $d ) {
      echo "$separador $d";
      $separador = ",";
    }
  }
?>
</div>
</body>
</html>
Resultats d'aprenentatge: 3.a 3.e
Continguts: 3.1 3.5

Editat 5 de octubre de 2017 a les 16:13
per daniel herrera

Pujat el 14 de octubre de 2013 a les 15:08
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions