DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF3 - Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf03 #DawMp02Uf03 #AsixMp02Uf03

(etiquetes - hashtags)
Tas-Tas-Tus - Procediments emmagatzemants

Es tracta d'un joc de supervivència. Disposem d'una taula amb les dades que poden veure tots els participants:

 • participants ( id (pk), nom, escuts_consecutius, número_bales_disponibles, estic_viu )

On:

 • id: número.
 • nom: nom del participant
 • escuts_consecutius: quantes vegades a tret escut de manera consecutiva.
 • número_bales_disponibles: quantes vales pot disparar.
 • estic_viu: ens diu si està viu o mort.

A cada ronda es preguntarà a cada participant que vol fer. Això es farà invocant la funció que haurà escrit cada jugador: resposta_pepito( @n as int ) on @n és el teu número de jugador.

La resposta sermpre serà un string que pot contenir una lletra o un número:

 • Si és una lletra:
  • 'E': Escut si em disparen no em maten.
  • 'C': Carregar aconsegueixo una bala.
 • Si és un string amb un número:
  • Disparar perdo una bala. És número és a qui estic disparant.

Regles

 • Si a un participant el disparen mentre està disparant o carregant, aquell participant es mor.
 • Cada 13 rondes matem als que portin més escuts consecutius.

Exercici 1

 • Fes la funció resposta_pepito( @n as int ) amb la teva pròpia estratègia guanyadora.

Exercici 2

 • Crea el procediment i les estructures de dades que fa competir els participants entre ells.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 11 de maig de 2018 a les 15:33
per daniel herrera

Pujat el 11 de maig de 2018 a les 15:33
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions