SMX Sistemes microinformàtics i xarxes ( Informàtica )
Exercici de SMX-MP08-UF5 - fonaments d’HTML i fulls d’estils

#FpInfor #Smx #SmxMp08 #SmxMp08Uf05

(etiquetes - hashtags)
banc de preguntes tipus test html-css (9preguntes)

El tinc ocult pels alumnes, pero envia'm mail i te'l paso mbardaj5@xtec.cat.

https://github.com/mikibardaji/m08_profe.git

Resultats d'aprenentatge: tots
Continguts: tots

Editat 28 de gener de 2019 a les 11:59
per USR_ZAKCFFMY

Pujat el 28 de gener de 2019 a les 11:59
per USR_ZAKCFFMY

Consulteu nota legal i condicions