DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF3 - Tècniques d’accés a dades.

Editar Esborrar

 • Util 1

django - Definint models

Un cop familiaritzat amb django pots passar a fer aquest exercici.

Consulta el punt Models per a fer aquest exercici. ( No treballarem amb herència, tampoc amb proxy models.)

Crea els models:

 • Client ( nif, nom )
 • Categoria ( nom )
 • Producte ( nom, talla, preu )
 • Factura ( data, descripció, lloc d'entrega, data_cobrament )
 • LiniaDeFactura ( quantitat )

De manera que:

 • Deixa que django crei els identificadors dels models.
 • Una factura referencia un client ( clau forana a client )
 • Un producte pot pertànyer a diverses categories.
 • El NIF a client i el nom de la categoria és únic.
 • LiniaDeFactura és una relació many-to-many entre factura i producte amb atributs (quantitat).
 • Dins de LiniaDeFactura, el parell factura i producte és únic.
 • A la factura apareix la data, una descripció i el lloc d'entrega, aquest darrer es pot deixar en blanc. Els texts amb longitud màxima 120.
 • Dins productes trobem un 'choice' que ens diu la talla (Metit, Mitjà, Gran).
 • Tots els atributs han de tenir help_text, el necessitarem més endavant quan fem formularis.
 • Els atributs que sigui necessari cal que tinguin verbose_name ( lloc d'entrega, descripció )
 • Les factures s'ordenen per data de més nou a més vell.
 • Els productes per ordre alfabètic
 • Les factures tenen data de cobrament que pot ser null.
 • Crea custom method que et digui si una factura està cobrada.
 • Tots els models tindràn definit unicode (o str si ho fas amb python 3)

Inserta les següents dades als models:

 • Categories: Refrigerats, Món bebé, Higene, Roba, Espies
 • Productes: Batut fresc 0 anys, Bolquers, Bolígraf espia, Samarreta AC DC (posa les talles que vulguis i les categories apropiades)
 • Clients: Julian (Nif: 1234A), Claude (Nif: 9876B)
 • Factures:
  • 1/10/2013 Julian compra el 3 Batuts i 6 Bolquers
  • 3/10/2013 Julian compra 2 Samarreta AC DC
  • 8/11/2013 Claude compra Bolígraf espia

Videotutorials

Resolució exercici django - Definint models

 1. Creació entorn virtual

  1. Instal·lar requeriments virtualenv ✓
  2. Creació entorn virtual ✓
  3. Activar entorn ✓
  4. Instal·lació requeriments django ✓
 2. Creació del projecte i les aplicacions

  1. Creació del projecte ✓
  2. Creació de les aplicacions i posar-les al projecte ✓
  3. Creació dels models ✓
  4. Creació de la base de dades ✓
 3. Insertant dades

  1. Insertant dades amb nou model: Client() ✓
  2. Insertant dades amb el manager: Client.object.create() ✓
  3. Informant relacions N:M sense atributs ✓
  4. Informant relacions N:M amb atributs ✓
 4. Bonus track. django admin ✓

Resultats d'aprenentatge: 1.b 1.c 1.d 1.e
Continguts: 1.2 1.3 1.4 1.5

Pujat el 11 de novembre de 2013 a les 15:38
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions