editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera20/10/2017 16:45
@@ -9,10 +9,14 @@
 expressada (kilos, grams, unitats, dotzenes, ...) i el número de cops per setmana que ho ha de consumir.
 Exemple: el goril·la consumeix 6 dotzenes de plàtans 3 cops per setmana. El plàtan té el codi 34.
 
+De cada espècie tenim molts exemplars. S'identifiquen per un xip. Cada animal té assignat un cuidador. Un mateix cuidador pot cuidar més d'un exemplar. 
+
+Els cuidadors tenen una jerarquia. De manera que tenim el jefe suprem i què té subordinats que a la vegada tindran més subordinats.
+
+
 ###Exercici:
 
 * Fes el diagrama del MCD amb notació Chen i amb [notació Crow's foot](http://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model#Crow.27s_Foot_Notation)
-
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera13/09/2013 0:16
@@ -7,7 +7,7 @@
 del codi ens interessa el nom i saber si necessiten refrigeració. De les espècies ens interessa el nom (AIP) i la seva esperança de vida.
 Anomenem dieta a la quantitat d'aliment que consumeix un animal. De la dieta ens iteressa la quantitat, les unitats en les que està
 expressada (kilos, grams, unitats, dotzenes, ...) i el número de cops per setmana que ho ha de consumir.
-Exemple: el goril·la consumeix 6 dotzenes de plàtans 3 cops per setmana. El plàtan té el codi PL.
+Exemple: el goril·la consumeix 6 dotzenes de plàtans 3 cops per setmana. El plàtan té el codi 34.
 
 ###Exercici:
 
Restaurar
daniel herrera13/09/2013 0:00

Introducció a les bases de dades

Model Conceptual de Dades - El mini zoo

Llegeix aquest Univers de Discurs tot identificant les entitats, atributs i relacions.

Un zoo necessita una BDD per anotar la quantitat d'aliment que consumeix cada espècie. Els alimnents estan codificats i a més del codi ens interessa el nom i saber si necessiten refrigeració. De les espècies ens interessa el nom (AIP) i la seva esperança de vida. Anomenem dieta a la quantitat d'aliment que consumeix un animal. De la dieta ens iteressa la quantitat, les unitats en les que està expressada (kilos, grams, unitats, dotzenes, ...) i el número de cops per setmana que ho ha de consumir. Exemple: el goril·la consumeix 6 dotzenes de plàtans 3 cops per setmana. El plàtan té el codi 34.

Exemple: el goril·la consumeix 6 dotzenes de plàtans 3 cops per setmana. El plàtan té el codi PL.

Exercici:

Continguts:
Resultats d'aprenentatge:
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions