editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera03/04/2017 15:11
@@ -1,6 +1,8 @@
 
 Bases de dades objectes-relacionals
 Unitat Formativa 4. Bases de Dades objecte-relacionals
+Documentació Oracle: [Database Object-Relational Developer's Guide](https://docs.oracle.com/database/121/ADOBJ/toc.htm)
+
 Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:
 
 ----------------------------------------------------------
Restaurar
daniel herrera27/03/2017 17:22
@@ -8,8 +8,8 @@
 |:----|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
 |RA.A.Descriu les característiques de les bases de dades objecte-relacionals  | | | | | | | | | |
 |RA.B.Crea tipus de dades objecte, els seus atributs i mètodes     | x | x | x | x | x | x | x | x | |
-|RA.C.Crea taules d'objectes  | x | x | | x | x | | | | |
-|RA.D.Crea taules de columnes tipus objecte  | | | | | | x | x | x | |
+|RA.C.Crea taules d'objectes  | x | x | | x | x | | | | x |
+|RA.D.Crea taules de columnes tipus objecte  | | | | | | x | x |   | |
 |RA.E.Crea tipus de dades col·lecció  | | | x | | x | | | | |
 |RA.F.Realitza consultes  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
 |RA.G.Modifica la informació emmagatzemada mantenint la integritat i consistència de les dades  | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Restaurar
daniel herrera27/03/2017 16:36
@@ -29,7 +29,6 @@
 Exercici d'examen:
 
 [Oracle Objecte-Relacional - Juràsic GATTACA](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/160/oracle-objecte-relacional-jurasic-gattaca)
-
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera01/04/2016 18:36
@@ -4,7 +4,7 @@
 Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:
 
 ----------------------------------------------------------
-|Resultats d'aprenentatge i Continguts | [Els animals ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/145/taula-dobjectes)|[Els prèstecs](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/146/objecte-relacional-taula-dobjectes-taula-amb-objectes-i-taula-amb-referencies)|[Els mariners ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/149/objecte-relacional-colleccions)|[Els actors](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/154/oracle-objecte-relacional-els-actors-taula-dobjectes-amb-metode-i-taula-amb-columna-referencia-a-objecte)|[Els soldats](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/153/oracle-objecte-relacional-els-soldats-treballar-amb-colleccions)|[Reparacions mecàniques](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/152/oracle-objecte-relacional-)|[El taller mecànic](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/150/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-)|[Estoc d'articles](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/151/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-taula-dobjectes-amb-metode)| [Herència](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/156/oracle-objecte-relacional-herencia)
+|Resultats d'aprenentatge i Continguts | [Els animals ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/145/taula-dobjectes)|[Els prèstecs](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/146/objecte-relacional-taula-dobjectes-taula-amb-objectes-i-taula-amb-referencies)|[Els mariners ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/149/objecte-relacional-colleccions)|[Els actors](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/154/oracle-objecte-relacional-els-actors-taula-dobjectes-amb-metode-i-taula-amb-columna-referencia-a-objecte)|[Els soldats](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/153/oracle-objecte-relacional-els-soldats-treballar-amb-colleccions)|[Reparacions mecàniques](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/152/oracle-objecte-relacional-)|[Autonomia](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/150/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-)|[Estoc d'articles](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/151/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-taula-dobjectes-amb-metode)| [Herència](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/156/oracle-objecte-relacional-herencia)
 |:----|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
 |RA.A.Descriu les característiques de les bases de dades objecte-relacionals  | | | | | | | | | |
 |RA.B.Crea tipus de dades objecte, els seus atributs i mètodes     | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Restaurar
daniel herrera07/05/2014 17:33
@@ -24,6 +24,12 @@
 |C9.Ús de la sentència SELECT. | x | x | x | x | x | x | x | x | |
 |C10.Inserció d'objectes. | x | x | x | x | x | x | x | x | |
 |C11.Modificació i esborrat d'objectes. | | | | | | | x | | |
+
+
+Exercici d'examen:
+
+[Oracle Objecte-Relacional - Juràsic GATTACA](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/160/oracle-objecte-relacional-jurasic-gattaca)
+
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera11/04/2014 17:21
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 ----------------------------------------------------------
 |Resultats d'aprenentatge i Continguts | [Els animals ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/145/taula-dobjectes)|[Els prèstecs](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/146/objecte-relacional-taula-dobjectes-taula-amb-objectes-i-taula-amb-referencies)|[Els mariners ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/149/objecte-relacional-colleccions)|[Els actors](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/154/oracle-objecte-relacional-els-actors-taula-dobjectes-amb-metode-i-taula-amb-columna-referencia-a-objecte)|[Els soldats](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/153/oracle-objecte-relacional-els-soldats-treballar-amb-colleccions)|[Reparacions mecàniques](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/152/oracle-objecte-relacional-)|[El taller mecànic](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/150/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-)|[Estoc d'articles](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/151/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-taula-dobjectes-amb-metode)| [Herència](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/156/oracle-objecte-relacional-herencia)
-|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
+|:----:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
 |RA.A.Descriu les característiques de les bases de dades objecte-relacionals  | | | | | | | | | |
 |RA.B.Crea tipus de dades objecte, els seus atributs i mètodes     | x | x | x | x | x | x | x | x | |
 |RA.C.Crea taules d'objectes  | x | x | | x | x | | | | |
Restaurar
daniel herrera11/04/2014 17:16
@@ -4,25 +4,25 @@
 Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:
 
 ----------------------------------------------------------
-|Resultats d'aprenentatge i Continguts | [Els animals ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/145/taula-dobjectes)|[Els prèstecs](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/146/objecte-relacional-taula-dobjectes-taula-amb-objectes-i-taula-amb-referencies)|[Els mariners ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/149/objecte-relacional-colleccions)|[Els actors](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/154/oracle-objecte-relacional-els-actors-taula-dobjectes-amb-metode-i-taula-amb-columna-referencia-a-objecte)|[Els soldats](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/153/oracle-objecte-relacional-els-soldats-treballar-amb-colleccions)|[Reparacions mecàniques](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/152/oracle-objecte-relacional-)|[El taller mecànic](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/150/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-)|[Estoc d'articles](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/151/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-taula-dobjectes-amb-metode)|
-|RA.A.Descriu les característiques de les bases de dades objecte-relacionals  | | | | | | | | |
-|RA.B.Crea tipus de dades objecte, els seus atributs i mètodes  | x | x | x | x | x | x | x | x |
-|RA.C.Crea taules d'objectes  | x | x | | x | x | | | |
+|Resultats d'aprenentatge i Continguts | [Els animals ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/145/taula-dobjectes)|[Els prèstecs](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/146/objecte-relacional-taula-dobjectes-taula-amb-objectes-i-taula-amb-referencies)|[Els mariners ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/149/objecte-relacional-colleccions)|[Els actors](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/154/oracle-objecte-relacional-els-actors-taula-dobjectes-amb-metode-i-taula-amb-columna-referencia-a-objecte)|[Els soldats](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/153/oracle-objecte-relacional-els-soldats-treballar-amb-colleccions)|[Reparacions mecàniques](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/152/oracle-objecte-relacional-)|[El taller mecànic](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/150/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-)|[Estoc d'articles](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/151/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-taula-dobjectes-amb-metode)| [Herència](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/156/oracle-objecte-relacional-herencia)
+|RA.A.Descriu les característiques de les bases de dades objecte-relacionals  | | | | | | | | | |
+|RA.B.Crea tipus de dades objecte, els seus atributs i mètodes  | x | x | x | x | x | x | x | x | |
+|RA.C.Crea taules d'objectes  | x | x | | x | x | | | | |
 |RA.D.Crea taules de columnes tipus objecte  | | | | | | x | x | x |
-|RA.E.Crea tipus de dades col·lecció  | | | x | | x | | | |
-|RA.F.Realitza consultes  | | | | | | | | |
-|RA.G.Modifica la informació emmagatzemada mantenint la integritat i consistència de les dades  | x | x | x | x | x | x | x | x |
-|C1.Ús de bases de dades objecte-relacionals. | x | x | x | x | x | x | x | x |
-|C2.Característiques de les bases de dades objecte-relacionals. | | | | | | | | |
-|C3.Tipus de dades objecte. | x | x | x | x | x | x | x | x |
-|C4.Definició de tipus d'objecte. | x | x | x | x | x | x | x | x |
-|C5.Herència | | | | | | | | |
-|C6.Identificadors; referències. | | | | x | | | | |
-|C7.Tipus de dades col·lecció | | | x | | x | | | |
-|C8.Declaració i inicialització d'objectes. | x | x | x | x | x | x | x | x |
-|C9.Ús de la sentència SELECT. | x | x | x | x | x | x | x | x |
-|C10.Inserció d'objectes. | x | x | x | x | x | x | x | x |
-|C11.Modificació i esborrat d'objectes. | | | | | | | x | |
+ ||RA.E.Crea tipus de dades col·lecció  | | | x | | x | | | |
+|RA.F.Realitza consultes  | | | | | | | | | |
+|RA.G.Modifica la informació emmagatzemada mantenint la integritat i consistència de les dades  | x | x | x | x | x | x | x | x | |
+|C1.Ús de bases de dades objecte-relacionals. | x | x | x | x | x | x | x | x | |
+|C2.Característiques de les bases de dades objecte-relacionals. | | | | | | | | | |
+|C3.Tipus de dades objecte. | x | x | x | x | x | x | x | x | |
+|C4.Definició de tipus d'objecte. | x | x | x | x | x | x | x | x | |
+|C5.Herència | | | | | | | | | x |
+|C6.Identificadors; referències. | | | | x | | | | | |
+|C7.Tipus de dades col·lecció | | | x | | x | | | | |
+|C8.Declaració i inicialització d'objectes. | x | x | x | x | x | x | x | x | |
+|C9.Ús de la sentència SELECT. | x | x | x | x | x | x | x | x | |
+|C10.Inserció d'objectes. | x | x | x | x | x | x | x | x | |
+|C11.Modificació i esborrat d'objectes. | | | | | | | x | | |
 
 Continguts: 
 
Restaurar
daniel herrera11/04/2014 17:05
@@ -4,7 +4,7 @@
 Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:
 
 ----------------------------------------------------------
-|Resultat d'aprenentatge | [Els animals ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/145/taula-dobjectes)|[Els prèstecs](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/146/objecte-relacional-taula-dobjectes-taula-amb-objectes-i-taula-amb-referencies)|[Els mariners ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/149/objecte-relacional-colleccions)|[Els actors](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/154/oracle-objecte-relacional-els-actors-taula-dobjectes-amb-metode-i-taula-amb-columna-referencia-a-objecte)|[Els soldats](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/153/oracle-objecte-relacional-els-soldats-treballar-amb-colleccions)|[Reparacions mecàniques](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/152/oracle-objecte-relacional-)|[El taller mec\xe0nic](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/150/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-)|[Estoc d'articles](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/151/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-taula-dobjectes-amb-metode)|
+|Resultat d'aprenentatge | [Els animals ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/145/taula-dobjectes)|[Els prèstecs](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/146/objecte-relacional-taula-dobjectes-taula-amb-objectes-i-taula-amb-referencies)|[Els mariners ](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/149/objecte-relacional-colleccions)|[Els actors](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/154/oracle-objecte-relacional-els-actors-taula-dobjectes-amb-metode-i-taula-amb-columna-referencia-a-objecte)|[Els soldats](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/153/oracle-objecte-relacional-els-soldats-treballar-amb-colleccions)|[Reparacions mecàniques](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/152/oracle-objecte-relacional-)|[El taller mecànic](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/150/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-)|[Estoc d'articles](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/151/oracle-objecte-relacional-el-taller-mecanic-taula-dobjectes-amb-metode)|
 |RA.A.Descriu les característiques de les bases de dades objecte-relacionals  | | | | | | | | |
 |RA.B.Crea tipus de dades objecte, els seus atributs i mètodes  | x | x | x | x | x | x | x | x |
 |RA.C.Crea taules d'objectes  | x | x | | x | x | | | |
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions