editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera30/08/2016 18:48
@@ -16,6 +16,10 @@
 * [What are the advantages and disadvantages of using a database over plain files? (by @Johanna )](http://stackoverflow.com/questions/2099822/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-a-database-over-plain-files)
 
 
+
+>
+>######Aquest exercici està extret del llibre [Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor.
+>
 Continguts: 
 1.2
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera15/05/2016 16:58
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 Introducció a les bases de dades
 Avantatges i inconvenients de les bases de dades.
-Llegeix el post [database vs. flat files](http://stackoverflow.com/questions/2356851/database-vs-flat-files) de l'stackoverflow i contesta les següents preguntes.
+Llegeix el post [database vs. flat files](http://stackoverflow.com/questions/2356851/database-vs-flat-files) ( http://stackoverflow.com/questions/2356851/database-vs-flat-files ) de l'stackoverflow i contesta les següents preguntes.
 
 1. Que són *flat files* ? Creus que és el mateix *flat file*, *plain file* i *flat text file*?
 2. Escriu en una frase, en català, que és el que està preguntant [@hyperboreean](http://stackoverflow.com/users/49032/hyperboreean)
Restaurar
daniel herrera08/05/2016 17:07
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 1. Que són *flat files* ? Creus que és el mateix *flat file*, *plain file* i *flat text file*?
 2. Escriu en una frase, en català, que és el que està preguntant [@hyperboreean](http://stackoverflow.com/users/49032/hyperboreean)
-3. A partir de lerespostes, esmenta algun argument a favor d'usar base de dades i d'altres per a seguir usant fitxers.
+3. A partir delposts d'stackoverflow i dels teus coneixements, esmenta arguments a favor i en contra de les bases de dades.
 1. Quant temps fa que es va fer aquesta pregunta? Creus que és encara vigent?
 
 Altres posts relacionats i que et poden ajudar:
Restaurar
daniel herrera08/05/2016 16:12
@@ -3,10 +3,10 @@
 Avantatges i inconvenients de les bases de dades.
 Llegeix el post [database vs. flat files](http://stackoverflow.com/questions/2356851/database-vs-flat-files) de l'stackoverflow i contesta les següents preguntes.
 
-1. Quant temps fa que es va fer aquesta pregunta? Creus que és encara vigent?
 1. Que són *flat files* ?
 2. Escriu en una frase, en català, que és el que està preguntant [@hyperboreean](http://stackoverflow.com/users/49032/hyperboreean)
 3. A partir de les respostes, esmenta algun argument per utilitzar base de dades i altres per a seguir usant fitxers.
+1. Quant temps fa que es va fer aquesta pregunta? Creus que és encara vigent?
 
 Altres posts relacionats i que et poden ajudar:
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions