editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera30/08/2016 18:52
@@ -16,6 +16,14 @@
 ![Visual Guide to NoSQL Systems](https://phaven-prod.s3.amazonaws.com/files/image_part/asset/607361/CausfGVcU2tskB-TR5b8CMm8Keg/medium_media_httpfarm5static_mevIk.png)
 
 2. Per que l'autor de la pregunta d'stackoverflow "[Where does mongodb stand in the CAP theorem?](http://stackoverflow.com/questions/11292215/where-does-mongodb-stand-in-the-cap-theorem)" diu que Mongo és un sistema 'CA'? A que es refereix amb 'CA'?
+
+
+
+>
+>######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor.
+>
+
+
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera15/06/2016 11:01
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 Introducció a les bases de dades
 Base de dades distribuida - Teorema CAP
-En informàtica teòrica, el teorema CAP, també conegut com a teorema de Brewer, formula que és impossible garantir simultàniament les tres característiques següents en una aplicació distribuïda: [1][2][3]
+En informàtica teòrica, el teorema CAP, també conegut com a teorema de Brewer, formula que és impossible garantir simultàniament les tres característiques següents en una aplicació distribuïda: 
 
 * Consistència (tots els nodes veuen la mateixa dada al mateix temps)
 * Disponibilitat (la garantia que cada petició a un node rep una resposta de si ha tingut èxit o a fallat)
@@ -11,7 +11,7 @@
 
 **Exercici:**
 
-1. Llegeix el blog: "Visual Guide to NoSQL Systems" i familiaritzat amb els conceptes que allà apareixen.
+1. Llegeix el blog: "[Visual Guide to NoSQL Systems](http://blog.nahurst.com/visual-guide-to-nosql-systems)" i familiaritzat amb els conceptes que allà apareixen.
 
 ![Visual Guide to NoSQL Systems](https://phaven-prod.s3.amazonaws.com/files/image_part/asset/607361/CausfGVcU2tskB-TR5b8CMm8Keg/medium_media_httpfarm5static_mevIk.png)
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions