editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera30/08/2016 18:52
@@ -51,6 +51,13 @@
 * En un sistema de base de dades distribuit la taula de clients està repartida entre diferentes nodes, semblant a l'exemple anterior, de manera que els usuaris tingui les dades dels seus clients més properes. Per quin camp de `client` podriem fer aquest particionat? Hi ha increment de rendiment? Hi ha increment de disponibilitat de dades? Per què?
 * A la documentació de Mongodb trobem informació de com ha de ser un [cluster en producció](https://docs.mongodb.com/manual/core/sharded-cluster-architectures-production/) i com pot ser un [cluster en test](https://docs.mongodb.com/manual/core/sharded-cluster-architectures-test/): *In a production cluster, you must ensure that data is redundant and that your systems are highly available.*. Preguntes: que significa 'producció' i 'test'? Per què calen dos entorns? Per què diu Mongodb que és necessària la redundància? 
 
+
+
+>
+>######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor.
+>
+
+
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera19/06/2016 16:28
@@ -49,14 +49,7 @@
 *Nota: exemple adaptat de la web de TechNet de Microsoft: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms188299(v=sql.105).aspx
 
 * En un sistema de base de dades distribuit la taula de clients està repartida entre diferentes nodes, semblant a l'exemple anterior, de manera que els usuaris tingui les dades dels seus clients més properes. Per quin camp de `client` podriem fer aquest particionat? Hi ha increment de rendiment? Hi ha increment de disponibilitat de dades? Per què?
-* Observa aquestes dues definicions extretes de la documentació de *mongodb* i relaciona-les amb els conceptes *particionament* i *replicació*:
-    * **sharding** A database architecture that partitions data by key ranges and distributes the data among two or more database instances. Sharding enables horizontal scaling. 
-    * **replication** A feature allowing multiple database servers to share the same data, thereby ensuring redundancy and facilitating load balancing.
-
-
-
-
-
+* A la documentació de Mongodb trobem informació de com ha de ser un [cluster en producció](https://docs.mongodb.com/manual/core/sharded-cluster-architectures-production/) i com pot ser un [cluster en test](https://docs.mongodb.com/manual/core/sharded-cluster-architectures-test/): *In a production cluster, you must ensure that data is redundant and that your systems are highly available.*. Preguntes: que significa 'producció' i 'test'? Per què calen dos entorns? Per què diu Mongodb que és necessària la redundància? 
 
 Continguts: 
 
Restaurar
daniel herrera19/06/2016 16:22
@@ -49,7 +49,9 @@
 *Nota: exemple adaptat de la web de TechNet de Microsoft: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms188299(v=sql.105).aspx
 
 * En un sistema de base de dades distribuit la taula de clients està repartida entre diferentes nodes, semblant a l'exemple anterior, de manera que els usuaris tingui les dades dels seus clients més properes. Per quin camp de `client` podriem fer aquest particionat? Hi ha increment de rendiment? Hi ha increment de disponibilitat de dades? Per què?
-
+* Qbserva aquestes dues definicions extretes de la documentació de *mongodb* i relaciona-les amb els conceptes *particionament* i *replicació*:
+    * **sharding** A database architecture that partitions data by key ranges and distributes the data among two or more database instances. Sharding enables horizontal scaling. 
+    * **replication** A feature allowing multiple database servers to share the same data, thereby ensuring redundancy and facilitating load balancing.
 
 
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions