editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera23/10/2017 19:34
@@ -16,7 +16,7 @@
 **Exercici**
 
 1. Observa com canvia el diagrama model entitat inter-relació notació crow foot per expressar les dependències en identificació.
-2. Fes el diagrama entitat inter-relació d'aquest univers de discurs: *Ens interesa una base de dades per saber allà on viu la població. Emmagatzemarem les **ciutats** amb atributs: **nom** (AIP), **latitud**, **longitud**, **alçada respecte el mar**. També els **carrers** que s'identifiquen pel **nom** i per la ciutat a la que pertanyen. Pels carrers també emmagatzemem la **llargada** en metres. També emmagatzemem **edificis** que s'identifiquen pel **número** dins el carrer més el carrer. Un altre atributs d'edifici és l'**estat de conservació**. Tenim les **plantes** que s'identifiquen per l'edifici i pel **número de planta**. Emmagatzemem també l'**alçada** que es troba aquella planta respecte el nivell del carrer. Per últim emmagatzemem els **habitatges** que s'identifiquen per la planta en que es troben més el número de **porta**. Dels habitatges ens interessa els **metres quadrats**. Volem saber les **persones** que hi viuen allà. En un habitatge hi vieuen entre cap i moltes persones. Hi ha persones que viuen al carrer, sense habitatge. De les persones ens interessa el **DNI** per identificar-los i també el **nom** i **data de neixement**.* 
+2. Fes el diagrama entitat inter-relació d'aquest univers de discurs: *Ens interesa una base de dades per saber allà on viu la població. Emmagatzemarem les **ciutats** amb atributs: **nom** (AIP), **latitud**, **longitud**, **alçada respecte el mar**. També els **carrers** que s'identifiquen pel **nom** i per la ciutat a la que pertanyen. Pels carrers també emmagatzemem la **llargada** en metres. També emmagatzemem **edificis** que s'identifiquen pel **número** dins el carrer més el carrer. Un altre atributs d'edifici és l'**estat de conservació**. Tenim les **plantes** que s'identifiquen per l'edifici i pel **número de planta**. Emmagatzemem també l'**alçada** que es troba aquella planta respecte el nivell del carrer. Per últim emmagatzemem els **habitatges** que s'identifiquen per la planta en que es troben més el número de **porta**. Dels habitatges ens interessa els **metres quadrats**. Volem saber les **persones** que hi viuen allà. En un habitatge hi vieuen entre cap i moltes persones. Hi ha persones que viuen al carrer, sense habitatge. De les persones ens interessa el **DNI** per identificar-los i també el **nom** i **data de naixement**.* 
 
 
 
@@ -25,8 +25,6 @@
 >
 >######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor.
 >
-
-
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera30/08/2016 18:54
@@ -19,6 +19,14 @@
 2. Fes el diagrama entitat inter-relació d'aquest univers de discurs: *Ens interesa una base de dades per saber allà on viu la població. Emmagatzemarem les **ciutats** amb atributs: **nom** (AIP), **latitud**, **longitud**, **alçada respecte el mar**. També els **carrers** que s'identifiquen pel **nom** i per la ciutat a la que pertanyen. Pels carrers també emmagatzemem la **llargada** en metres. També emmagatzemem **edificis** que s'identifiquen pel **número** dins el carrer més el carrer. Un altre atributs d'edifici és l'**estat de conservació**. Tenim les **plantes** que s'identifiquen per l'edifici i pel **número de planta**. Emmagatzemem també l'**alçada** que es troba aquella planta respecte el nivell del carrer. Per últim emmagatzemem els **habitatges** que s'identifiquen per la planta en que es troben més el número de **porta**. Dels habitatges ens interessa els **metres quadrats**. Volem saber les **persones** que hi viuen allà. En un habitatge hi vieuen entre cap i moltes persones. Hi ha persones que viuen al carrer, sense habitatge. De les persones ens interessa el **DNI** per identificar-los i també el **nom** i **data de neixement**.* 
 
 
+
+
+
+>
+>######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor.
+>
+
+
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera30/06/2016 12:20
@@ -3,7 +3,7 @@
 Entitat inter-relació - Exercicis dependència d'identificació
 **Concepte de Dependència en Identificació**
 
-Cada entitat ha de tenir un atribut o conjunt d'atributs que conformin l'AIP ( atribut identificador principal ). Tanmateix, de vegades ens trobem que no en fem prou amb els atributs de l'entitat per identificar-la univocament i que necessitem incloure inter-relacions a l'AIP. En aquest cas estem parlant de **dependència en identificació**.
+Cada entitat ha de tenir un atribut o conjunt d'atributs que conformin l'AIP ( atribut identificador principal ). Tanmateix, de vegades ens trobem que no en fem prou amb els atributs de l'entitat per identificar-la unívocament i que necessitem incloure inter-relacions a l'AIP. En aquest cas estem parlant de **dependència en identificació**. Quan una entitat té dependència en identificació respecte alguna altre entitat diem que es tracta d'una **entitat feble**.
 
 **Exemple de Dependència en Identificació**
 
Restaurar
daniel herrera22/06/2016 12:30
@@ -11,13 +11,12 @@
 
 Fixem-nos que l'AIP de **visita** és l'atribut **moment** més la inter-relació **metge**. Per tant, aquí, ens trobem davant d'una dependència en identificació: depenem de **metge** per identificar **visita**. 
 
-*[Inter-relació amb dependència en identificació](http://i.imgur.com/i8KhNy0.png)
-
+![Inter-relació amb dependència en identificació](http://i.imgur.com/i8KhNy0.png)
 
 **Exercici**
 
-* Observa com canvia el diagrama model entitat inter-relació notació crow foot per expressar les dependències en identificació.
-* 
+1. Observa com canvia el diagrama model entitat inter-relació notació crow foot per expressar les dependències en identificació.
+2. Fes el diagrama entitat inter-relació d'aquest univers de discurs: *Ens interesa una base de dades per saber allà on viu la població. Emmagatzemarem les **ciutats** amb atributs: nom (AIP), latitud, longitud, número d'habitants. També els **carrers** que s'identifiquen pel **nom** i per la ciutat a la que pertanyen. Pels carrers també emmagatzemem la **llargada** en metres. També emmagatzemem **edificis** que s'identifiquen pel **número** dins el carrer més el propi carrer. Un altre atributs d'edifici és l'estat de conservació. Tenim les **plantes** que s'identifiquen per l'edifici i pel número de planta. Emmagatzemem també l'alçada que es troba aquella planta respecte el nivell del carrer. Per últim emmagatzemem els **habitatges** que s'identifiquen per la planta en que es troben més el número de porta. Dels habitatges ens interessa els metres quadrats. Volem saber les **persones** que hi viuen allà. En un habitatge hi vieuen entre cap i moltes persones. Hi ha persones que viuen al carrer, sense habitatge. De les persones ens interessa el **DNI** per identificar-los i també el nom i data de neixement.* 
 
 
 Continguts: 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions