editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera29/06/2016 11:05
@@ -10,22 +10,22 @@
 
 **CONFIGURACIÓ MASTER**
 
-- Realitza una còpia del fitxer de configuració del MySQL /etc/my.conf --> /etc/my.conf.bkp
-- Modifica el fitxer /etc/my.conf i activa el paràmetrelog-bin (tal i com vàreu fer a M02). 
-- Amb el nom: <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep
-Exemple: log-bin=rventurarep
-- Verifica que el paràmetre server-id té un valor numèric (per defecte és 1).
+- Realitza una còpia del fitxer de configuració del MySQL `/etc/my.conf` --> `/etc/my.conf.bkp`
+- Modifica el fitxer `/etc/my.conf` i activa el `paràmetrelog-bin` (tal i com vàreu fer a M02). 
+- Amb el nom: `<PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep`
+Exemple: `log-bin=rventurarep`
+- Verifica que el paràmetre `server-id` té un valor numèric (per defecte és 1).
 - Verifica que tots els paràmetres de InnoDB estiguin descomentats
-- Canvia el paràmetre innodb_log_buffer a 10M
-- Canvia o afegeix el paràmetre innodb_log_files_in_group a 2
+- Canvia el paràmetre `innodb_log_buffer` a 10M
+- Canvia o afegeix el paràmetre `innodb_log_files_in_group` a 2
 - Para el servei de MySQL
-- Borra tots els fitxers de log InnoDB del directory /var/lib/mysql
+- Borra tots els fitxers de log InnoDB del directory `/var/lib/mysql`
 - Engega el servei de MySQL.
-- Quants fitxers comencen amb el nom <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep dins el directori /var/lib/mysql? Digues quins són
+- Quants fitxers comencen amb el nom `<PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep` dins el directori `/var/lib/mysql`? Digues quins són
 - Realitza un instrucció DML, per exemple INSERT,UPDATE o DELETE
-- Obre un altre terminal i utilitzant l'eina mysqlbinlog mira el contingut del fitxer <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000001
+- Obre un altre terminal i utilitzant l'eina mysqlbinlog mira el contingut del fitxer `<PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000001`
 mysqlbinlog <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000001
--** Quin és el seu contingut?**
+** Quin és el seu contingut?**
 - Fes un FLUSH DELS LOGS utilitzant la comanda FLUSH LOGS dins del MySQL
 mysql> FLUSH LOGS;
 - Realitza una comprovació dels logs com a master mitjançant SHOW MASTER LOGS
@@ -37,32 +37,34 @@
 - Realitza una còpia de la màquina virtual a on tinguis SGBD MySQL. Aquesta nova màquina serà que farà d'eslau.
 - Esbrina quina IP tenen cadascuna de les màquines (master, slave).
 - Crea un backup de la BD a la màquina master utilitzant:
-$> mysqldump –-user=root –-password=vostrepwd -–master-data=2 sakila > /tmp/master_backup.sql
-- Edita el fitxer master_backup.sql i busca la línia que comenci per --CHANGE MASTER TO.... i busca els valors MASTER_LOG_FILE i MASTER_LOG_POS.
+`$> mysqldump –-user=root –-password=vostrepwd -–master-data=2 sakila > /tmp/master_backup.sql`
+- Edita el fitxer master_backup.sql i busca la línia que comenci per `--CHANGE MASTER TO....` i busca els valors `MASTER_LOG_FILE` i `MASTER_LOG_POS`.
 SLAVE
 - Para el servei de MySQL.
-- Modifica el fitxer de configuració /etc/my.conf 
-- Comenta els paràmetres log-bin i binlog_format. D'aquesta manera desactivarem el sistema de log-bin.
-- Assigna un valor al paràmetre  server-id (diferent que el del Master)
+- Modifica el fitxer de configuració `/etc/my.conf` 
+- Comenta els paràmetres `log-bin` i `binlog_format`. D'aquesta manera desactivarem el sistema de `log-bin`.
+- Assigna un valor al paràmetre  `server-id` (diferent que el del Master)
 Torna engegar el servei MySQL.
 MASTER
 - Afegeix l'usuari slave amb la IP de la màquina slave
-mysql> CREATE USER 'slave'@'IP-SERVIDOR-SLAVE' 
--> IDENTIFIED BY 'patata';
-- Afegix el permís de REPLICATION SLAVE a l'usuari que acabes de crear.
-mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.*
--> TO 'slave'@'IP-SERVIDOR-SLAVE';
-mysql> FLUSH PRIVILEGES;
+`mysql> CREATE USER 'slave'@'IP-SERVIDOR-SLAVE' 
+ IDENTIFIED BY 'patata';`
+- Afegix el permís de `REPLICATION SLAVE` a l'usuari que acabes de crear.
+`mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave'@'IP-SERVIDOR-SLAVE';`, 
+`mysql> FLUSH PRIVILEGES;`
 - A la màquina SLAVE executa la següent comanda ajudant-te de les dades del pas 3 i 4:
-mysql> CHANGE MASTER TO
--> MASTER_HOST = '<ip-servidor-master>',
--> MASTER_USER = 'slave',
--> MASTER_PASSWORD = 'patata',
--> MASTER_PORT = '3306',
--> MASTER_LOG_FILE = '<PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000002',
--> MASTER_LOG_POS = <valor trobat en el pas 4>,
--> MASTER_CONNECT_RETRY = 10;
-- Comprova mitjançant SHOW SLAVE STATUS, quins valors et dóna?
+
+    :::sql
+    CHANGE MASTER TO
+     MASTER_HOST = '<ip-servidor-master>',
+     MASTER_USER = 'slave',
+     MASTER_PASSWORD = 'patata',
+     MASTER_PORT = '3306',
+     MASTER_LOG_FILE = '<PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000002',
+     MASTER_LOG_POS = <valor trobat en el pas 4>,
+     MASTER_CONNECT_RETRY = 10;
+
+- Comprova mitjançant `SHOW SLAVE STATUS`, quins valors et dóna?
 - Comprova que es repliquin les dades realitzant modificacions a la BD master.
 Continguts: 
 
Restaurar
Robert Ventura29/06/2016 8:55
@@ -10,50 +10,50 @@
 
 **CONFIGURACIÓ MASTER**
 
-Realitza una còpia del fitxer de configuració del MySQL /etc/my.conf --> /etc/my.conf.bkp
-Modifica el fitxer /etc/my.conf i activa el paràmetrelog-bin (tal i com vàreu fer a M02). 
-Amb el nom: <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep
+- Realitza una còpia del fitxer de configuració del MySQL /etc/my.conf --> /etc/my.conf.bkp
+- Modifica el fitxer /etc/my.conf i activa el paràmetrelog-bin (tal i com vàreu fer a M02). 
+- Amb el nom: <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep
 Exemple: log-bin=rventurarep
-Verifica que el paràmetre server-id té un valor numèric (per defecte és 1).
-Verifica que tots els paràmetres de InnoDB estiguin descomentats
-Canvia el paràmetre innodb_log_buffer a 10M
-Canvia o afegeix el paràmetre innodb_log_files_in_group a 2
-Para el servei de MySQL
-Borra tots els fitxers de log InnoDB del directory /var/lib/mysql
-Engega el servei de MySQL.
-Quants fitxers comencen amb el nom <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep dins el directori /var/lib/mysql? Digues quins són
-Realitza un instrucció DML, per exemple INSERT,UPDATE o DELETE
-Obre un altre terminal i utilitzant l'eina mysqlbinlog mira el contingut del fitxer <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000001
+- Verifica que el paràmetre server-id té un valor numèric (per defecte és 1).
+- Verifica que tots els paràmetres de InnoDB estiguin descomentats
+- Canvia el paràmetre innodb_log_buffer a 10M
+- Canvia o afegeix el paràmetre innodb_log_files_in_group a 2
+- Para el servei de MySQL
+- Borra tots els fitxers de log InnoDB del directory /var/lib/mysql
+- Engega el servei de MySQL.
+- Quants fitxers comencen amb el nom <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep dins el directori /var/lib/mysql? Digues quins són
+- Realitza un instrucció DML, per exemple INSERT,UPDATE o DELETE
+- Obre un altre terminal i utilitzant l'eina mysqlbinlog mira el contingut del fitxer <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000001
 mysqlbinlog <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000001
-Quin és el seu contingut?
-Fes un FLUSH DELS LOGS utilitzant la comanda FLUSH LOGS dins del MySQL
+-** Quin és el seu contingut?**
+- Fes un FLUSH DELS LOGS utilitzant la comanda FLUSH LOGS dins del MySQL
 mysql> FLUSH LOGS;
-Realitza una comprovació dels logs com a master mitjançant SHOW MASTER LOGS
+Realitza una comprovació dels logs com a master mitjançant SHOW MASTER LOGS
 mysql> SHOW MASTER LOGS
 
 
 **CONFIGURACIÓ SLAVE i MASTER**
 
-Realitza una còpia de la màquina virtual a on tinguis SGBD MySQL. Aquesta nova màquina serà que farà d'eslau.
-Esbrina quina IP tenen cadascuna de les màquines (master, slave).
-Crea un backup de la BD a la màquina master utilitzant:
+- Realitza una còpia de la màquina virtual a on tinguis SGBD MySQL. Aquesta nova màquina serà que farà d'eslau.
+- Esbrina quina IP tenen cadascuna de les màquines (master, slave).
+- Crea un backup de la BD a la màquina master utilitzant:
 $> mysqldump –-user=root –-password=vostrepwd -–master-data=2 sakila > /tmp/master_backup.sql
-Edita el fitxer master_backup.sql i busca la línia que comenci per --CHANGE MASTER TO.... i busca els valors MASTER_LOG_FILE i MASTER_LOG_POS.
+Edita el fitxer master_backup.sql i busca la línia que comenci per --CHANGE MASTER TO.... i busca els valors MASTER_LOG_FILE i MASTER_LOG_POS.
 SLAVE
-Para el servei de MySQL.
-Modifica el fitxer de configuració /etc/my.conf 
-Comenta els paràmetres log-bin i binlog_format. D'aquesta manera desactivarem el sistema de log-bin.
-Assigna un valor al paràmetre  server-id (diferent que el del Master)
+- Para el servei de MySQL.
+- Modifica el fitxer de configuració /etc/my.conf 
+- Comenta els paràmetres log-bin i binlog_format. D'aquesta manera desactivarem el sistema de log-bin.
+- Assigna un valor al paràmetre  server-id (diferent que el del Master)
 Torna engegar el servei MySQL.
 MASTER
-Afegeix l'usuari slave amb la IP de la màquina slave
+Afegeix l'usuari slave amb la IP de la màquina slave
 mysql> CREATE USER 'slave'@'IP-SERVIDOR-SLAVE' 
 -> IDENTIFIED BY 'patata';
-Afegix el permís de REPLICATION SLAVE a l'usuari que acabes de crear.
+Afegix el permís de REPLICATION SLAVE a l'usuari que acabes de crear.
 mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.*
 -> TO 'slave'@'IP-SERVIDOR-SLAVE';
 mysql> FLUSH PRIVILEGES;
-A la màquina SLAVE executa la següent comanda ajudant-te de les dades del pas 3 i 4:
+A la màquina SLAVE executa la següent comanda ajudant-te de les dades del pas 3 i 4:
 mysql> CHANGE MASTER TO
 -> MASTER_HOST = '<ip-servidor-master>',
 -> MASTER_USER = 'slave',
@@ -62,8 +62,8 @@
 -> MASTER_LOG_FILE = '<PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000002',
 -> MASTER_LOG_POS = <valor trobat en el pas 4>,
 -> MASTER_CONNECT_RETRY = 10;
-Comprova mitjançant SHOW SLAVE STATUS, quins valors et dóna?
-Comprova que es repliquin les dades realitzant modificacions a la BD master.        Escriu aquí el codi
+- Comprova mitjançant SHOW SLAVE STATUS, quins valors et dóna?
+- Comprova que es repliquin les dades realitzant modificacions a la BD master.
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions