editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera24/11/2017 15:37
@@ -8,9 +8,10 @@
 **Integritat relacional**. Quan una taula inclou una clau forana cal garantir l'accés i coherència a la tupla referenciada. D'això s'encarrega el sistema d'integritat referencial. Bàsicament es traca d'evitar referències impossibles i de gestionar el comportament de la base de dades quan canvien o s'esborren els valors de la taula referenciada. En aquest cas tenim varies opcions:
 
 * Posar la clau forana a null ( nullificació )
-* No permetre que es canvii la clau primària no que s'esborri la tupla referenciada ( restricció )
+* No permetre que es canvii la clau primària o que s'esborri la tupla referenciada ( restricció )
 * En cas d'eliminar la tupla relacionada esborrar també la tupla que referencia ( on delete cascade ) 
-* Propogació dels canvis que es realitzin sobre els valors de la clau primaria ( on update cascade ).
+* Propogació dels canvis que es realitzin sobre els valors de la clau primaria ( on update cascade )
+* Posar un valor per defecte ( set default )
 
 **Exercici**
 
@@ -56,7 +57,6 @@
 >
 >######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor. 
 >
-
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera30/08/2016 18:57
@@ -53,6 +53,10 @@
 
 
 
+>
+>######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor. 
+>
+
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera25/08/2016 18:33
@@ -43,6 +43,15 @@
 Quines dues restriccions s'estan aplicant a la taula de comandes? Què passarà quan s'intenti esborrar un producte que apareix en una línia de comanda? Que passarà quan s'intenti esborrar una comanda que té línies de comanda? Poden haver dues línies de comanda del mateix producte en una mateixa comanda? Per què?
 
 
+**Exercici**
+
+La web http://sqlfiddle.com/ permet crear taules i insertar-hi dades via web per a fer petites proves sobre diferents sistemes gestors de base de dades comercials.
+Després de crear la taula alumnes intentem insertar dos alumnes amb el mateix DNI. Comprova el que passa. Intenta reproduir-ho.
+
+![Duplicate key](http://i.imgur.com/kMJIFXj.png)
+
+
+
 
 Continguts: 
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions