editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera03/12/2017 17:37
@@ -97,7 +97,7 @@
 [La lligueta](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/272/entitat-inter-relacio-problema-la-lligueta)  
 
 * [MCD d'ajuda a l'imgur](https://i.imgur.com/ssN7a62.png) )
-* [Video Solució al YT. Part 1](https://youtu.be/8qyF0JhOkQY)
+* [Video Solució al YT. Part 1](https://youtu.be/8qyF0JhOkQY) | [Video Solució al YT. Part 2](https://youtu.be/eiEcr9lGBwA
 * [SQL Solució al PasteBin](https://pastebin.com/14g81UFP)
 
 >
Restaurar
daniel herrera01/12/2017 15:41
@@ -96,7 +96,8 @@
 
 [La lligueta](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/272/entitat-inter-relacio-problema-la-lligueta)  ( [MCD](https://i.imgur.com/ssN7a62.png) )
 
-[Video Solució al YT. Part 1](https://youtu.be/8qyF0JhOkQY)
+* [Video Solució al YT. Part 1](https://youtu.be/8qyF0JhOkQY)
+* [SQL Solució al PasteBin](https://pastebin.com/14g81UFP)
 
 >
 >######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor. 
Restaurar
daniel herrera27/11/2017 20:46
@@ -90,11 +90,13 @@
 
 ![](http://i.imgur.com/Ik0JnYQ.png)
 
+[Video Solució al YT](https://youtu.be/VhWpxztVdM0)
+
 5)
 
 [La lligueta](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/272/entitat-inter-relacio-problema-la-lligueta)  ( [MCD](https://i.imgur.com/ssN7a62.png) )
 
-
+[Video Solució al YT. Part 1](https://youtu.be/8qyF0JhOkQY)
 
 >
 >######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor. 
Restaurar
daniel herrera27/11/2017 19:17
@@ -92,7 +92,7 @@
 
 5)
 
-[La lligueta](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/272/entitat-inter-relacio-problema-la-lligueta)
+[La lligueta](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/272/entitat-inter-relacio-problema-la-lligueta)  [MCD](https://i.imgur.com/ssN7a62.png)
 
 
 
Restaurar
daniel herrera25/11/2017 10:05
@@ -23,9 +23,9 @@
        email varchar(200) NOT NULL,
        data_neixement date NULL,
        CONSTRAINT professors_pk PRIMARY KEY ( Inicials ),
-       CONSTRAINT professors_dni UNIQUE ( DNI ),
-       CONSTRAINT professors_dni UNIQUE ( nom ),
-       CONSTRAINT professors_dni UNIQUE ( email )
+       CONSTRAINT professors_dni_unique UNIQUE ( DNI ),
+       CONSTRAINT professors_nom_unique UNIQUE ( nom ),
+       CONSTRAINT professors_email_unique UNIQUE ( email )
     )
     
 * Fixa't bé amb l'ús de les comes. És un error frequent equivocar-se amb les comes.
Restaurar
daniel herrera25/11/2017 9:54
@@ -78,9 +78,13 @@
 
 ![](http://i.imgur.com/i8KhNy0.png)
 
+**[Video solucuó YT](https://youtu.be/5KZLlox2HTY)**
+
 2)
 
 ![](http://i.imgur.com/MpUoGWy.png)
+
+**[Video solucuó YT](https://youtu.be/pQcMId4yG6w)**
 
 3)
 
@@ -99,14 +103,6 @@
 >
 >######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor. 
 >
-
-
-
-
-
-
-
-
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera30/08/2016 18:57
@@ -96,6 +96,10 @@
 
 
 
+>
+>######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor. 
+>
+
 
 
 
Restaurar
daniel herrera28/08/2016 13:03
@@ -1,6 +1,6 @@
 
 Introducció a les bases de dades
-Traducció del model entitat-relació al model relacional
+Traducció del model entitat-relació al model relacional I
 Anem a repassar com es fa per traduir element a element del model entitat inter-relació a model relacional.
 
 * Dominis: Normalment no es declaren dominis, es treballa amb els tipus pre establerts que cada fabricant proporciona ( INT, VARCHAR, etc ).
Restaurar
daniel herrera25/08/2016 19:45
@@ -90,7 +90,13 @@
 
 ![](http://i.imgur.com/Ik0JnYQ.png)
 
+5)
 
+[La lligueta](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/272/entitat-inter-relacio-problema-la-lligueta)
+
+6) 
+
+[La piulada](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/269/entitat-inter-relacio-problema-la-piulada)
 
 
 
Restaurar
daniel herrera25/08/2016 19:37
@@ -68,7 +68,27 @@
             REFERENCES piscines ( Codi )
     );
 
+**Quan una entitat és dèbil, té dependència en identificació, la clau forana formarà part de la clau primària**
 
+Exercicis:
+
+Pasa a model relacional en notació SQL els següents models entitat inter-relació:
+
+1)
+
+![](http://i.imgur.com/i8KhNy0.png)
+
+2)
+
+![](http://i.imgur.com/MpUoGWy.png)
+
+3)
+
+![](http://i.imgur.com/kSyiPqw.png)
+
+4)
+
+![](http://i.imgur.com/Ik0JnYQ.png)
 
 
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions