editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera30/08/2016 18:58
@@ -16,6 +16,13 @@
 >MySQL 5.7.5 and up implements detection of functional dependence. If the ONLY_FULL_GROUP_BY SQL mode is enabled (which it is by default), MySQL rejects queries for which the select list, HAVING condition, or ORDER BY list refer to nonaggregated columns that are neither named in the GROUP BY clause nor are functionally dependent on them. (Before 5.7.5, MySQL does not detect functional dependency and ONLY_FULL_GROUP_BY is not enabled by default. For a description of pre-5.7.5 behavior, see the MySQL 5.6 Reference Manual.)
 
 ( https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/group-by-handling.html )
+
+
+
+
+>
+>######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor. 
+>
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera27/08/2016 18:22
@@ -9,10 +9,13 @@
 
 **Exercici**
 
-Per poder entendre les formes normals a partir de la segona cal conèixer el concepte de dependència funcional, comprova que l'entens. Proposa un exemple de dependència funcional.
+1) Per poder entendre les formes normals a partir de la segona cal conèixer el concepte de dependència funcional, comprova que l'entens. Proposa un exemple de dependència funcional.
 
+2) El concepte de dependència funcional no només apareix a la normalització. Per exemple, el SGBD MySQL té paràmetres de configuració que si els activem poden detectar les dependències funcionals que ens permetran enviar les consultes més abreujades a la base de dades. Aquí sota hi ha un fragment de la documentació, no cal que l'entenguis per ara, però si que cal que recordis que farem servir el concepte de dependència funcional en altres contextes diferents a la normalització.
 
+>MySQL 5.7.5 and up implements detection of functional dependence. If the ONLY_FULL_GROUP_BY SQL mode is enabled (which it is by default), MySQL rejects queries for which the select list, HAVING condition, or ORDER BY list refer to nonaggregated columns that are neither named in the GROUP BY clause nor are functionally dependent on them. (Before 5.7.5, MySQL does not detect functional dependency and ONLY_FULL_GROUP_BY is not enabled by default. For a description of pre-5.7.5 behavior, see the MySQL 5.6 Reference Manual.)
 
+( https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/group-by-handling.html )
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions