editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera30/08/2016 18:57
@@ -10,6 +10,10 @@
 
 
 
+>
+>######Aquest exercici està extret del llibre [d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) amb permís del seu autor. 
+>
+
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera28/08/2016 13:14
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 Introducció a les bases de dades
 Traducció del model entitat-relació al model relacional II
-Llegeix l'article [How can you represent inheritance in a database?](http://stackoverflow.com/questions/11707879/difference-between-scaling-horizontally-and-vertically-for-databases)
+Llegeix l'article [How can you represent inheritance in a database?](http://stackoverflow.com/questions/3579079/how-can-you-represent-inheritance-in-a-database/3579462)
 
 **Exercici**
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions