editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera21/11/2016 20:44
@@ -40,9 +40,40 @@
     
      CONSTRAINT partit_pk
         PRIMARY KEY ( temporada, num_jornada, nom_equip_local  )
-    )
-
-
+    );
+    CREATE TABLE arbits (
+      num_collegiat int not null,
+      nom varchar(400 ) not null,
+      numero_de_compte_bancari varchar(40) null,
+      CONSTRAINT arbit_pk
+         PRIMARY KEY ( num_collegiat )
+    );
+    CREATE TABLE pita (
+       --FK a arbit
+       num_collegiat int not null,
+    
+       --FK a partit
+        temporada int not null,
+     num_jornada int not null,
+     nom_equip_local varchar(200) not null,
+    
+       --atributs de la relació
+       funcio_del_collegiat_al_partit varchar(500) not null,
+       data_de_pagament date,
+    
+       --constraints
+       CONSTRAINT pita_a_collegiat_fk
+          FOREIGN KEY ( num_collegiat )
+       REFERENCES arbits ( num_collegiat ),
+    
+       CONSTRAINT pita_a_partit_fk
+          FOREIGN KEY ( temporada, num_jornada, nom_equip_local )
+       REFERENCES  partits ( temporada, num_jornada, nom_equip_local ),
+    
+       CONSTRAINT pita_pk
+          PRIMARY KEY (num_collegiat, temporada, num_jornada, nom_equip_local   )
+    
+    );
 
 
 **Recorda**: 
Restaurar
daniel herrera21/11/2016 20:24
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 Tenim la relació de col·legiats amb el número de col·legiat com AIP i el seu nom.
 
-Un col·legiat **pita** o molts partits. I un partit és **pita**t per un número indeterminat de col·legiats, cadascun d'ells fent una funció al camp. Aquesta interrelació N:M amb atributs s'identifica a partir de la dependència en identificació de les dues interrelacions: cap a arbitre i cap a partit.
+Un col·legiat **pita** entre i molts partits. I un partit és **pita**t per un número indeterminat de col·legiats, mínim 1, cadascun d'ells fent una funció diferent al camp. Aquesta interrelació N:M amb atributs s'identifica a partir de la dependència en identificació de les dues interrelacions: cap a arbitre i cap a partit. La funció que fa cada arbitre al partit així com si l'arbit ja ha cobrat o no aquell desplaçament són atributs de la interrelació.
 
 Aquí éstà l'SQL DDL de la base de dades:
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions