editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera30/01/2017 10:32
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 Llenguatges SQL: DML i DDL
 SQL Exercicis 2: Restricció i ordenació de dades
-A la base de dades AdventureWorks:
+A la base de dades [AdventureWorks (Microsoft Public License (Ms-PL))](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/):
 
 1. Crea una consulta per mostrar el nom dels productes ( de la taula [Production].[Product] ) amb un preu superior a 1.000$.
 
Restaurar
daniel herrera30/11/2016 19:28
@@ -21,8 +21,6 @@
 
 9. Mostra el nom dels productes que no tenen Style.
 
-10. Muestre el apellido, el salario y la comisión para todos los empleados que ganan comisiones. Ordene los datos en orden descendente de salarios y comisiones.
-
 10. Mostra el codi de producte dels productes amb 'Class' L o sense Class.
 
 11. Mostra el nom de producte de tots els productes que tenen una A com a tercera lletra del seu nom.
Restaurar
daniel herrera30/11/2016 19:05
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 3. Mostre nom de producte i preu de tots els productes de preu comprés entre 2.000$ i 3.000$.
 
-4. Mostra el nom de producte, preu i data en que es va començar a vendre dels productes que es van començar a vendre entre el 1 de juny del 2008 i el 31 de desembre del mateix any. Ordenats per la data.
+4. Mostra el nom de producte, preu i data en que es va començar a vendre dels productes que es van començar a vendre entre el 1 de juny del 2008 i el 31 de desembre de 2012. Ordenats per la data.
 
 5. Mostre el nom de producte i dies que calen per fer-lo dels productes que triguen 2 o 4 dies en fer-se. Ordenats per nom.
 
Restaurar
daniel herrera30/11/2016 18:59
@@ -3,7 +3,7 @@
 SQL Exercicis 2: Restricció i ordenació de dades
 A la base de dades AdventureWorks:
 
-1. Crea una consulta per mostrar el nom dels productes ( [Production].[Product] ) amb un preu superior a 1.000$.
+1. Crea una consulta per mostrar el nom dels productes ( de la taula [Production].[Product] ) amb un preu superior a 1.000$.
 
 2. Mostra el nom i product-number del producte amb id 990.
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions