editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera14/12/2016 19:00
@@ -46,6 +46,27 @@
 
  
 5. Els títols de les preguntes dels tags *'iphone-sdk-documentation', 'large-fonts', 'balloons'* ordenat alfabèticament per tag i per títol.
+
+
+
+    :::sql
+    select ta.TagName, p.title 
+    from       
+         postTypes T
+    inner join 
+         posts P
+            on P.PostTypeId = T.Id
+    inner join 
+         PostTags pt
+            on pt.PostId = P.id
+    inner join 
+         Tags Ta
+            on Ta.id = pt.TagId
+    where T.Name = 'Question'  AND
+          Ta.TagName in ('iphone-sdk-documentation', 
+                         'large-fonts', 
+                         'balloons' )
+    order by ta.TagName, p.title
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera14/12/2016 18:53
@@ -34,7 +34,17 @@
     order by CreationDate
 
 
-4. Els 10 primers comentaris ( `comments` ) que al seu `text` comenci per la paraula `potato`. Cal mostrar el `text` del comentari i també qui l'ha escrit ( `UserDisplayName` ). Ull aquesta consulta pot trigar una mica. 
+4) Els 10 primers comentaris ( `comments` ) que al seu `text` comenci per la paraula `potato`. Cal mostrar el `text` del comentari i també qui l'ha escrit ( `DisplayName`  de la taula `Users`). Ull aquesta consulta pot trigar una mica.
+
+    :::sql
+    select top 10 [Text], u.DisplayName
+    from comments c
+    inner join Users u
+       on c.UserId = u.id
+    where [Text] like 'potato%'
+    order by c.CreationDate
+
 5. Els títols de les preguntes dels tags *'iphone-sdk-documentation', 'large-fonts', 'balloons'* ordenat alfabèticament per tag i per títol.
 Continguts: 
 
Restaurar
daniel herrera14/12/2016 18:44
@@ -9,9 +9,31 @@
 
 Cal que consultis:
 
-1. Tots els tipus de Post. Taula `postTypes`.
-2. El títol ( `Title`) dels 10 primers ( `select top 10 ...`) posts de tipus 'Question' per ordre cronològic ( `CreationDate` ).
-3. Els anys i mesos que han passat des de les 10 primeres preguntes. Cal concatenar i ha de quedar una única columna: *La pregunta "blah blah blah" es va plantejar far 4 anys i 2 mesos*.
+1) Tots els tipus de Post. Taula `postTypes`.
+
+2) El títol ( `Title`) dels 10 primers ( `select top 10 ...`) posts de tipus 'Question' per ordre cronològic ( `CreationDate` ).
+
+3) Els anys i mesos que han passat des de les 10 primeres preguntes. Cal concatenar i ha de quedar una única columna: *La pregunta "blah blah blah" es va plantejar fa 4 anys i 2 mesos*.
+
+
+
+    :::sql
+    select top 10 
+      concat(
+          'La pregunta "',
+          P.title,
+          '" es va plantejar fa ',
+          datediff( year, CreationDate, getdate() ),
+          ' anys ',
+          datediff( month, CreationDate, getdate() ) % 12,
+          ' mesos ' )
+    from postTypes T
+    inner join posts P
+       on P.PostTypeId = T.Id
+    where T.Name = 'Question'
+    order by CreationDate
+
+
 4. Els 10 primers comentaris ( `comments` ) que al seu `text` comenci per la paraula `potato`. Cal mostrar el `text` del comentari i també qui l'ha escrit ( `UserDisplayName` ). Ull aquesta consulta pot trigar una mica. 
 5. Els títols de les preguntes dels tags *'iphone-sdk-documentation', 'large-fonts', 'balloons'* ordenat alfabèticament per tag i per títol.
 Continguts: 
Restaurar
daniel herrera13/12/2016 18:58
@@ -12,7 +12,7 @@
 1. Tots els tipus de Post. Taula `postTypes`.
 2. El títol ( `Title`) dels 10 primers ( `select top 10 ...`) posts de tipus 'Question' per ordre cronològic ( `CreationDate` ).
 3. Els anys i mesos que han passat des de les 10 primeres preguntes. Cal concatenar i ha de quedar una única columna: *La pregunta "blah blah blah" es va plantejar far 4 anys i 2 mesos*.
-4. Els 10 primers comentaris ( `comments` ) que al seu `text` continguin la paraula `potato`. Cal el  `text` del comentari i també qui l'ha escrit ( `UserDisplayName` ) 
+4. Els 10 primers comentaris ( `comments` ) que al seu `text` comenci per la paraula `potato`. Cal mostrar el `text` del comentari i també qui l'ha escrit ( `UserDisplayName` ). Ull aquesta consulta pot trigar una mica. 
 5. Els títols de les preguntes dels tags *'iphone-sdk-documentation', 'large-fonts', 'balloons'* ordenat alfabèticament per tag i per títol.
 Continguts: 
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions