editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera26/02/2018 18:58
@@ -89,6 +89,7 @@
 ####3.3.3 Creació, modificació i eliminació de taules.
 ####3.3.4 Creació, modificació i eliminació de camps a les taules: tipus de dades, clau primària, claus foranes, relacions, restriccions, tipus de dades, etc.
 
+* [Alter table: els codis postals](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/447/alter-table-els-codis-postals)
 * [Gangnam Style.” breaks youTube counter visits](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/173/gangnam-style-breaks-youtube-counter-visits)
 
 ####3.3.5 Creació i eliminació d’índexs.
Restaurar
daniel herrera23/02/2018 16:54
@@ -75,6 +75,7 @@
 ###2.6 Control de concurrència: tècniques optimistes i pessimistes
 
 * [Gestió d'entrades per al teatre](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/345/gestio-dentrades-per-al-teatre)
+* [El banc](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/446/exercici-transaccions-el-banc)
 
 ###2.7 Recuperació davant errades. Mecanismes per desfer transaccions
 
Restaurar
daniel herrera16/02/2018 17:26
@@ -38,7 +38,7 @@
 ####1.1.7 Construcció de subconsultes.
 
 * [SQL Exercicis 6: Subconsultes](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/341/sql-exercicis-6-subconsultes)
-* [Els mètodes anticonceptius](https://drive.google.com/drive/folders/1YV4DS7TDjQr9H_w8o9eRkb18UPRHvhB1?usp=sharing_eil&ts=5a86fcbf)
+* [Els mètodes anticonceptius](https://drive.google.com/drive/folders/1YV4DS7TDjQr9H_w8o9eRkb18UPRHvhB1?usp=sharing_eil&ts=5a86fcbf) (**Disclaimer: aquest exercici ha estat proposat per un grup d'alumnes**)
 
 ####1.1.8 Construcció de sentències d’inserció.
 
Restaurar
daniel herrera16/02/2018 16:46
@@ -38,6 +38,7 @@
 ####1.1.7 Construcció de subconsultes.
 
 * [SQL Exercicis 6: Subconsultes](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/341/sql-exercicis-6-subconsultes)
+* [Els mètodes anticonceptius](https://drive.google.com/drive/folders/1YV4DS7TDjQr9H_w8o9eRkb18UPRHvhB1?usp=sharing_eil&ts=5a86fcbf)
 
 ####1.1.8 Construcció de sentències d’inserció.
 
Restaurar
daniel herrera05/02/2018 19:18
@@ -41,7 +41,7 @@
 
 ####1.1.8 Construcció de sentències d’inserció.
 
-* [SQL: Inserció de dades](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/13/selects-where-i-group-by-partits-de-futbol
+* [SQL: Inserció de dades](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/433/sql-insercio-de-dades
 
 ####1.1.9 Construcció de sentències de modificació.
 
Restaurar
daniel herrera29/01/2018 16:53
@@ -44,6 +44,9 @@
 * [SQL: Inserció de dades](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/13/selects-where-i-group-by-partits-de-futbol) 
 
 ####1.1.9 Construcció de sentències de modificació.
+
+* [Modificació de dades](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/434/modificacio-de-dades)
+
 ####1.1.10 Construcció de sentències d’eliminació.
 
 * [Selects, complexitat mitjana. Servei tècnic](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/14/selects-complexitat-mitjana-servei-tecnic)
Restaurar
daniel herrera29/01/2018 16:48
@@ -40,6 +40,9 @@
 * [SQL Exercicis 6: Subconsultes](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/341/sql-exercicis-6-subconsultes)
 
 ####1.1.8 Construcció de sentències d’inserció.
+
+* [SQL Exercicis 5.3: Selects: where i group by. Partits de futbol](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/433/sql-insercio-de-dades) 
+
 ####1.1.9 Construcció de sentències de modificació.
 ####1.1.10 Construcció de sentències d’eliminació.
 
Restaurar
daniel herrera29/01/2018 16:34
@@ -30,6 +30,7 @@
 
 * [SQL Exercicis 5.1: Agregació de dades fent servir funcions de grup](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/337/sql-exercicis-5-agregacio-de-dades-fent-servir-funcions-de-grup)
 * [SQL Exercicis 5.2: Agregació de dades fent servir funcions de grup](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/338/sql-exercicis-52-agregacio-de-dades-fent-servir-funcions-de-grup)
+* [SQL Exercicis 5.4: Exercicis count distinct i funcions d'agregació](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/430/exercicis-count-distinct-i-funcions-dagregacio)
 * [Selects: where i group by. Partits de futbol](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/13/selects-where-i-group-by-partits-de-futbol)
 * [DML: Detectar alumnes han fet pràctiques](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/15/dml-detectar-alumnes-han-fet-practiques)
 
Restaurar
daniel herrera08/01/2018 18:47
@@ -16,11 +16,12 @@
     * [Donacions de sang a Catalunya - I](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/418/donacions-de-sang-a-catalunya)
     * [Els accidents de trànsit a Catalunya - I](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/417/els-accidents-de-transit-a-catalunya)
 * [SQL Exercicis 3: Funcions d'una sola filera](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/330/sql-exercicis-3-funcions-duna-sola-filera)
-* [Exercici de selecció, restriccions, funcions d'una sola fila i join.](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/334/exercici-de-seleccio-restriccions-funcions-duna-sola-fila-i-join)
 
 ####1.1.5 Construcció de consultes per consultar més d’una taula.
 
 * [SQL Exercicis 4: Visualització de dades de vàries taules](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/333/sql-exercicis-4)
+* Ampliació:
+    * [Exercici de selecció, restriccions, funcions d'una sola fila i join.](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/334/exercici-de-seleccio-restriccions-funcions-duna-sola-fila-i-join)
 * [La gossera. Diferents tipus de Joins.](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/178/tipus-de-correspondencia-1n-amb-cardinalitat-01)
 
 ####1.1.6 Construcció de consultes de taules creuades.
Restaurar
daniel herrera17/12/2017 12:00
@@ -12,6 +12,9 @@
 ####1.1.2 Construcció de consultes de selecció amb restricció i ordenació.
 
 * [SQL Exercicis 2: Restricció i ordenació de dades](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/327/sql-exercicis-2-restriccio-i-ordenacio-de-dades)
+* [Donacions de sang a Catalunya - I](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/418/donacions-de-sang-a-catalunya)
+* [Els accidents de trànsit a Catalunya - I](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/417/els-accidents-de-transit-a-catalunya)
+
 * [SQL Exercicis 3: Funcions d'una sola filera](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/330/sql-exercicis-3-funcions-duna-sola-filera)
 * [Exercici de selecció, restriccions, funcions d'una sola fila i join.](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/334/exercici-de-seleccio-restriccions-funcions-duna-sola-fila-i-join)
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions