editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera19/10/2017 11:00
@@ -1,7 +1,16 @@
 
 Bases de dades objectes-relacionals
 Les votacions: cookies, sessió, zona restringida, arrays_associatius
-x
+Es volen realitzar unes votacions a l’institut i cal fer un programa que gestioni tot el procés electoral.
+Hi haurà un cens universal que estarà informatitzat.
+
+Només hi haurà una mesa amb un únic ordinador per tal que no es digui que en una mesa hi vota més gent que de la censada.
+Per poder accedir a les pàgines de votacions cal autenticar-se amb aquest usuari i passwd:    votacions / democràcia (hardcoded)
+
+Les pantalles per autenticar-se són: mostra_formulari_login.php i processa_login.php
+Un cop autenticat apareix un menú que s’explica més aball, primer expliquem estructures de dades de que disposes:
+
+Tot el cens està en un únic array php que cal importar només des de les pàgines que es necessiti. cens.php:
 
     :::php
     <?php
@@ -12,8 +21,59 @@
     "d1296d5b86548039214ee1380b44ec16",  //md5('40D'); 
     "3bf1be5e1a99d8c8650852f8f4ce54ff",  //md5('50E'); 
     )
+    ?>
+
+Les opcions a votar també estan en un array que cal importar. opcions.php:
+
+    :::php
+    <?php
+    $opcio= array( 
+    1 => "Volem la truita amb ceba",
+    2 => "Volem la truita sense ceba",
+    )
+    ?>
     
-    ?>
+Com funciona el programa?
+
+El membra de la mesa s’autentica i li apareix un menú (menu.php) amb dues possibilitats:
+
+====**OP1**: Introduir vot (introduir_vot.php):
+
+Apareix una pantalla on demana dues coses:
+
+* DNI (input type text)
+* Opció que vota (radio button)
+
+Això s’envia processa_vot.php que processa el vot i reenvia cap a menú. Al menú es mostra el resultat de l’acció ( success o l’error que ha hagut ) mitjançant un sistema d’enviament de cookies.
+
+Processar el vot són dues coses:
+* Posem en una variable de sesió el hash del dni per tal de que no torni a votar. Per fer el hash: md5( $_REQUEST[‘DNI’] )
+* Sumem el seu vot a l’array de votacions que també tenim en una variable de sessió: $_SESSION[ $_REQUEST[‘OPCIO’] ]++;
+
+====**OP2**: Veure resultats (veure_resultats.php):
+
+Ens mostra quants vots porta acumulat cada resultat.
+
+**Important**:
+
+* Només es pot accedir a les pàgines veure_resultats.php, introduir_vot.php, processa_vot.php i menu.php si ens hem autenticat.
+
+**Can entregar:**
+
+Aquest full amb el nom i cognoms.
+Un pdf amb:
+* el codi del programa 
+* el nom a cada full i numerats.
+* Un dibuix (en paper) amb un exemple de navegació per la web tal com els fem a la pissarra. Cal que aparegui també el PRG.
+* El pdf no estarà comentat perquè el programa es llegirà perfectament bé tot i contenir un mínim de comentaris dins el propi codi.
+
+**Es valorarà**:
+
+* Què s’utilitzen les tècniques de tractament d’arrays associatius (recorrer array només quan sigui necessari, consultar si element és a l’array, consultar valor d’element de l’array, etc )
+* Claretat del codi i programació llegible.
+* Els errors d’indentació baixen 1 punt per error d’indentació.
+* Les variables que enganyin (el nom i el que contenen siguin coses diferents) baixen 1 punt per variable.
+* Per superar l’examen cal demostrar l’assoliment i capacitat de posada en pràctica de tot el que s’ha treballat a la UF: arrays associatius, formularis, PRG, sessions, variables de sessió, control d’usuari, zona restringida, instruccions de control de flux del programa, missatgeria cap a usuari mitjançant cookies.
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions