editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera03/04/2018 17:11
@@ -22,6 +22,21 @@
     SQL> exit
     root@58fdeb1d9cbe:~# sqlplus o 
     password: o
+
+### Editor sql
+
+Escriute codi a l'SQLPLUS és una experiència no gaire agradable. Podeu mapejar una carpeta de la vostra màquina al docker i executar els scripts:
+
+    docker run -v $PWD:/c  -d -p 49160:22 -p 49161:1521 -e ORACLE_DISABLE_ASYNCH_IO=true wnameless/oracle-xe-11g
+    # sqlplus o     
+    SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Tue Apr 3 15:06:00 2018 
+    Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.
+    Enter password: 
+    Connected to:
+    Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production
+    SQL> 
+    SQL> @/c/s.sql
+    Type created.
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera03/04/2018 16:22
@@ -14,7 +14,7 @@
     :::bash
     docker run -d -p 49160:22 -p 49161:1521 -e ORACLE_DISABLE_ASYNCH_IO=true wnameless/oracle-xe-11g
     docker container ls
-    ssh root@localhost -p 49160 #pot trigar una mica a engegar
+    ssh root@localhost -p 49160 #pot trigar una mica a engegar (passwd is admin)
     sqlplus system
     >password: oracle
     SQL> CREATE USER o IDENTIFIED BY o DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp;
Restaurar
daniel herrera01/04/2018 17:01
@@ -9,7 +9,19 @@
 
 [https://github.com/wnameless/docker-oracle-xe-11g](https://github.com/wnameless/docker-oracle-xe-11g)
 
-Fes una instal·lació d'Oracle a la teva màquina i comprova que t'hi pots connectar.
+Fes una instal·lació d'Oracle a la teva màquina i comprova que t'hi pots connectar:
+
+    :::bash
+    docker run -d -p 49160:22 -p 49161:1521 -e ORACLE_DISABLE_ASYNCH_IO=true wnameless/oracle-xe-11g
+    docker container ls
+    ssh root@localhost -p 49160 #pot trigar una mica a engegar
+    sqlplus system
+    >password: oracle
+    SQL> CREATE USER o IDENTIFIED BY o DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp;
+    SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO o;
+    SQL> exit
+    root@58fdeb1d9cbe:~# sqlplus o 
+    password: o
 Continguts: 
 
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions