editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera24/10/2017 15:34
@@ -21,9 +21,11 @@
     mysql> create user u_acces_dades@localhost identified by "i";
     mysql> grant all privileges on acces_dades.* to u_acces_dades@localhost ;
 
-Ara ens hi connectem, creem una taula i hi posem valors:
+Ara ens hi desconnectem de root i ens connectem amb l'usuari que hem creat, creem una taula i hi posem valors:
 
     :::sql
+    mysql> exit;
+    $mysql -u u_acces_dades -p
     mysql> use acces_dades;
     mysql> create table prova ( i int, a varchar(10) );
     mysql> insert into prova values ( 1,'a'), (2,'b');
Restaurar
Sergi Coll21/11/2016 13:26
@@ -14,7 +14,7 @@
     :::console
     dani@teacher:~/projectes/fpuf$ mysql -u root -p
     
-. 
+Creem la base de dades i un usuari que tingui tos els permisos sobre la base de dades creada:
 
     :::sql
     mysql> create database acces_dades;
Restaurar
Sergi Coll21/11/2016 12:46
@@ -11,7 +11,7 @@
 
 Primer creem la base de dades:
 
-    :::console
+    :::sql
     dani@teacher:~/projectes/fpuf$ mysql -u root -p
     mysql> create database acces_dades;
     mysql> create user u_acces_dades@localhost identified by "i";
@@ -20,6 +20,7 @@
 Ara ens hi connectem, creem una taula i hi posem valors:
 
     :::sql
+    mysql> use acces_dades;
     mysql> create table prova ( i int, a varchar(10) );
     mysql> insert into prova values ( 1,'a'), (2,'b');
 
Restaurar
daniel herrera25/10/2016 16:14
@@ -74,6 +74,35 @@
  3. Fes una nova base de dades anomenada *gringottsDB* i crea un usuari amb permisos sobre aquesta base de dades. Crea una taula anomenada *goblins* amb estructura: *goblin_name*, *password*, *last_login*. Inserta uns quants goblins (fent servir SQL). Per últim fes un programet amb PDO que llisti tots els goblins de la taula.
 
 **Lectura recomanada** [Explendit resum de com fer servir PDO](http://stackoverflow.com/questions/12859942/why-shouldnt-i-use-mysql-functions-in-php)
+
+
+
+**Solució exercici 2**
+
+
+    :::php
+    <?php
+
+       ...
+      
+      //preparem la consulta i l'executem
+      $query = $pdo->prepare("select i, a FROM prova");
+      $query->execute();
+    
+      //comprovo errors:
+      $e= $query->errorInfo();
+      if ($e[0]!='00000') {
+        echo "\nPDO::errorInfo():\n";
+        die("Error accedint a dades: " . $e[2]);
+      }  
+      
+      //itero
+      foreach ($query as $row) {
+        echo $row['i']." - " . $row['a']. "<br/>";
+      }
+    
+      ...
+    ?>
 Continguts: 
 1.2
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera25/10/2016 15:29
@@ -71,7 +71,7 @@
 
  1. Fes la teva base de dades *acces_dades* i prova aquest codi php.
  2. Simplifica el codi usant [foreach + query](http://www.php.net/manual/en/pdo.query.php)
- 3. Fes una nova base de dades anomenada *gringottsDB* amb l'usuari **. Crea una taula anomenada *goblins* amb estructura: *gobliname*, *password*, *last_login*. Inserta uns quants goblins. Per últim llista tots els goblins de la taula.
+ 3. Fes una nova base de dades anomenada *gringottsDB* i crea un usuari amb permisos sobre aquesta base de dades. Crea una taula anomenada *goblins* amb estructura: *goblin_name*, *password*, *last_login*. Inserta uns quants goblins (fent servir SQL). Per últim fes un programet amb PDO que llisti tots els goblins de la taula.
 
 **Lectura recomanada** [Explendit resum de com fer servir PDO](http://stackoverflow.com/questions/12859942/why-shouldnt-i-use-mysql-functions-in-php)
 Continguts: 
Restaurar
daniel herrera20/11/2013 18:59
@@ -71,7 +71,7 @@
 
  1. Fes la teva base de dades *acces_dades* i prova aquest codi php.
  2. Simplifica el codi usant [foreach + query](http://www.php.net/manual/en/pdo.query.php)
- 3. Fes una nova base de dades anomenada *gringottsDB* amb l'usuari **. Crea una taula anomenada *goblins* amb estructura: *gobliname*, *password*, *last_login*. Per últim llista tots els goblins de la taula.
+ 3. Fes una nova base de dades anomenada *gringottsDB* amb l'usuari **. Crea una taula anomenada *goblins* amb estructura: *gobliname*, *password*, *last_login*. Inserta uns quants goblins. Per últim llista tots els goblins de la taula.
 
 **Lectura recomanada** [Explendit resum de com fer servir PDO](http://stackoverflow.com/questions/12859942/why-shouldnt-i-use-mysql-functions-in-php)
 Continguts: 
Restaurar
daniel herrera01/11/2013 17:56
@@ -11,6 +11,7 @@
 
 Primer creem la base de dades:
 
+    :::sql
     dani@teacher:~/projectes/fpuf$ mysql -u root -p
     mysql> create database acces_dades;
     mysql> create user u_acces_dades@localhost identified by "i";
@@ -18,6 +19,7 @@
     
 Ara ens hi connectem, creem una taula i hi posem valors:
 
+    :::sql
     mysql> create table prova ( i int, a varchar(10) );
     mysql> insert into prova values ( 1,'a'), (2,'b');
 
@@ -32,6 +34,7 @@
 
 Per últim llegim tots els valors des de PHP:
 
+    :::php
     <?php
       //connexió dins block try-catch:
       //  prova d'executar el contingut del try
Restaurar
daniel herrera28/10/2013 18:31
@@ -24,10 +24,10 @@
 
 Això crearà la taula:
 
-i  | a
+ i  | a
 ------------- | -------------
-1  | 'a'
-2  | 'b'
+ 1  | 'a'
+ 2  | 'b'
 
 
 Per últim llegim tots els valors des de PHP:
Restaurar
daniel herrera27/10/2013 20:35
@@ -61,6 +61,7 @@
  2. Simplifica el codi usant [foreach + query](http://www.php.net/manual/en/pdo.query.php)
  3. Fes una nova base de dades anomenada *gringottsDB* amb l'usuari **. Crea una taula anomenada *goblins* amb estructura: *gobliname*, *password*, *last_login*. Per últim llista tots els goblins de la taula.
 
+**Lectura recomanada** [Explendit resum de com fer servir PDO](http://stackoverflow.com/questions/12859942/why-shouldnt-i-use-mysql-functions-in-php)
 Continguts: 
 1.2
 Resultats d'aprenentatge: 
Restaurar
daniel herrera20/10/2013 16:10
@@ -58,8 +58,8 @@
 **Exercici**: 
 
  1. Fes la teva base de dades *acces_dades* i prova aquest codi php.
- 2. Fes una nova base de dades anomenada *gringottsDB* amb l'usuari **. Crea una taula anomenada *goblins* amb estructura: *gobliname*, *password*, *last_login*. Per últim llista tots els goblins de la taula.
-
+ 2. Simplifica el codi usant [query](http://www.php.net/manual/en/pdo.query.php)
+ 3. Fes una nova base de dades anomenada *gringottsDB* amb l'usuari **. Crea una taula anomenada *goblins* amb estructura: *gobliname*, *password*, *last_login*. Per últim llista tots els goblins de la taula.
 
 Continguts: 
 1.2
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions