editat perDarrera edicióDiferènciesRestaurar Revisió
daniel herrera10/11/2013 10:34
@@ -20,7 +20,7 @@
     1. [Seleccionant dades](https://www.youtube.com/watch?v=MMiY2qYuW2Q) 7min
     1. [Actualitzant dades, modificació del model, ús de les propietats de navegació](https://www.youtube.com/watch?v=y6uYLeHWyWY) 6min
     1. [Esborrant entitats](https://www.youtube.com/watch?v=PmemKOdP8n8) 2min
- 3. Comenta el codi realitzat, l'execució del codi i les teves conclusions.
+ 3. Documenta i comenta el codi realitzat, l'execució del codi i les teves conclusions.
 
 Continguts: 
 1.2 1.3 1.4 1.5
Restaurar
daniel herrera10/11/2013 10:24
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 Tècniques d’accés a dades.
 EF - Accés a dades amb l'ORM de Microsoft
-Es tracta de fer un projecte amb visual studio per a provar el ORM de microsoft anomenat EF. Degut a que cal anar seguint les instruccions d'un video en anglè, aquest exercici el farem en parelles.
+Es tracta de fer un projecte amb visual studio per a provar el ORM de microsoft anomenat EF. 
 
 Microsoft et permet abordar un [projecte amb EF des de diferents vessants](http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ee712907.aspx):
 
@@ -14,9 +14,13 @@
 
  1. Instal·lat visual studio ultimate 2012 (9GB), la versió de 30 dies és suficient.
  1. Instal·lat l'Sql Server amb el Management Studio. L'SQL Server Express és suficient.
- 2. Segueix les indicacions del video per a fer una aplicació consola que inserti i mostri dades de la base de dades.
+ 2. Estudiat aquests tres videos i realitza al teu entorn les mateixes operacions que es realitzen als videos:
+    1. [Creant els models](https://www.youtube.com/watch?v=MRHcF1Fli7I) 8min
+    1. [Insertant dades](https://www.youtube.com/watch?v=pGbfPzwqrDc) 8min
+    1. [Seleccionant dades](https://www.youtube.com/watch?v=MMiY2qYuW2Q) 7min
+    1. [Actualitzant dades, modificació del model, ús de les propietats de navegació](https://www.youtube.com/watch?v=y6uYLeHWyWY) 6min
+    1. [Esborrant entitats](https://www.youtube.com/watch?v=PmemKOdP8n8) 2min
  3. Comenta el codi realitzat, l'execució del codi i les teves conclusions.
-
 
 Continguts: 
 1.2 1.3 1.4 1.5
Restaurar
daniel herrera03/11/2013 18:36
@@ -12,7 +12,8 @@
 
 Exercici:
 
- 1. Instal·lat visual studio ultimate 2012, la versió de 30 dies és suficient.
+ 1. Instal·lat visual studio ultimate 2012 (9GB), la versió de 30 dies és suficient.
+ 1. Instal·lat l'Sql Server amb el Management Studio. L'SQL Server Express és suficient.
  2. Segueix les indicacions del video per a fer una aplicació consola que inserti i mostri dades de la base de dades.
  3. Comenta el codi realitzat, l'execució del codi i les teves conclusions.
 
Restaurar
Consulteu nota legal i condicions