Crea nou material
Material de totes les unitats formatives
SocialModificatufRACPenjatautor
1

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF11 any, 3 mesos daniel herrera
2

Unitat Formativa 4. Bases de Dades objecte-relacionals

Documentació Oracle: [Database Object-Relational Developer's Guide](https://docs.oracle.com/database/121/ADOBJ/toc.ht...

DAW-MP02-UF43 anys, 4 mesos daniel herrera
1

Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

##**2 Llenguatges SQL: DML i DDL** ###**Continguts:** ##1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:...

DAW-MP02-UF26 mesos, 3 setmanes daniel herrera
4

Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

### 1 Selecció d'arquitectures i eines de programació. #### 1.1 Models de programació en entorns client / servidor. ...

DAW-MP07-UF111 mesos, 2 setmanes Enric Mieza
2

La protecció s'ha de pagar

Darrerament alguns dels cobradors del servei de “proteccions” que ofereix el Capo Alfredo s'oblidaven d'anar a cobrar...

DAW-MP03-UF42 mesos, 1 setmana Xavier Sala
1

Windows Server - Instal·lació

#Activitat 1. Instal·lació Windows Server 2012 R2 ![](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/assets/WindowsServer...

SMX-MP04-UF12 mesos, 2 setmanes Sergi Coll
1

Windows Server - Polítiques de grup de Active Directory

#Activitat 5 Polítiques de grup de Active Directory ![Active Directory](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/as...

SMX-MP04-UF12 mesos, 2 setmanes Sergi Coll
1

Windows Server - Administració Active Directory

#Activitat 4 Administració Active Directory ![Active Directory](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/assets/Act...

SMX-MP04-UF12 mesos, 2 setmanes Sergi Coll
1

Windows Server - Instal·lació Active Directory

#Activitat 3 Instal·lació Active Directory ![Active Directory](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/assets/Acti...

SMX-MP04-UF12 mesos, 2 setmanes Sergi Coll
1

Windows Server - Administració i supervisió

#Activitat 2. Administració i supervisió de Windows Server 2012 ![](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/assets...

SMX-MP04-UF12 mesos, 2 setmanes Sergi Coll
1

Pràctica amb procediments, triggers, funcions i vistes.

Observa aquestes dues taules: :::sql create table pelicules ( id int identity not null, ti...

DAW-MP02-UF32 mesos, 3 setmanes daniel herrera
1

Muntatge per detectar ocupació d'una aula

Es tracta de fer un dispositiu que detecti si una aula està buida o ocupada i envii aquesta informació a un servidor....

IoT-MP1-UF12 mesos, 3 setmanes daniel herrera
1

Valoració de películes: trigger, procediment emmagatzemat, cursor i funció.

Crea aquestes taules a la teva base de dades: :::sql create table pelicules ( id int identity not...

DAW-MP02-UF33 mesos daniel herrera
1

Lluita de Pokémons salvatges

Lluita de Pokémon salvatges ============================== Tothom coneix la versió edulcorada dels Pokémons que s'h...

DAW-MP03-UF63 mesos, 2 setmanes Xavier Sala
1

Game of the year

Game of the year -------------------- 1. Se us demana desenvolupar un joc amb entorn gràfic (swing o JavaFX) que co...

DAW-MP03-UF53 mesos, 2 setmanes Xavier Sala
1

T-SQL. Cursors al Zoo

Observa aquest DDL i DML: :::sql drop table animals; drop table especies; create table es...

DAW-MP02-UF33 mesos, 2 setmanes daniel herrera
2

Triggers. Tractament.

Un hospital subministra tractament a diferents pacients. Exemple: el **pacient** Pere entra a l'hospital per un *...

DAW-MP02-UF34 mesos daniel herrera
1

Les carreres de motos de veritat

Classificació per fabricants ================================== La famosa competició de motos “Carreres de veritat”...

DAW-MP03-UF64 mesos Xavier Sala
1

Poligons: amb col·lecció de punts

**Falta enunciat** :::sql create type punt_typ as object ( x float, y float); ...

DAW-MP02-UF44 mesos daniel herrera
1

Poligons: triange, quadrilàter i pentàgon

** Falta l'enunciat ** :::sql create type poligon_typ as object ( id int, not instant...

DAW-MP02-UF44 mesos daniel herrera
1

Trigger. Venta de tiquets.

Una web especialitzada en la venta d'entrades es troba amb problemes perquè de vegades es venen més estrades de les q...

DAW-MP02-UF34 mesos daniel herrera
1

L'astròleg sense memòria

Ajudeu a endevinar el futur ============================== Un astròleg ha tingut problemes amb molts dels seus clie...

DAW-MP03-UF64 mesos Xavier Sala
1

Geolocalizació d'adreces IP

Localització d'adreces IP ============================= En la web de l'empresa MaxMind ofereixen la possibilitat de...

DAW-MP03-UF64 mesos Xavier Sala
1

Triggers càlcul stock de producte

Una empresa disposa d'una base de dades amb la següent estructura de taules: * `MovimentDeMagatzem`: id moviment (...

DAW-MP02-UF34 mesos daniel herrera
1

Rèptils de Catalunya

Rèptils i amfibis de Catalunya ====================================== Segons la Wikipèdia existeixen unes 6.350 esp...

DAW-MP03-UF64 mesos Xavier Sala
1

Puc ser un hereu milionari?

Els hereus milionaris ======================== ![Introducció](https://github.com/utrescu/utrescu.github.io/blob/mas...

DAW-MP03-UF64 mesos Xavier Sala
2

El Zoo. Funcions i procediments emmagatzemants

Un zoo té catalogats els seus exemplars per espècies. Cada espècie té una dieta. Aquestes serien les relacions a la b...

DAW-MP02-UF34 mesos, 3 setmanes daniel herrera
1

Oracle Objecte-Relacional - Herència - Agar.io

Agar té molt de problemes amb el lag. Pensen que emmagatzemar les dades amb Oracle Objects els pot ajudar. Per aquest...

DAW-MP02-UF41 any, 4 mesos daniel herrera
1

Herència amb Oracle Objects. L'Orquestra.

1) Crea usuari i connexio a base de dades, otorga els permisos mínims ( connect i resource ). Connectat amb l'usuari ...

DAW-MP02-UF44 mesos, 3 setmanes daniel herrera
1

Funcions. Preu de producte a una data

Primera part ============= Crea dues taules a la base de dades relacionades entre si. La taula `productes` i la...

DAW-MP02-UF35 mesos daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions