Crea nou material
Material de totes les unitats formatives
SocialModificatufRACPenjatautor
1

Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

##**2 Llenguatges SQL: DML i DDL** ###**Continguts:** ##1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:...

DAW-MP02-UF21 any, 2 mesos daniel herrera
4

Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

### 1 Selecció d'arquitectures i eines de programació. #### 1.1 Models de programació en entorns client / servidor. ...

DAW-MP07-UF11 any, 7 mesos Enric Mieza
1

Metacontingut. Exercicis desenvolupament aplicacions web entorn servidor amb MVC5

Exercicis: * [Introducció MVC amb EF](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/135/introduccio-mvc-amb-ef) Video ...

DAW-MP07-UF24 mesos, 3 setmanes daniel herrera
2

Tècniques d’accés a dades. Metacontingut.

### 1. Desenvolupa aplicacions d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integrit...

DAW-MP07-UF31 any, 5 mesos daniel herrera
1

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF11 any, 11 mesos daniel herrera
2

Unitat Formativa 4. Bases de Dades objecte-relacionals

Documentació Oracle: [Database Object-Relational Developer's Guide](https://docs.oracle.com/database/121/ADOBJ/toc.ht...

DAW-MP02-UF44 anys daniel herrera
1

La plaga de rates

# La plaga de rates ![Formatges](https://github.com/XavierSala/CapturaDeRates/raw/master/imatges/rates1.png) Un...

DAW-MP03-UF61 dia, 8 hores Xavier Sala
1

El nen que no es va poder menjar una Kangreburguer perquè no quedava amor

### Primera part **Efecte desitjat**: Estem preparant una comanda de 2 CocaLoques i 2 Kangreburguer però en posar ...

DAW-MP02-UF32 setmanes, 5 dies daniel herrera
1

Oracle Objecte-Relacional - Els animals - Taula d'objectes

Crea l'objecte **Animal** i la taula d'objectes **Animals**. Un animal té les següents propietats: * Nom * Núm...

DAW-MP02-UF41.B 1.C...1.1 1.3...4 anys daniel herrera
1

Campionat muldial de Pedra-Paper-Tisores

# Campionat mundial de Pedra, Paper Tisores ![Pedra, paper, tisores](https://raw.githubusercontent.com/utrescu/Cam...

DAW-MP03-UF61 setmana, 6 dies Xavier Sala
1

Instal·lació en Docker d'Oracle

Per a fer les pràctiques usarem una versió de base de dades que ens permet treballar amb ella sense haver d'adquirir ...

DAW-MP02-UF42 setmanes, 4 dies daniel herrera
1

Oracle Objecte-Relacional - Reparacions mecàniques - Taula amb columna tipus objecte i mètode

**Objectiu didàctic** * Treballar amb taula amb columna de tipus objecte. * Invocar mètodes de l'objecte **P...

DAW-MP02-UF41.B 1.D...1.1 1.3...4 anys daniel herrera
1

Rectilàndia: el 29è Estat de la Unió Europea

Rectilàndia ============================== Una cosa que molta gent no sap és que la Unió Europea en comptes de teni...

DAW-MP03-UF62 setmanes, 3 dies Xavier Sala
1

Exercici funcions i procediments emmagatzemats: La lliga de quidditch

Aquests són els tipus de jugadors de quidditch: >Un guardià, dos copejadors, 3 caçadors i un cercador. El guardià ...

DAW-MP02-UF31 mes daniel herrera
1

Construcció d'una WebApi RESTful + custom api amb select2

Es tracta de construir una aplicació senzilla i dotar-la d'una RESTful API i d'una custom API que s'integra amb AJAX....

DAW-MP07-UF41 mes, 1 setmana daniel herrera
1

El catàleg online

On line Catalog Observa aquesta consulta d'Oracle :::sql select * from ALL_ALL_TABLES where upper(tabl...

DAW-MP02-UF24 anys, 7 mesos daniel herrera
1

Transaccions - Videos visualitzats

Es vol fer en una transacció dues operacions, primer mirar els usuaris que han visualitzat menys de 100 minuts de ví...

DAW-MP02-UF21 mes, 2 setmanes daniel herrera
1

Alter table: els codis postals

Fes les següents operacions i digues si són operacions DML o operacions DDL en una base de dades: 1) Crea taula de...

DAW-MP02-UF21 mes, 3 setmanes daniel herrera
1

Exercici transaccions. El banc.

Un banc té comptes corrents. Cada `compte corrent` s'identifica amb un número. Als comptes corrents es poden fer `mov...

DAW-MP02-UF21 mes, 3 setmanes daniel herrera
1

Gestió d'entrades per al teatre

###Univers de discurs### Un teatre organitza `representacions`. Cada representació és d'una `obra`. Les obres d'id...

DAW-MP02-UF21 any, 2 mesos daniel herrera
1

UF3. Compartició de recursos i seguretat - Metacontingut

# Teoria * [Apunts SOX (Pere Sánchez)](http://moodlecf.sapalomera.cat/apunts/smx/sox/index.html) * [Llibre SOX:...

SMX-MP04-UF31 mes, 4 setmanes Sergi Coll
1

UF2. Sistemes operatius lliures en xarxa - Metacontingut

# Teoria * [Apunts SOX (Pere Sánchez)](http://moodlecf.sapalomera.cat/apunts/smx/sox/index.html) * [Llibre SOX: U...

SMX-MP04-UF21 mes, 4 setmanes Sergi Coll
1

Verificar l'autenticitat i la integritat de les aplicacions a instal·lar

#Activitat 1. Des d'una màquina GNU/Linux amb gpg instal·lada, descarrega els següents fitxers: (a) [turnke...

SMX-MP06-UF41.c 1.g...1 any, 2 mesos Carles Caño
1

Selects, complexitat mitjana. Servei tècnic

Observa aquestes taules: :::sql create table tecnic ( idTecnic int, nom varchar(100), ...

DAW-MP02-UF24 anys, 7 mesos daniel herrera
1

WebAPI: Autenticació amb Tokens

Documentació: [ASP.NET Core Token Authentication Guide](https://stormpath.com/blog/token-authentication-asp-net-core)

DAW-MP07-UF42 mesos daniel herrera
1

Afegir certificats SSL a lloc web

#Observacions Podeu escollir el sistema operatiu del servidor amb el que fareu l'activitat. També podeu descarr...

SMX-MP06-UF41.f 1.g1 any, 2 mesos Carles Caño
1

WebAPI: Custom result on validation error

En l'article [Handling validation responses for ASP.NET Core Web API](https://www.jerriepelser.com/blog/validation-re...

DAW-MP07-UF42 mesos, 1 setmana daniel herrera
1

Net WebApi 2: paginació

Anem a treballar amb paginació. **Per què necessitem paginació?** Si hem de consultar des de la part client una co...

DAW-MP07-UF42 mesos, 1 setmana daniel herrera
1

.NET fent servir una WebAPI des d'una aplicació escriptori

Hem fet una aplicació escriptori on hem posat una `DataGrid` on carreguem les dades que ens envia la WebApi, després ...

DAW-MP07-UF42 mesos, 1 setmana daniel herrera
1

SQL: Inserció de dades

Observa aquestes taules: equip ( id (pk), nom ) camp( id (pk), nom ) jornada( numeroJornada (pk)...

DAW-MP02-UF22 mesos, 2 setmanes daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions