Crea nou material
Material de totes les unitats formatives
SocialModificatufRACPenjatautor
1

Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

##**2 Llenguatges SQL: DML i DDL** ###**Continguts:** ##1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:...

DAW-MP02-UF21 mes, 3 setmanes daniel herrera
4

Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

### 1 Selecció d'arquitectures i eines de programació. #### 1.1 Models de programació en entorns client / servidor. ...

DAW-MP07-UF16 mesos, 1 setmana Enric Mieza
1

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF110 mesos, 2 setmanes daniel herrera
1

Funcions. Preu de producte a una data

Crea dues taules a la base de dades relacionades entre si. La taula `productes` i la taula `històricPreusProductes`. ...

DAW-MP02-UF31 dia, 8 hores daniel herrera
1

Instal·lació i presentació d'un mòdul de Odoo

Instal·la Odoo en una màquina linux, pots seguir les passes de la instal·lació i descàrrega des d'aquest manual: *...

DAW-MP04-UF31 dia, 17 hores daniel herrera
1

Quickstart RESTful amb django-rest-framework

Un cop completat l'exercici [Introducció a ReST i ReSTful](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/216/introduccio-...

DAW-MP07-UF41 any daniel herrera
1

Posar artistes i àlbums favorits al perfil de l'usuari usant Last.fm

Es tracta de fer una pràctica amb django, MVC de microsoft o algun altre framework que suporti usuaris. Cal fer un...

DAW-MP07-UF41 mes daniel herrera
1

Configurar iptables per filtrar paquets en servidor

#Què necessiteu? Una màquina virtual GNU/Linux que farà de SERVIDOR. No feu servir un sistema amb entorn gràfic (e...

SMX-MP06-UF51.g1 setmana Carles Caño
1

T-SQL Jugant una mica amb els permisos

###Primera Part### * Mitjançant l'assistent de l'SQL Server crea un Login 'l_alumne'. * Mitjançant l'assistent fe...

DAW-MP02-UF31 setmana, 3 dies daniel herrera
1

Escànner de vulnerabilitats

Objectius: Comprovar la seguretat d'un sistema Nessus --------------- Nessus és el programa d'escaneig de vulner...

SMX-MP06-UF44 setmanes, 1 dia Xavier Sala
1

Atacs d'home al mig en LAN

Objectius: Descobrir els problemes de seguretat inherents a la capa 2 de les LAN ARP Spoofing ===================...

SMX-MP06-UF43 setmanes Xavier Sala
1

Atacs d'home al mig moderns en xarxes LAN

Fer un atac MITM ========================== Hi ha moltes eines que permeten fer aquest atac però entre les més usad...

SMX-MP06-UF43 setmanes Xavier Sala
1

Consultant la API de last.fm

En aquesta pràctica farem consultes a la API de last.fm i: * aplicarem xslt per a crear pàgines web amb els result...

DAW-MP04-UF21 mes daniel herrera
1

Escànner de vulnerabilitats de Windows

Objectius: Comprovar la seguretat d'un sistema Windows MBSA ---------------------- Microsoft Baseline Security...

SMX-MP06-UF44 setmanes, 1 dia Xavier Sala
1

Problemes de configuració

*Objectius: Entendre alguns dels problemes de seguretat pel mal comportament dels usuaris Problemes de configuració*...

SMX-MP06-UF41 mes, 2 setmanes Xavier Sala
1

DML: Detectar alumnes han fet pràctiques

###Col·leció de minipreguntes per comprovar que els alumnes han fet les pràctiques: ####Pregunta 1: Columna ambigu...

DAW-MP02-UF23 anys, 6 mesos daniel herrera
1

El Penjat - CDM, LDM, Selects, DDL

Observa aquestes sentències DDL i DML i contesta: :::sql create table paraules ( paraula varchar(1...

DAW-MP02-UF21 mes daniel herrera
1

Accedir a una base de dades des de java

1) Instal·la un SGBD per exemple MySQL: :::bash sudo apt-get install mysql-server mysql-client Instal·...

DAW-MP02-UF21 mes daniel herrera
1

Desplegar aplicació Web django als servidors de dinahosting

Aquest és el procediment a data 2017 per desplegar una aplicació web a dinahosting: 1) Cal assegurar-se que dispos...

DAW-MP08-UF31 mes daniel herrera
1

Verificar l'autenticitat i la integritat de les aplicacions a instal·lar

#Activitat 1. Amb una màquina Windows, descarrega des del navegador algun programa que el fabricant aparegui ident...

SMX-MP06-UF41.c 1.g1 mes Carles Caño
1

Enganyar els usuaris

Enganyar els usuaris ======================= Una de les formes amb les que es pot infectar un sistema és aconsegu...

SMX-MP06-UF41 mes Xavier Sala
1

Obtenir informació sobre un objectiu 3

Objectius: Veure que es pot obtenir informació remota dels sistemes Obtenir informació ==========================...

SMX-MP06-UF41 mes Xavier Sala
1

XPATH als llenguatges d'alt nivell

Observa aquest script de Python extret de [How To Scrape Amazon Product Details and Pricing using Python](https://www...

DAW-MP04-UF21 mes, 2 setmanes daniel herrera
1

Examen DDL i Consultes

Observa aquestes taules d'una BDD: :::bash Clients ( Nif (PK), Nom ) Factures ( nFactura (PK), Dat...

DAW-MP02-UF21 mes, 1 setmana daniel herrera
1

Vulnerabilitats de programari

Objectius: Detectar i entendre les vulnerabilitats de programari Vulnerabilitats de programari ==================...

SMX-MP06-UF41 mes, 1 setmana Xavier Sala
1

Creant una API simple a django per servir peticions AJAX en una hora

Us comparteixo un video tutorial per a modificar un formulari django de manera que pugui treballar amb un camp autoco...

DAW-MP07-UF41 mes, 1 setmana daniel herrera
1

Selects: where i group by. Partits de futbol

Observa aquestes taules: equip ( id (pk), nom ) camp( id (pk), nom ) jornada( numeroJornada (pk)...

DAW-MP02-UF23 anys, 6 mesos daniel herrera
1

Actualitzacions de programes

*Objectius: Veure diferents eines que permeten que els sistemes estiguin actualitzats* El primer que busca un atac...

SMX-MP06-UF41 mes, 2 setmanes Xavier Sala
1

Generar el mapa de xarxa

Obtenir informació tècnica ---------------------------------- Al cercar informació sobre un determinat objectiu una...

SMX-MP06-UF41 mes, 2 setmanes Xavier Sala
1

Obtenir informació sobre un objectiu 2

Informació a Internet --------------------------- Un dels primers objectius d’un atacant sol ser tenir tanta inform...

SMX-MP06-UF41 mes, 2 setmanes Xavier Sala
Consulteu nota legal i condicions