Crea nou material
Material de totes les unitats formatives
SocialModificatufRACPenjatautor
2

Unitat Formativa 4. Bases de Dades objecte-relacionals

Documentació Oracle: [Database Object-Relational Developer's Guide](https://docs.oracle.com/database/121/ADOBJ/toc.ht...

DAW-MP02-UF43 anys daniel herrera
1

Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

##**2 Llenguatges SQL: DML i DDL** ###**Continguts:** ##1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:...

DAW-MP02-UF23 mesos daniel herrera
4

Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

### 1 Selecció d'arquitectures i eines de programació. #### 1.1 Models de programació en entorns client / servidor. ...

DAW-MP07-UF17 mesos, 2 setmanes Enric Mieza
1

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF111 mesos, 3 setmanes daniel herrera
1

Les carreres de motos de veritat

Classificació per fabricants ================================== La famosa competició de motos “Carreres de veritat”...

DAW-MP03-UF65 dies, 14 hores Xavier Sala
2

Triggers. Tractament.

Un hospital subministra tractament a diferents pacients. Exemple: el **pacient** Pere entra a l'hospital per un *...

DAW-MP02-UF35 dies, 10 hores daniel herrera
1

Poligons: amb col·lecció de punts

**Falta enunciat** :::sql create type punt_typ as object ( x float, y float); ...

DAW-MP02-UF45 dies, 5 hores daniel herrera
1

Poligons: triange, quadrilàter i pentàgon

** Falta l'enunciat ** :::sql create type poligon_typ as object ( id int, not instant...

DAW-MP02-UF45 dies, 6 hores daniel herrera
1

Trigger. Venta de tiquets.

Una web especialitzada en la venta d'entrades es troba amb problemes perquè de vegades es venen més estrades de les q...

DAW-MP02-UF35 dies, 10 hores daniel herrera
1

L'astròleg sense memòria

Ajudeu a endevinar el futur ============================== Un astròleg ha tingut problemes amb molts dels seus clie...

DAW-MP03-UF65 dies, 8 hores Xavier Sala
1

Geolocalizació d'adreces IP

Localització d'adreces IP ============================= En la web de l'empresa MaxMind ofereixen la possibilitat de...

DAW-MP03-UF65 dies, 9 hores Xavier Sala
1

Triggers càlcul stock de producte

Una empresa disposa d'una base de dades amb la següent estructura de taules: * `MovimentDeMagatzem`: id moviment (...

DAW-MP02-UF31 setmana, 4 dies daniel herrera
1

Rèptils de Catalunya

Rèptils i amfibis de Catalunya ====================================== Segons la Wikipèdia existeixen unes 6.350 esp...

DAW-MP03-UF61 setmana Xavier Sala
1

Puc ser un hereu milionari?

Els hereus milionaris ======================== ![Introducció](https://github.com/utrescu/utrescu.github.io/blob/mas...

DAW-MP03-UF61 setmana, 2 dies Xavier Sala
2

El Zoo. Funcions i procediments emmagatzemants

Un zoo té catalogats els seus exemplars per espècies. Cada espècie té una dieta. Aquestes serien les relacions a la b...

DAW-MP02-UF31 mes daniel herrera
1

Oracle Objecte-Relacional - Herència - Agar.io

Agar té molt de problemes amb el lag. Pensen que emmagatzemar les dades amb Oracle Objects els pot ajudar. Per aquest...

DAW-MP02-UF41 any daniel herrera
1

Herència amb Oracle Objects. L'Orquestra.

1) Crea usuari i connexio a base de dades, otorga els permisos mínims ( connect i resource ). Connectat amb l'usuari ...

DAW-MP02-UF43 setmanes, 5 dies daniel herrera
1

Funcions. Preu de producte a una data

Primera part ============= Crea dues taules a la base de dades relacionades entre si. La taula `productes` i la...

DAW-MP02-UF31 mes, 1 setmana daniel herrera
1

Prevenció i detecció d'atacs "Man in the middle" en xarxes locals

#Avís L'objectiu d'aquesta activitat és demostrar la facilitat amb que es pot fer un atac per a interceptar inform...

SMX-MP06-UF51.d, 1.f1 mes Carles Caño
1

Instal·lació i presentació d'un mòdul de Odoo

Instal·la Odoo en una màquina linux, pots seguir les passes de la instal·lació i descàrrega des d'aquest manual: *...

DAW-MP04-UF31 mes, 1 setmana daniel herrera
1

Quickstart RESTful amb django-rest-framework

Un cop completat l'exercici [Introducció a ReST i ReSTful](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/216/introduccio-...

DAW-MP07-UF41 any, 1 mes daniel herrera
1

Posar artistes i àlbums favorits al perfil de l'usuari usant Last.fm

Es tracta de fer una pràctica amb django, MVC de microsoft o algun altre framework que suporti usuaris. Cal fer un...

DAW-MP07-UF42 mesos, 1 setmana daniel herrera
1

Configurar iptables per filtrar paquets en servidor

#Què necessiteu? Una màquina virtual GNU/Linux que farà de SERVIDOR. No feu servir un sistema amb entorn gràfic (e...

SMX-MP06-UF51.g1 mes, 2 setmanes Carles Caño
1

T-SQL Jugant una mica amb els permisos

###Primera Part### * Mitjançant l'assistent de l'SQL Server crea un Login 'l_alumne'. * Mitjançant l'assistent fe...

DAW-MP02-UF31 mes, 2 setmanes daniel herrera
1

Escànner de vulnerabilitats

Objectius: Comprovar la seguretat d'un sistema Nessus --------------- Nessus és el programa d'escaneig de vulner...

SMX-MP06-UF42 mesos, 1 setmana Xavier Sala
1

Atacs d'home al mig en LAN

Objectius: Descobrir els problemes de seguretat inherents a la capa 2 de les LAN ARP Spoofing ===================...

SMX-MP06-UF41 mes, 4 setmanes Xavier Sala
1

Atacs d'home al mig moderns en xarxes LAN

Fer un atac MITM ========================== Hi ha moltes eines que permeten fer aquest atac però entre les més usad...

SMX-MP06-UF41 mes, 4 setmanes Xavier Sala
1

Consultant la API de last.fm

En aquesta pràctica farem consultes a la API de last.fm i: * aplicarem xslt per a crear pàgines web amb els result...

DAW-MP04-UF22 mesos, 1 setmana daniel herrera
1

Escànner de vulnerabilitats de Windows

Objectius: Comprovar la seguretat d'un sistema Windows MBSA ---------------------- Microsoft Baseline Security...

SMX-MP06-UF42 mesos, 1 setmana Xavier Sala
1

Problemes de configuració

*Objectius: Entendre alguns dels problemes de seguretat pel mal comportament dels usuaris Problemes de configuració*...

SMX-MP06-UF42 mesos, 3 setmanes Xavier Sala
Consulteu nota legal i condicions