Crea nou material
Material de totes les unitats formatives
SocialModificatufRACPenjatautor
4

Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

### 1 Selecció d'arquitectures i eines de programació. #### 1.1 Models de programació en entorns client / servidor. ...

DAW-MP07-UF11 any, 1 mes Enric Mieza
1

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF11 any, 5 mesos daniel herrera
2

Unitat Formativa 4. Bases de Dades objecte-relacionals

Documentació Oracle: [Database Object-Relational Developer's Guide](https://docs.oracle.com/database/121/ADOBJ/toc.ht...

DAW-MP02-UF43 anys, 6 mesos daniel herrera
1

Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

##**2 Llenguatges SQL: DML i DDL** ###**Continguts:** ##1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:...

DAW-MP02-UF28 mesos, 3 setmanes daniel herrera
1

Les votacions: cookies, sessió, zona restringida, arrays_associatius

Es volen realitzar unes votacions a l’institut i cal fer un programa que gestioni tot el procés electoral. Hi haurà ...

DAW-MP02-UF413 hores, 51 minuts daniel herrera
3

Gestió de RAID en Linux

Introducció =============== mdadm ------- mdadm és una comanda de Linux que serveix per administrar els disposi...

SMX-MP06-UF21.41.2 1.33 anys, 11 mesos Xavier Sala
1

La seguretat de les contrasenyes de la web "Adopta una vaca"

Atacar contrasenyes d'un formulari web -------------------------------------- La empresa Vacaburra, SA, que es dedi...

SMX-MP06-UF11.h1.7 1.81 dia, 9 hores Xavier Sala
1

Campionat del món de tres en ratlla

Objectius: Treballar amb taules bidimensionals Campionat del món de 3 en ratlla =================================...

DAW-MP03-UF52 setmanes, 3 dies Xavier Sala
2

Exercici autenticació usuaris amb patró PRG

Fes en fitxer `dades.php` que contingui un array associatiu. Les claus seran els usernames i els valors les passwords...

DAW-MP07-UF11 any daniel herrera
3

Atac a contrasenyes de xarxa

Introducció --------------- Una de les activitats que l'increment de les velocitats de connexió a Internet ha provo...

SMX-MP06-UF11.81.73 anys, 11 mesos Xavier Sala
1

El model Entitat Inter-relació - Entitats i Atributs

**Entitats i Atributs**: Anem a introduir el primer concepte del model entitat inter-relació. Les **entitats** i e...

DAW-MP02-UF11 any, 4 mesos daniel herrera
2

PHP - El bucle for i la instrucció if

Exercici: Primera part: Fes un formulari que demani una frase ('laMevaFrase') i un número ('elMeuNumero'). El ...

DAW-MP07-UF13.a3.14 anys daniel herrera
1

PHP - Números primers

Fes un formulari que reculli un número, l'anomenarem **n**. El formulari envia el número (millor a una nova pàgina...

DAW-MP07-UF13.a 3.e3.1 3.54 anys daniel herrera
1

Diccionari de dades

Més endavant s'estudiarant les 12 regles del Dr Codd: *Codd's Twelve Commandments*. Per ara introduim la regla número...

DAW-MP02-UF11 any, 5 mesos daniel herrera
1

Grand Prix sobre taula!

Grand Prix sobre taula ================================ El motociclisme de velocitat és una modalitat de motociclis...

DAW-MP03-UF51.a 1.b...1.1 1.2...3 setmanes Xavier Sala
2

PHP - Recorrer array ( mapa )

Tal com hem aprés a l'exercici [PHP - Arrays (mapes)](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/24/php-arrays-mapes) [...

DAW-MP07-UF13.b2.34 anys daniel herrera
1

PHP - Hello World

En aquest exercici practiquem l'obtenció del llenguatge de marques per mostrar al client. Executa aquest codi PHP ...

DAW-MP07-UF12.12.a4 anys daniel herrera
1

Tecnologies de desenvolupament web

Ves a la web de cadascuna d'aquestes tecnologies de desenvolupament web i escriu un paràgraf de quin llenguatge fan s...

DAW-MP07-UF11 mes daniel herrera
1

Quines tecnologies conèixes

Apuntarem a la pizarra les tecnologies de desenvolupament web que coneixem i les classificarem.

DAW-MP07-UF11 mes daniel herrera
1

Tecnologies Microsoft per al desenvolupament d'apliacions web.

Contesta a les preguntes ======================== * Quines són les tecnologies de MS per crear aplicacions web? Q...

DAW-MP07-UF12 anys, 11 mesos daniel herrera
2

La protecció s'ha de pagar

Darrerament alguns dels cobradors del servei de “proteccions” que ofereix el Capo Alfredo s'oblidaven d'anar a cobrar...

DAW-MP03-UF44 mesos, 1 setmana Xavier Sala
1

Windows Server - Polítiques de grup de Active Directory

#Activitat 5 Polítiques de grup de Active Directory ![Active Directory](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/as...

SMX-MP04-UF14 mesos, 2 setmanes Sergi Coll
1

Windows Server - Administració Active Directory

#Activitat 4 Administració Active Directory ![Active Directory](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/assets/Act...

SMX-MP04-UF14 mesos, 2 setmanes Sergi Coll
1

Windows Server - Instal·lació Active Directory

#Activitat 3 Instal·lació Active Directory ![Active Directory](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/assets/Acti...

SMX-MP04-UF14 mesos, 2 setmanes Sergi Coll
1

Windows Server - Administració i supervisió

#Activitat 2. Administració i supervisió de Windows Server 2012 ![](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/assets...

SMX-MP04-UF14 mesos, 2 setmanes Sergi Coll
1

Pràctica amb procediments, triggers, funcions i vistes.

Observa aquestes dues taules: :::sql create table pelicules ( id int identity not null, ti...

DAW-MP02-UF34 mesos, 3 setmanes daniel herrera
1

Muntatge per detectar ocupació d'una aula

Es tracta de fer un dispositiu que detecti si una aula està buida o ocupada i envii aquesta informació a un servidor....

IoT-MP1-UF14 mesos, 3 setmanes daniel herrera
1

Valoració de películes: trigger, procediment emmagatzemat, cursor i funció.

Crea aquestes taules a la teva base de dades: :::sql create table pelicules ( id int identity not...

DAW-MP02-UF35 mesos daniel herrera
1

Lluita de Pokémons salvatges

Lluita de Pokémon salvatges ============================== Tothom coneix la versió edulcorada dels Pokémons que s'h...

DAW-MP03-UF65 mesos, 1 setmana Xavier Sala
1

Game of the year

Game of the year -------------------- 1. Se us demana desenvolupar un joc amb entorn gràfic (swing o JavaFX) que co...

DAW-MP03-UF55 mesos, 1 setmana Xavier Sala
Consulteu nota legal i condicions