Crea nou material
Material de totes les unitats formatives
SocialModificatufRACPenjatautor
1

Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

##**2 Llenguatges SQL: DML i DDL** ###**Continguts:** ##1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:...

DAW-MP02-UF23 setmanes, 1 dia daniel herrera
3

Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

### 1 Selecció d'arquitectures i eines de programació. #### 1.1 Models de programació en entorns client / servidor. ...

DAW-MP07-UF15 mesos, 1 setmana Enric Mieza
1

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF19 mesos, 2 setmanes daniel herrera
1

Consultant la API de last.fm

En aquesta pràctica farem consultes a la API de last.fm i: * aplicarem xslt per a crear pàgines web amb els result...

DAW-MP04-UF29 minuts daniel herrera
1

El Penjat - CDM, LDM, Selects, DDL

Observa aquestes sentències DDL i DML i contesta: :::sql create table paraules ( paraula varchar(1...

DAW-MP02-UF25 dies, 15 hores daniel herrera
1

Accedir a una base de dades des de java

1) Instal·la un SGBD per exemple MySQL: :::bash sudo apt-get install mysql-server mysql-client Instal·...

DAW-MP02-UF24 dies, 17 hores daniel herrera
1

Desplegar aplicació Web django als servidors de dinahosting

Aquest és el procediment a data 2017 per desplegar una aplicació web a dinahosting: 1) Cal assegurar-se que dispos...

DAW-MP08-UF319 hores, 48 minuts daniel herrera
1

Verificar l'autenticitat i la integritat de les aplicacions a instal·lar

#Activitat 1. Amb una màquina Windows, descarrega des del navegador algun programa que el fabricant aparegui ident...

SMX-MP06-UF41.c 1.g3 dies, 18 hores Carles Caño
1

Enganyar els usuaris

Enganyar els usuaris ======================= Una de les formes amb les que es pot infectar un sistema és aconsegu...

SMX-MP06-UF45 dies, 11 hores Xavier Sala
1

Obtenir informació sobre un objectiu 3

Objectius: Veure que es pot obtenir informació remota dels sistemes Obtenir informació ==========================...

SMX-MP06-UF45 dies, 18 hores Xavier Sala
1

XPATH als llenguatges d'alt nivell

Observa aquest script de Python extret de [How To Scrape Amazon Product Details and Pricing using Python](https://www...

DAW-MP04-UF22 setmanes, 1 dia daniel herrera
1

Examen DDL i Consultes

Observa aquestes taules d'una BDD: :::bash Clients ( Nif (PK), Nom ) Factures ( nFactura (PK), Dat...

DAW-MP02-UF21 setmana daniel herrera
1

Vulnerabilitats de programari

Objectius: Detectar i entendre les vulnerabilitats de programari Vulnerabilitats de programari ==================...

SMX-MP06-UF41 setmana, 5 dies Xavier Sala
1

Creant una API simple a django per servir peticions AJAX en una hora

Us comparteixo un video tutorial per a modificar un formulari django de manera que pugui treballar amb un camp autoco...

DAW-MP07-UF41 setmana, 5 dies daniel herrera
1

Selects: where i group by. Partits de futbol

Observa aquestes taules: equip ( id (pk), nom ) camp( id (pk), nom ) jornada( numeroJornada (pk)...

DAW-MP02-UF23 anys, 5 mesos daniel herrera
1

Actualitzacions de programes

*Objectius: Veure diferents eines que permeten que els sistemes estiguin actualitzats* El primer que busca un atac...

SMX-MP06-UF42 setmanes Xavier Sala
1

Problemes de configuració

*Objectius: Entendre alguns dels problemes de seguretat pel mal comportament dels usuaris Problemes de configuració*...

SMX-MP06-UF42 setmanes Xavier Sala
1

Generar el mapa de xarxa

Obtenir informació tècnica ---------------------------------- Al cercar informació sobre un determinat objectiu una...

SMX-MP06-UF42 setmanes Xavier Sala
1

Obtenir informació sobre un objectiu 2

Informació a Internet --------------------------- Un dels primers objectius d’un atacant sol ser tenir tanta inform...

SMX-MP06-UF42 setmanes, 1 dia Xavier Sala
1

Treball amb HTTP des de consola

*Objectius: Usar diferents eines per interrogar servidors web que es poden fer servir per depurar programes* En in...

DAW-MP08-UF12 setmanes, 1 dia Xavier Sala
1

Obtenir idCAT i enviar missatge firmat digitalment

#Activitat **Si sou majors d'edat:** - Heu de demanar el certificat idCAT i enviar un missatge firmat digitalme...

SMX-MP06-UF41.f 1.g2 setmanes, 5 dies Carles Caño
1

Recursivitat i processos amb RecursiveTask

### Càlcul del factorial d'un nombre - Implementa les parts de falten senyalades amb **//per implementar l'alumne** ...

DAM-MP09-UF21.e, 1....1.6, 1....2 mesos, 2 setmanes Jordi Hernandez
1

El Buscaminas de tota la vida!!!!!!

# Buscaminas Programa en Java que simula el joc del [Buscaminas](https://es.wikipedia.org/wiki/Buscaminas) . ![...

DAW-MP03-UF43 setmanes, 3 dies Juaky
1

Afegir certificats SSL a lloc web

#Observacions Podeu escollir el sistema operatiu del servidor amb el que fareu l'activitat. També podeu descarr...

SMX-MP06-UF41.f 1.g2 setmanes, 4 dies Carles Caño
1

SQL Exercicis 6: Subconsultes

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): ...

DAW-MP02-UF22 mesos daniel herrera
1

SQL Exercicis 5.1: Agregació de dades fent servir funcions de grup

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): ...

DAW-MP02-UF22 mesos, 1 setmana daniel herrera
1

SQL Exercicis 4: Visualització de dades de vàries taules

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): ...

DAW-MP02-UF22 mesos, 2 setmanes daniel herrera
1

SQL Exercicis 3: Funcions d'una sola filera

Pràctica 3: Funcions d'una sola filera A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https...

DAW-MP02-UF22 mesos, 2 setmanes daniel herrera
1

SQL Exercicis 2: Restricció i ordenació de dades

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): 1....

DAW-MP02-UF22 mesos, 3 setmanes daniel herrera
1

Transformació factura electrònica d'XML a HTML

Es tracta de transformar una factura en format eFact a HTML. Cal usar un `if` per tractar diferent les persones ju...

DAW-MP04-UF23 setmanes, 5 dies daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions