Crea nou material
Material de totes les unitats formatives
SocialModificatufRACPenjatautor
1

Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

##**2 Llenguatges SQL: DML i DDL** ###**Continguts:** ##1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:...

DAW-MP02-UF21 any daniel herrera
4

Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

### 1 Selecció d'arquitectures i eines de programació. #### 1.1 Models de programació en entorns client / servidor. ...

DAW-MP07-UF11 any, 5 mesos Enric Mieza
1

Metacontingut. Exercicis desenvolupament aplicacions web entorn servidor amb MVC5

Exercicis: * [Introducció MVC amb EF](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/135/introduccio-mvc-amb-ef) Video ...

DAW-MP07-UF22 mesos, 4 setmanes daniel herrera
2

Tècniques d’accés a dades. Metacontingut.

### 1. Desenvolupa aplicacions d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integrit...

DAW-MP07-UF31 any, 3 mesos daniel herrera
1

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF11 any, 9 mesos daniel herrera
2

Unitat Formativa 4. Bases de Dades objecte-relacionals

Documentació Oracle: [Database Object-Relational Developer's Guide](https://docs.oracle.com/database/121/ADOBJ/toc.ht...

DAW-MP02-UF43 anys, 10 mesos daniel herrera
1

UF3. Compartició de recursos i seguretat - Metacontingut

# Teoria * [Apunts SOX (Pere Sánchez)](http://moodlecf.sapalomera.cat/apunts/smx/sox/index.html) * [Llibre SOX:...

SMX-MP04-UF31 dia, 18 hores Sergi Coll
1

UF2. Sistemes operatius lliures en xarxa - Metacontingut

# Teoria * [Apunts SOX (Pere Sánchez)](http://moodlecf.sapalomera.cat/apunts/smx/sox/index.html) * [Llibre SOX: U...

SMX-MP04-UF21 dia, 18 hores Sergi Coll
1

Verificar l'autenticitat i la integritat de les aplicacions a instal·lar

#Activitat 1. Des d'una màquina GNU/Linux amb gpg instal·lada, descarrega els següents fitxers: (a) [turnke...

SMX-MP06-UF41.c 1.g...1 any Carles Caño
1

Selects, complexitat mitjana. Servei tècnic

Observa aquestes taules: :::sql create table tecnic ( idTecnic int, nom varchar(100), ...

DAW-MP02-UF24 anys, 5 mesos daniel herrera
1

WebAPI: Autenticació amb Tokens

Documentació: [ASP.NET Core Token Authentication Guide](https://stormpath.com/blog/token-authentication-asp-net-core)

DAW-MP07-UF46 dies, 10 hores daniel herrera
1

Afegir certificats SSL a lloc web

#Observacions Podeu escollir el sistema operatiu del servidor amb el que fareu l'activitat. També podeu descarr...

SMX-MP06-UF41.f 1.g1 any Carles Caño
1

WebAPI: Custom result on validation error

En l'article [Handling validation responses for ASP.NET Core Web API](https://www.jerriepelser.com/blog/validation-re...

DAW-MP07-UF41 setmana, 6 dies daniel herrera
1

Net WebApi 2: paginació

Anem a treballar amb paginació. **Per què necessitem paginació?** Si hem de consultar des de la part client una co...

DAW-MP07-UF41 setmana, 6 dies daniel herrera
1

.NET fent servir una WebAPI des d'una aplicació escriptori

Hem fet una aplicació escriptori on hem posat una `DataGrid` on carreguem les dades que ens envia la WebApi, després ...

DAW-MP07-UF42 setmanes, 1 dia daniel herrera
1

SQL: Inserció de dades

Observa aquestes taules: equip ( id (pk), nom ) camp( id (pk), nom ) jornada( numeroJornada (pk)...

DAW-MP02-UF23 setmanes, 2 dies daniel herrera
1

Scratch - Afegir regles a un joc

Observa el vídeo "[Scratch: Posant noves regles a un joc.](https://youtu.be/fcsbEkWaBNQ)" que explica com modificar u...

IoT-MP1-UF12 setmanes, 2 dies daniel herrera
1

Familiarització amb la configuració de la connexió a la xarxa.

Treballeu per parelles. Presenteu un únic informe consensuat amb el nom d'ambdós participants. Esbrina quina és la...

DAW-MP01-UF22 setmanes, 3 dies jaumebarcelo
1

SQL Exercicis 6: Subconsultes

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): ...

DAW-MP02-UF21 any, 2 mesos daniel herrera
1

SQL Exercicis 6: Subconsultes (solucions)

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): ...

DAW-MP02-UF22 setmanes, 5 dies daniel herrera
1

Keen.io send events with Net Core without wrappers

Exemple de codi per enviar events: :::c# using System; using System.Net.Http; using System.Te...

DAW-MP07-UF43 setmanes, 1 dia daniel herrera
1

SQL Exercicis 5.3: Selects: where i group by. Partits de futbol

Observa aquestes taules: equip ( id (pk), nom ) camp( id (pk), nom ) jornada( numeroJornada (pk)...

DAW-MP02-UF24 anys, 5 mesos daniel herrera
1

Build RESTful APIs with ASP.NET Web API

Llegeix l'article [Build RESTful APIs with ASP.NET Web API](https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/...

DAW-MP07-UF43 setmanes, 2 dies daniel herrera
1

Modificació de dades

Un cop creades les taules i insertades les dades de l'exercici: [SQL: Inserció de dades](https://uf.ctrl-alt-d.net...

DAW-MP02-UF23 setmanes, 2 dies daniel herrera
1

SQL Exercicis 5.4: Exercicis count distinct i funcions d'agregació

Exercici 1 =============== Una empresa té una taula de treballadors amb aquesta estructura: :::bash t...

DAW-MP02-UF23 setmanes, 5 dies daniel herrera
1

SQL Exercicis 5.1: Agregació de dades fent servir funcions de grup

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): ...

DAW-MP02-UF21 any, 2 mesos daniel herrera
1

Apunts Sistemes Operatius en Xarxa (SOX) - Autor: Pere Sánchez

[http://moodlecf.sapalomera.cat/apunts/smx/sox/](http://moodlecf.sapalomera.cat/apunts/smx/sox/)

SMX-MP04-UF13 setmanes, 5 dies Sergi Coll
1

Llibre Sistemes Operatius en Xarxa (SOX) - Autor: Sergi Coll

[https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/](https://seicoll.gitbooks.io/sox/content/)

SMX-MP04-UF13 setmanes, 5 dies Sergi Coll
1

PHP - Ús de funcions i arrays multidimensionals

a. Crea un funció ***crearMatriu(n)*** que generi una matriu quadrada (nxn, n files i n columnes) a partir del valor ...

DAW-MP07-UF14 setmanes, 1 dia Sergi Coll
1

PHP - Factorial d'un array

Crea una funció ***FactorialArray(array)*** que li passes un array de nombres i retorna un altre array amb el [factor...

DAW-MP07-UF14 setmanes, 1 dia Sergi Coll
Consulteu nota legal i condicions