Crea nou material
Material de totes les unitats formatives
ModificatufRACPenjatautor

UF2. Sistemes operatius lliures en xarxa - Metacontingut

# Teoria * [Apunts SOX (Pere Sánchez)](http://moodlecf.sapalomera.cat/apunts/smx/sox/index.html) * [Llibre SOX: U...

SMX-MP04-UF22 anys, 7 mesos Sergi Coll

UF3. Compartició de recursos i seguretat - Metacontingut

# Teoria * [Apunts SOX (Pere Sánchez)](http://moodlecf.sapalomera.cat/apunts/smx/sox/index.html) * [Llibre SOX:...

SMX-MP04-UF32 anys, 7 mesos Sergi Coll

Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

##**2 Llenguatges SQL: DML i DDL** ###**Continguts:** ##1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:...

DAW-MP02-UF23 anys, 8 mesos daniel herrera

Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

### 1 Selecció d'arquitectures i eines de programació. #### 1.1 Models de programació en entorns client / servidor. ...

DAW-MP07-UF14 anys Enric Mieza

Metacontingut. Exercicis desenvolupament aplicacions web entorn servidor amb MVC5

Exercicis: * [Introducció MVC amb EF](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/135/introduccio-mvc-amb-ef) Video ...

DAW-MP07-UF22 anys, 10 mesos daniel herrera

Tècniques d’accés a dades. Metacontingut.

### 1. Desenvolupa aplicacions d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integrit...

DAW-MP07-UF33 anys, 11 mesos daniel herrera

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF14 anys, 4 mesos daniel herrera

Unitat Formativa 4. Bases de Dades objecte-relacionals

Documentació Oracle: [Database Object-Relational Developer's Guide](https://docs.oracle.com/database/121/ADOBJ/toc.ht...

DAW-MP02-UF46 anys, 5 mesos daniel herrera

banc de preguntes tipus test html-css (9preguntes)

El tinc ocult pels alumnes, pero envia'm mail i te'l paso mbardaj5@xtec.cat. https://github.com/mikibardaji/m08_...

SMX-MP08-UF5totstots1 any, 8 mesos USR_ZAKCFFMY

Disseny conceptual E/R - EUROLEAGUE BASKETBALL

** L'Eurolliga de bàsquet ens ha demanat que informatitzem totes les dades referents a la fase classificatòria pel TO...

ASIX-MP02-UF11 any, 11 mesos Robert Ventura

Disseny conceptual E/R - JOCS OLÍMPICS

**Els Jocs Olímpics són una competició esportiva a nivell mundial per uns certs esports considerats olímpics.** *...

ASIX-MP02-UF11 any, 11 mesos Robert Ventura

Disseny conceptual E/R - SUPERMERCATS VAVI

**La Cadena de supermercats VAVI vol obrir la seva botiga-online aquests dies de nadal. Ens demanen un disseny de com...

ASIX-MP02-UF11 any, 11 mesos Robert Ventura

CRUD Java amb base de dades no relacionals

Realitzar un exercici tìpic de menú Crud , per fer l'alta i manteniment de una collection anomenada friends. Per la ...

DAW-MP03-UF61.b,1.d...2.1,2.2...2 anys, 1 mes USR_ZAKCFFMY

SQL Exercicis 4: Visualització de dades de vàries taules

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://github.com/Microsoft/sql-server-samples...

DAW-MP02-UF23 anys, 9 mesos daniel herrera

tweets enmagatzemats en mongodb

[Pràctica tweets](https://docencia.proven.cat/mabardaji/wiki/doku.php?id=practicatweets)

DAM-MP02-UF42 anys, 3 mesos USR_ZAKCFFMY

El menjador escolar - Examen - Stored Procedure - Triggers - Functions

## El menjador escolar - Examen ### Stored Procedure - Triggers - Functions Un menjador escolar té a la base de d...

DAW-MP02-UF32 anys, 4 mesos daniel herrera

Fixed-Database Roles - T-SQL

Llegeix l'article [Fixed-Database Roles](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentic...

DAW-MP02-UF32 anys, 4 mesos daniel herrera

Tas-Tas-Tus - Procediments emmagatzemants

Es tracta d'un joc de supervivència. Disposem d'una taula amb les dades que poden veure tots els participants: * `...

DAW-MP02-UF32 anys, 4 mesos daniel herrera

Bits en el ring. Contienda. Dado.

El joc està basat en [Ignotum](http://bitsenelring.blogspot.com.es/2013/08/nueva-competencia-ignotum.html) consiteix ...

DAW-MP02-UF32 anys, 5 mesos daniel herrera

Els amics dels meus amics són els meus amics

## Els amics dels meus amics són els meus amics La gran xarxa social “Friends” (que encara no ho sabeu, però serà ...

DAW-MP03-UF62 anys, 4 mesos Xavier Sala

Pràctica amb procediments, triggers, funcions i vistes.

Observa aquestes dues taules: :::sql create table pelicules ( id int identity not null, ti...

DAW-MP02-UF33 anys, 3 mesos daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Herència - Agar.io

Agar té molt de problemes amb el lag. Pensen que emmagatzemar les dades amb Oracle Objects els pot ajudar. Per aquest...

DAW-MP02-UF44 anys, 5 mesos daniel herrera

Odoo Implementation

The post which you have shared on is really amazing. Apart from that Great collection of Magento blogs and different ...

DAW-MP01-UF1odoo im...102 anys, 5 mesos USR_OWXWGCLP

La plaga de rates

# La plaga de rates ![Formatges](https://github.com/XavierSala/CapturaDeRates/raw/master/imatges/rates1.png) Un...

DAW-MP03-UF62 anys, 5 mesos Xavier Sala

El nen que no es va poder menjar una Kangreburguer perquè no quedava amor

### Primera part **Efecte desitjat**: Estem preparant una comanda de 2 CocaLoques i 2 Kangreburguer però en posar ...

DAW-MP02-UF32 anys, 6 mesos daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Els animals - Taula d'objectes

Crea l'objecte **Animal** i la taula d'objectes **Animals**. Un animal té les següents propietats: * Nom * Núm...

DAW-MP02-UF41.B 1.C...1.1 1.3...6 anys, 6 mesos daniel herrera

Campionat muldial de Pedra-Paper-Tisores

# Campionat mundial de Pedra, Paper Tisores ![Pedra, paper, tisores](https://raw.githubusercontent.com/utrescu/Cam...

DAW-MP03-UF62 anys, 5 mesos Xavier Sala

Instal·lació en Docker d'Oracle

Per a fer les pràctiques usarem una versió de base de dades que ens permet treballar amb ella sense haver d'adquirir ...

DAW-MP02-UF42 anys, 5 mesos daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Reparacions mecàniques - Taula amb columna tipus objecte i mètode

**Objectiu didàctic** * Treballar amb taula amb columna de tipus objecte. * Invocar mètodes de l'objecte **P...

DAW-MP02-UF41.B 1.D...1.1 1.3...6 anys, 5 mesos daniel herrera

Rectilàndia: el 29è Estat de la Unió Europea

Rectilàndia ============================== Una cosa que molta gent no sap és que la Unió Europea en comptes de teni...

DAW-MP03-UF62 anys, 5 mesos Xavier Sala
Consulteu nota legal i condicions