Crea nou material

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma - Bases de dades - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Dam #DamMp02 #DamMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
ModificatufRACPenjatautor

tweets enmagatzemats en mongodb

[Pràctica tweets](https://docencia.proven.cat/mabardaji/wiki/doku.php?id=practicatweets)

DAM-MP02-UF41 any, 11 mesos USR_ZAKCFFMY
Consulteu nota legal i condicions