Crea nou material

Desenvolupament d'aplicacions web - Bases de dades - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
ModificatufRACPenjatautor

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF13 anys, 8 mesos daniel herrera

Disseny conceptual E/R - EUROLEAGUE BASKETBALL

** L'Eurolliga de bàsquet ens ha demanat que informatitzem totes les dades referents a la fase classificatòria pel TO...

ASIX-MP02-UF11 any, 3 mesos Robert Ventura

Disseny conceptual E/R - JOCS OLÍMPICS

**Els Jocs Olímpics són una competició esportiva a nivell mundial per uns certs esports considerats olímpics.** *...

ASIX-MP02-UF11 any, 3 mesos Robert Ventura

Disseny conceptual E/R - SUPERMERCATS VAVI

**La Cadena de supermercats VAVI vol obrir la seva botiga-online aquests dies de nadal. Ens demanen un disseny de com...

ASIX-MP02-UF11 any, 3 mesos Robert Ventura

Examen Base de Dades UF1 2017

**Llegeix atentament aquest Univers de Discurs i fes el seu Model Conceptual de Dades en format Model Entitat-InterR...

DAW-MP02-UF12 anys, 1 mes daniel herrera

Traducció del model entitat-relació al model relacional I

Anem a repassar com es fa per traduir element a element del model entitat inter-relació a model relacional. * Domi...

DAW-MP02-UF13 anys, 5 mesos daniel herrera

Doraemon el gat còsmic. MCD

*“Doraemon es un simpático gato de colores llamativos, ex- miembro de los Teletubbies con un bolsillo estilo canguro...

DAW-MP02-UF12 anys, 1 mes daniel herrera

El campeonat de gimnàstica rítmica

**Enunciat** [El campeonat de gimnàstica rítmica](https://gitlab.com/joanq/DAM-M2-BasesDeDades/blob/master/UF1/2-m...

DAW-MP02-UF12 anys, 2 mesos daniel herrera

Regles d’integritat al model relacional

Comprova que entens aquests conceptes: **Integritat d'entitat** és el mecanisme que governa el comportament de la ...

DAW-MP02-UF13 anys, 5 mesos daniel herrera

Entitat inter-relació - Exercicis dependència d'identificació

**Concepte de Dependència en Identificació** Cada entitat ha de tenir un atribut o conjunt d'atributs que conformi...

DAW-MP02-UF13 anys, 7 mesos daniel herrera

Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions representació gràfica II

Aquestes són les passes que algunes metodologies proposen pel diseny de l'estructura d'una base de dades: ![Del mó...

DAW-MP02-UF13 anys, 6 mesos daniel herrera

Model Conceptual de Dades - El mini zoo

###Llegeix aquest Univers de Discurs tot identificant les entitats, atributs i relacions. Un zoo necessita una BDD...

DAW-MP02-UF16 anys, 4 mesos daniel herrera

El model Entitat Inter-relació - Entitats i Atributs

**Entitats i Atributs**: Anem a introduir el primer concepte del model entitat inter-relació. Les **entitats** i e...

DAW-MP02-UF13 anys, 7 mesos daniel herrera

Diccionari de dades

Més endavant s'estudiarant les 12 regles del Dr Codd: *Codd's Twelve Commandments*. Per ara introduim la regla número...

DAW-MP02-UF13 anys, 8 mesos daniel herrera

Àrbitres i partits

Es vol dissenyar una base de dades per emmagatzemar **partit**s de fultbol de la lliga. Es disposa de la relació d...

DAW-MP02-UF13 anys, 2 mesos daniel herrera

Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions 1:N

**Exemple univers de discurs** *"Una **empresa** de manteniment de **piscines** vol una base de dades per tenir un...

DAW-MP02-UF13 anys, 7 mesos daniel herrera

Entitat inter-relació - Exercicis Atributs Identificadors Candidats

Cada entitat al menys ha de tenir un [Atribut Identificador Principal](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/254/...

DAW-MP02-UF13 anys, 7 mesos daniel herrera

Arquitectura ANSI-SPARC

Al 1975 es proposa un estàndard d'arquitectura a seguir pels SGBD. És una proposta abstracte on es diferencien 3 nive...

DAW-MP02-UF13 anys, 8 mesos daniel herrera

El llenguatge de la base de dades DML, DDL, DCL

Les bases de dades conenen estructures per emmagatzemar informació i també contenen dades. A les bases de dades r...

DAW-MP02-UF13 anys, 8 mesos daniel herrera

Evolució històrica de les bases de dades

Els sistemes informàtics permeten manegar gran quantitats de dades de forma eficient i segura. El software encarr...

DAW-MP02-UF13 anys, 8 mesos daniel herrera

Concepte i ús dels sistemes gestors de bases de dades

Una **base de dades** és un conjunt endreçat d'informació que s'emmagatzema mitjançant algun tipus de suport i que es...

DAW-MP02-UF13 anys, 8 mesos daniel herrera

Exercicis introducció base de dades

1. Quina definició trobem a la wikipedia (sp) del concepte “Base de datos”? 2. Quins models de base de dades trobe...

DAW-MP02-UF16 anys, 4 mesos daniel herrera

Desnormalització

La desnormalització consisteix en trecar voluntàriament alguna de les regles de normalització a favor d'un increment ...

DAW-MP02-UF13 anys, 4 mesos daniel herrera

Tercera forma normal (3FN)

**Definició** >A table is in 3NF if and only if both of the following conditions hold: >* The relation R (table) ...

DAW-MP02-UF13 anys, 5 mesos daniel herrera

Segona forma normal

**Definició** >A table that is in first normal form (1NF) must meet additional criteria if it is to qualify for se...

DAW-MP02-UF13 anys, 5 mesos daniel herrera

Primera forma normal (1FN)

**Definició** First normal form (1NF) is a property of a relation in a relational database. A relation is in first...

DAW-MP02-UF13 anys, 5 mesos daniel herrera

El concepte de dependències funcionals i els seus tipus.

Tot el procés de normalització té un fonament matemàtic i les definicions es poden expressar en un llenguatge semblan...

DAW-MP02-UF13 anys, 5 mesos daniel herrera

Introducció a la normalització

**Definició** La normalització és el procés per organitzar els atributs i relacions d'una base de dades relacional...

DAW-MP02-UF13 anys, 5 mesos daniel herrera

Traducció del model entitat-relació al model relacional II

Llegeix l'article [How can you represent inheritance in a database?](http://stackoverflow.com/questions/3579079/how-c...

DAW-MP02-UF13 anys, 4 mesos daniel herrera

Clau primàries compostes

Llegeix [Can I have multiple primary keys in a single table?](http://stackoverflow.com/questions/217945/can-i-have-mu...

DAW-MP02-UF13 anys, 4 mesos daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions