Crea nou material
Desenvolupament d'aplicacions web - Bases de dades - Introducció a les bases de dades
SocialModificatufRACPenjatautor
1

Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

>#[Introducció a les Bases de Dades](https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3-Bases-Dades-asix-MP02-UF1/dp/153735096X) ...

DAW-MP02-UF11 any, 5 mesos daniel herrera
1

El model Entitat Inter-relació - Entitats i Atributs

**Entitats i Atributs**: Anem a introduir el primer concepte del model entitat inter-relació. Les **entitats** i e...

DAW-MP02-UF11 any, 4 mesos daniel herrera
1

Diccionari de dades

Més endavant s'estudiarant les 12 regles del Dr Codd: *Codd's Twelve Commandments*. Per ara introduim la regla número...

DAW-MP02-UF11 any, 5 mesos daniel herrera
1

Àrbitres i partits

Es vol dissenyar una base de dades per emmagatzemar **partit**s de fultbol de la lliga. Es disposa de la relació d...

DAW-MP02-UF111 mesos daniel herrera
2

Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions representació gràfica II

Aquestes són les passes que algunes metodologies proposen pel diseny de l'estructura d'una base de dades: ![Del mó...

DAW-MP02-UF11 any, 3 mesos daniel herrera
1

Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions 1:N

**Exemple univers de discurs** *"Una **empresa** de manteniment de **piscines** vol una base de dades per tenir un...

DAW-MP02-UF11 any, 3 mesos daniel herrera
1

Entitat inter-relació - Exercicis Atributs Identificadors Candidats

Cada entitat al menys ha de tenir un [Atribut Identificador Principal](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/254/...

DAW-MP02-UF11 any, 3 mesos daniel herrera
1

Arquitectura ANSI-SPARC

Al 1975 es proposa un estàndard d'arquitectura a seguir pels SGBD. És una proposta abstracte on es diferencien 3 nive...

DAW-MP02-UF11 any, 5 mesos daniel herrera
1

El llenguatge de la base de dades DML, DDL, DCL

Les bases de dades conenen estructures per emmagatzemar informació i també contenen dades. A les bases de dades r...

DAW-MP02-UF11 any, 5 mesos daniel herrera
1

Evolució històrica de les bases de dades

Els sistemes informàtics permeten manegar gran quantitats de dades de forma eficient i segura. El software encarr...

DAW-MP02-UF11 any, 5 mesos daniel herrera
1

Concepte i ús dels sistemes gestors de bases de dades

Una **base de dades** és un conjunt endreçat d'informació que s'emmagatzema mitjançant algun tipus de suport i que es...

DAW-MP02-UF11 any, 5 mesos daniel herrera
6

Exercicis introducció base de dades

1. Quina definició trobem a la wikipedia (sp) del concepte “Base de datos”? 2. Quins models de base de dades trobe...

DAW-MP02-UF14 anys, 1 mes daniel herrera
1

Desnormalització

La desnormalització consisteix en trecar voluntàriament alguna de les regles de normalització a favor d'un increment ...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Tercera forma normal (3FN)

**Definició** >A table is in 3NF if and only if both of the following conditions hold: >* The relation R (table) ...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Segona forma normal

**Definició** >A table that is in first normal form (1NF) must meet additional criteria if it is to qualify for se...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Primera forma normal (1FN)

**Definició** First normal form (1NF) is a property of a relation in a relational database. A relation is in first...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

El concepte de dependències funcionals i els seus tipus.

Tot el procés de normalització té un fonament matemàtic i les definicions es poden expressar en un llenguatge semblan...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Introducció a la normalització

**Definició** La normalització és el procés per organitzar els atributs i relacions d'una base de dades relacional...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Traducció del model entitat-relació al model relacional II

Llegeix l'article [How can you represent inheritance in a database?](http://stackoverflow.com/questions/3579079/how-c...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Clau primàries compostes

Llegeix [Can I have multiple primary keys in a single table?](http://stackoverflow.com/questions/217945/can-i-have-mu...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Traducció del model entitat-relació al model relacional I

Anem a repassar com es fa per traduir element a element del model entitat inter-relació a model relacional. * Domi...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Regles d’integritat al model relacional

Comprova que entens aquests conceptes: **Integritat d'entitat** és el mecanisme que governa el comportament de la ...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Les 12 regles del Dr. Cood

Ben aviat els fabricants de sistemes gestors de base de dades es van percatar de les bondats del model relacional i v...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Altres conceptes del model relacional.

**Apren aquests conceptes** Hi ha dos casos en que no podem posar informació en un atribut: * Quan desconeixem ...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

El concepte de claus i tipus de claus.

Totes les instàncies d'una entitat tipus han de poder-se diferenciar entre elles. El mateix passa amb les tuples d'un...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Terminologia del model relacional.

Busca informació i documenta el següent: 1. Qui va postular el model relacional. En quin any. On es va publicar. ...

DAW-MP02-UF11 any, 1 mes daniel herrera
1

Entitat inter-relació - Problema: La piulada

**Introducció** Problema molt tècnic on tot gira al voltant de dues entitats fortes molt definides: Usuari i Piula...

DAW-MP02-UF11 any, 3 mesos daniel herrera
1

Entitat inter-relació - Problema: Piscines

**Introducció** MCD amb unes tretze entitats tipus més dues entitats subtipus. La complexitat d'aquest problema ra...

DAW-MP02-UF11 any, 3 mesos daniel herrera
1

Entitat inter-relació - Problema: La lligueta

**Introducció** Problema força tècnic amb dobles inter-relacions entre entitats, apareix inter-relació 1:1. Import...

DAW-MP02-UF11 any, 3 mesos daniel herrera
1

Entitat inter-relació - Problema: L'Empresa que Factura

**Introducció** És un MCD senzill on apareixen unes vuit entitats tipus més dues entitats subtipus. És interessant...

DAW-MP02-UF11 any, 3 mesos daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions