Crea nou material

Desenvolupament d'aplicacions web - Bases de dades - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
ModificatufRACPenjatautor

Unitat Formativa 4. Bases de Dades objecte-relacionals

Documentació Oracle: [Database Object-Relational Developer's Guide](https://docs.oracle.com/database/121/ADOBJ/toc.ht...

DAW-MP02-UF46 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Herència - Agar.io

Agar té molt de problemes amb el lag. Pensen que emmagatzemar les dades amb Oracle Objects els pot ajudar. Per aquest...

DAW-MP02-UF44 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Els animals - Taula d'objectes

Crea l'objecte **Animal** i la taula d'objectes **Animals**. Un animal té les següents propietats: * Nom * Núm...

DAW-MP02-UF41.B 1.C...1.1 1.3...6 anys, 1 mes daniel herrera

Instal·lació en Docker d'Oracle

Per a fer les pràctiques usarem una versió de base de dades que ens permet treballar amb ella sense haver d'adquirir ...

DAW-MP02-UF42 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Reparacions mecàniques - Taula amb columna tipus objecte i mètode

**Objectiu didàctic** * Treballar amb taula amb columna de tipus objecte. * Invocar mètodes de l'objecte **P...

DAW-MP02-UF41.B 1.D...1.1 1.3...6 anys, 1 mes daniel herrera

Les votacions: cookies, sessió, zona restringida, arrays_associatius

Es volen realitzar unes votacions a l’institut i cal fer un programa que gestioni tot el procés electoral. Hi haurà ...

DAW-MP02-UF42 anys, 7 mesos daniel herrera

Poligons: amb col·lecció de punts

**Falta enunciat** :::sql create type punt_typ as object ( x float, y float); ...

DAW-MP02-UF43 anys, 1 mes daniel herrera

Poligons: triange, quadrilàter i pentàgon

** Falta l'enunciat ** :::sql create type poligon_typ as object ( id int, not instant...

DAW-MP02-UF43 anys, 1 mes daniel herrera

Herència amb Oracle Objects. L'Orquestra.

1) Crea usuari i connexio a base de dades, otorga els permisos mínims ( connect i resource ). Connectat amb l'usuari ...

DAW-MP02-UF43 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Cache

**La cache d'artistes** ![Imgur](http://i.imgur.com/nmf9GFN.png) Twin Peaks necessita una base de dades per tri...

DAW-MP02-UF44 anys daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Herència i Col·leccions - Agar.io

Es tracta d'ampliar l'exercici [Oracle Objecte-Relacional - Herència - Agar.io](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mo...

DAW-MP02-UF44 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Exercicis col·leccions i referencies a objectes.

Exercici 1 ========== Oracle diu que quan crees un camp de tipus referència a una taula *pots* especificar, mitja...

DAW-MP02-UF44 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Els mariners - Col·leccions

Crea un objecte anomenat `mariner_typ` amb els atributs `dni`, `nom`, `rang`. Crea la taula `vaixells` amb els atr...

DAW-MP02-UF41.B 1.E...1.1 1.3...6 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Consum combustible i autonomia - Taula amb objecte i mètode

**Objectiu didàctic** * Treballar amb taules amb columna de tipus objecte. * Invocar mètodes de l'objecte **...

DAW-MP02-UF41.B 1.D...1.1 1.3...6 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - El macdonísimo

Treballarem =========== * Taula d'objectes amb herència. * Referència a objectes. * Mètodes no instanciables. ...

DAW-MP02-UF45 anys daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Herència - Els Muggles

Crea les classes: * PoderMàgic_typ( nom, força, destreça, intel·ligència ) * PodersMàgics_typ com a taula de pode...

DAW-MP02-UF45 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Els prèstecs - Taula d'objectes, Taula amb Objectes i Taula amb referències

Observa aquest DDL i DML escrit amb Oracle Objecte Relacional i respon a les preguntes finals: Classe Dimensions: ...

DAW-MP02-UF41.B 1.C...1.1 1.3...6 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Juràsic GATTACA

A la película 'Parc Juràsic' apareix un informàtic orgullós de poder emmagatzemar la informació de les secuències d'A...

DAW-MP02-UF46 anys daniel herrera

Cassandra vs MySQL

Un cop [instal·lat cassandra](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/158/nosql-cassandra-getting-starting) anem a ...

DAW-MP02-UF46 anys, 1 mes daniel herrera

NoSQL, Cassandra - Getting Starting

Instala una distribució de Linux basada en Debian. [Afegeix els repositoris i les claus](http://wiki.apache.org/c...

DAW-MP02-UF46 anys, 1 mes daniel herrera

Bases de dades NoSQL, Cassandra

Llegeix les [característiques de Cassandra comparades amb un sistema gestor de base de dades relacional](http://www.i...

DAW-MP02-UF46 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Herència

Amb l'ajuda de la documentació [Inheritance in SQL Object Types](http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b2837...

DAW-MP02-UF4C.56 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Estoc d'articles - Taula d'objectes amb mètode

**Objectiu didàctic** * Treballar amb taules d'objectes. * Invocar mètodes de l'objecte **Pràctica** Mant...

DAW-MP02-UF41.B 1.D...1.1 1.3...6 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Els soldats - Treballar amb col·leccions

**Objectiu didàctic** * Treballar amb col·leccions d'objectes. * Invocar mètodes de l'objecte. **Pràctica** ...

DAW-MP02-UF41.B 1.C...1.1 1.3...6 anys, 1 mes daniel herrera

Oracle Objecte-Relacional - Els actors - Taula d'objectes amb mètode i taula amb columna referència a objecte

**Objectiu didàctic** * Treballar amb taules d'objectes. * Treballar amb taula de referència a objectes. * In...

DAW-MP02-UF41.B 1.C...1.1 1.3...6 anys, 1 mes daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions