Crea nou material
Desenvolupament d'aplicacions web - Programació - Programació estructurada
ModificatufRACPenjatautor

Exercici: Quin dia vas néixer?

### Quin dia vas néixer? Aquesta tasca té per objectiu treballar les estructures condicionals i repetitives. La...

DAW-MP03-UF11.a 1.b...1.1 1....2 anys, 7 mesos Juaky

bucle basats en 0 ó en 1?

[Explica](https://twitter.com/twinone_/statuses/476329995925979138) la llegenda que una professora, acostumanda a pro...

DAW-MP03-UF14 anys daniel herrera

Evaluació d'expressions booleanes

Evalua les següents expressions **booleanes** (si no són expressions booleanes ben formades, indica-ho): a. cert a...

DAM-MP03-UF11.c1.34 anys, 7 mesos Isaac Muro

Programació bàsica. Dibuixos per consola.

Fes diferents programes per a pintar aquests dibuixos per consola: Dibuix 1: ***** ***** ***** ...

DAW-MP03-UF14 anys, 9 mesos daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions