Crea nou material

Desenvolupament d'aplicacions web - Programació - Programació estructurada

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DamMp03 #AsixMp03 #DawMp03 #AsixMp03Uf01 #DawMp03Uf01 #DamMp03Uf01

(etiquetes - hashtags)
ModificatufRACPenjatautor

Exercici: Quin dia vas néixer?

### Quin dia vas néixer? Aquesta tasca té per objectiu treballar les estructures condicionals i repetitives. La...

DAW-MP03-UF11.a 1.b...1.1 1....3 anys Juaky

bucle basats en 0 ó en 1?

[Explica](https://twitter.com/twinone_/statuses/476329995925979138) la llegenda que una professora, acostumanda a pro...

DAW-MP03-UF14 anys, 5 mesos daniel herrera

Evaluació d'expressions booleanes

Evalua les següents expressions **booleanes** (si no són expressions booleanes ben formades, indica-ho): a. cert a...

DAM-MP03-UF11.c1.35 anys Isaac Muro

Programació bàsica. Dibuixos per consola.

Fes diferents programes per a pintar aquests dibuixos per consola: Dibuix 1: ***** ***** ***** ...

DAW-MP03-UF15 anys, 2 mesos daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions