Crea nou material

Desenvolupament d'aplicacions web - Programació - POO. Introducció a la persistència en BD

#FpInfor #Daw #DawMp03 #DawMp03Uf06

(etiquetes - hashtags)
ModificatufRACPenjatautor

CRUD Java amb base de dades no relacionals

Realitzar un exercici tìpic de menú Crud , per fer l'alta i manteniment de una collection anomenada friends. Per la ...

DAW-MP03-UF61.b,1.d...2.1,2.2...1 any, 2 mesos USR_ZAKCFFMY

Els amics dels meus amics són els meus amics

## Els amics dels meus amics són els meus amics La gran xarxa social “Friends” (que encara no ho sabeu, però serà ...

DAW-MP03-UF61 any, 6 mesos Xavier Sala

La plaga de rates

# La plaga de rates ![Formatges](https://github.com/XavierSala/CapturaDeRates/raw/master/imatges/rates1.png) Un...

DAW-MP03-UF61 any, 7 mesos Xavier Sala

Campionat muldial de Pedra-Paper-Tisores

# Campionat mundial de Pedra, Paper Tisores ![Pedra, paper, tisores](https://raw.githubusercontent.com/utrescu/Cam...

DAW-MP03-UF61 any, 7 mesos Xavier Sala

Rectilàndia: el 29è Estat de la Unió Europea

Rectilàndia ============================== Una cosa que molta gent no sap és que la Unió Europea en comptes de teni...

DAW-MP03-UF61 any, 7 mesos Xavier Sala

Lluita de Pokémons salvatges

Lluita de Pokémon salvatges ============================== Tothom coneix la versió edulcorada dels Pokémons que s'h...

DAW-MP03-UF62 anys, 6 mesos Xavier Sala

Les carreres de motos de veritat

Classificació per fabricants ================================== La famosa competició de motos “Carreres de veritat”...

DAW-MP03-UF62 anys, 6 mesos Xavier Sala

L'astròleg sense memòria

Ajudeu a endevinar el futur ============================== Un astròleg ha tingut problemes amb molts dels seus clie...

DAW-MP03-UF62 anys, 6 mesos Xavier Sala

Geolocalizació d'adreces IP

Localització d'adreces IP ============================= En la web de l'empresa MaxMind ofereixen la possibilitat de...

DAW-MP03-UF62 anys, 6 mesos Xavier Sala

Rèptils de Catalunya

Rèptils i amfibis de Catalunya ====================================== Segons la Wikipèdia existeixen unes 6.350 esp...

DAW-MP03-UF62 anys, 6 mesos Xavier Sala

Puc ser un hereu milionari?

Els hereus milionaris ======================== ![Introducció](https://github.com/utrescu/utrescu.github.io/blob/mas...

DAW-MP03-UF62 anys, 7 mesos Xavier Sala
Consulteu nota legal i condicions