Crea nou material

Desenvolupament d'aplicacions web - Desenvolupament web en entorn servidor - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
ModificatufRACPenjatautor

Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

### 1 Selecció d'arquitectures i eines de programació. #### 1.1 Models de programació en entorns client / servidor. ...

DAW-MP07-UF13 anys, 8 mesos Enric Mieza

PHP - Ús de funcions i arrays multidimensionals

a. Crea un funció ***crearMatriu(n)*** que generi una matriu quadrada (nxn, n files i n columnes) a partir del valor ...

DAW-MP07-UF12 anys, 4 mesos Sergi Coll

PHP - Factorial d'un array

Crea una funció ***FactorialArray(array)*** que li passes un array de nombres i retorna un altre array amb el [factor...

DAW-MP07-UF12 anys, 4 mesos Sergi Coll

Exercici autenticació usuaris amb patró PRG

Fes en fitxer `dades.php` que contingui un array associatiu. Les claus seran els usernames i els valors les passwords...

DAW-MP07-UF13 anys, 7 mesos daniel herrera

PHP - El bucle for i la instrucció if

Exercici: Primera part: Fes un formulari que demani una frase ('laMevaFrase') i un número ('elMeuNumero'). El ...

DAW-MP07-UF13.a3.16 anys, 7 mesos daniel herrera

PHP - Números primers

Fes un formulari que reculli un número, l'anomenarem **n**. El formulari envia el número (millor a una nova pàgina...

DAW-MP07-UF13.a 3.e3.1 3.56 anys, 7 mesos daniel herrera

PHP - Recorrer array ( mapa )

Tal com hem aprés a l'exercici [PHP - Arrays (mapes)](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/24/php-arrays-mapes) [...

DAW-MP07-UF13.b2.36 anys, 8 mesos daniel herrera

PHP - Hello World

En aquest exercici practiquem l'obtenció del llenguatge de marques per mostrar al client. Executa aquest codi PHP ...

DAW-MP07-UF12.12.a6 anys, 8 mesos daniel herrera

Tecnologies de desenvolupament web

Ves a la web de cadascuna d'aquestes tecnologies de desenvolupament web i escriu un paràgraf de quin llenguatge fan s...

DAW-MP07-UF12 anys, 8 mesos daniel herrera

Quines tecnologies conèixes

Apuntarem a la pizarra les tecnologies de desenvolupament web que coneixem i les classificarem.

DAW-MP07-UF12 anys, 8 mesos daniel herrera

Tecnologies Microsoft per al desenvolupament d'apliacions web.

Contesta a les preguntes ======================== * Quines són les tecnologies de MS per crear aplicacions web? Q...

DAW-MP07-UF15 anys, 6 mesos daniel herrera

PHP - Aplicació amb menú i zona restringida

En aquesta pràctica es treballa: * Variables de sessió $_SESSION * Seguretat: zona restringida i control d'usua...

DAW-MP07-UF14.d4.46 anys, 7 mesos daniel herrera

PHP - Control de flux del programa: IF parell?

Posa un enter dins una variable `$v`. Avalua el resultat de l'expressió que ens diu si el número és parell `( $v % 2)...

DAW-MP07-UF13 anys, 8 mesos daniel herrera

Corxets Fibonnachi

Crearem tres pàgines amb el patró PRG. * **P0.php** demana un número. L'envia via POST a **P1.php**. * **P1.php**...

DAW-MP07-UF13 anys, 7 mesos daniel herrera

PHP - Treball senzill amb formularis

Per fer aquesta pràctica crearem dues pàgines php: * **pinta_formulari.php** encarregat de generar el formulari i...

DAW-MP07-UF13.e3.56 anys, 8 mesos daniel herrera

PHP - El patró PGR (Post/Redirect/Get)

El [patró PGR](http://en.wikipedia.org/wiki/Post/Redirect/Get) consisteix a fer una redirecció després d'haver rebut ...

DAW-MP07-UF13.f3.66 anys, 7 mesos daniel herrera

Moviment d'una peça d'escacs en PHP

Realitzarem un taulell d'escacs amb certa funcionalitat del joc. No el farem complert ja que és un projecte força més...

DAW-MP07-UF12.x 3.x...3 anys, 7 mesos Enric Mieza

PHP - Autenticació d'usuaris

[Familiaritzat amb els mecanismes d'autenticació en aplicacions web](https://docs.google.com/presentation/d/1miYlgd_u...

DAW-MP07-UF14.d4.46 anys, 7 mesos daniel herrera

PHP - Sudoku amb formularis i sessions

Crea un [joc del Sudoku](https://ca.wikipedia.org/wiki/Sudoku) amb PHP. Guía: 1. Crea una taula HTML tal i com ...

DAW-MP07-UF13 anys, 7 mesos Enric Mieza

PHP - Concatenar elements d'un array

Donat l'array $a: <?php $a1 = array( 'A','B','C','D'); $a2 = array( 1,2,3,4,5,6,7); $a3 = array...

DAW-MP07-UF13.b3.26 anys, 7 mesos daniel herrera

PHP - Arrays simples

[Un array a PHP és realment un mapa ordenat](http://www.php.net/manual/es/language.types.array.php). Per aquest motiu...

DAW-MP07-UF13.c 2.g3.3 2.46 anys, 8 mesos daniel herrera

PHP + Javascript: Execució al cient vs execució al servidor

Estudia i executa aquest tall de codi: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://...

DAW-MP07-UF11.a1.16 anys, 8 mesos daniel herrera

PHP - Els ingredients de la Pizza

Calcula el preu de la pizza: 1. Fes un formulari PHP que et permeti triar els ingredients d'una pizza. 2. El pr...

DAW-MP07-UF13.b 3.c3.2 3.36 anys, 7 mesos daniel herrera

PHP - Instruccions de control de flux: El salt de línia

Fes un programa que escrigui 1000 vegades la prasse: >M'agrada programar en PHP Fes que cada 50 línies hi hagi ...

DAW-MP07-UF13 anys, 8 mesos daniel herrera

PHP - Instruccions de control de flux: són parells?

Modifica l'exercici [PHP - Control de flux del programa: IF parell?](https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/296/ph...

DAW-MP07-UF13 anys, 8 mesos daniel herrera

PHP - Arrays (mapes)

Recomenat realitzar abans [exercici arrays simples](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/23/php-arrays-simples). ...

DAW-MP07-UF13.c 2.g3.3 2.46 anys, 8 mesos daniel herrera

Calendari en PHP

Elabora una pàgina amb PHP que dibuixi el calendari del mes actual. Guía: - Ho renderitzarem amb una taula de 6...

DAW-MP07-UF13 anys, 8 mesos Enric Mieza

PHP - El tipus objecte.

[Exercici previ a realitzar](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/21/php-els-tipus-de-variables-primitius) PHP...

DAW-MP07-UF12.g2.46 anys, 8 mesos daniel herrera

PHP. Avaluació de la comprensió dels conceptes de programació bàsica amb PHP.

2. Digues si és millor fer servir GET o POST per cadascuna d'aquestes accions i explica perquè: 1. Formulari d'e...

DAW-MP07-UF14 anys, 7 mesos daniel herrera

Us de funcions i arrays associatius

Es tracta de fer un programa php que anoti les connexions remotes que rep, tant la IP remota com el navegador que uti...

DAW-MP07-UF14 anys, 7 mesos daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions