Crea nou material
Desenvolupament d'aplicacions web - Desenvolupament web en entorn servidor - Tècniques d’accés a dades.
SocialModificatufRACPenjatautor
2

Tècniques d’accés a dades. Metacontingut.

### 1. Desenvolupa aplicacions d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integrit...

DAW-MP07-UF31 any, 5 mesos daniel herrera
1

ORM: exercicis crear models, insertar dades, consultar dades.

Tant amb Entity Framework de Microsoft com amb django fes el següent: **Prepara aquests models:** * Crea els mo...

DAW-MP07-UF31 any, 5 mesos daniel herrera
1

EF: Primera presa de contacte amb l'ORM de Microsoft.

Ens basarem en l'article [Entity Framework Code First to a New Database](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj5...

DAW-MP07-UF31 any, 5 mesos daniel herrera
2

Accés a dades - MiniTwitter

# MiniTwitter En aquesta pràctica es treballa: - Variables de sessió $_SESSION. - Seguretat: zona restringida i ...

DAW-MP07-UF31 any, 4 mesos Sergi Coll
3

PHP - Autenticació d'usuaris amb PDO - SQL Injection

Un cop completada la tasca [PHP - Inserció de dades amb PDO](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/51/php-insercio...

DAW-MP07-UF31.b 1.c...1.2 1.3...4 anys, 6 mesos daniel herrera
3

PHP - Accés a dades amb PDO

Repassem que és PDO: *The PHP Data Objects (PDO) extension defines a lightweight, consistent interface for accessi...

DAW-MP07-UF31.b1.24 anys, 6 mesos daniel herrera
2

PHP - Inserció de dades amb PDO

En aquest exercici practicarem la inserció de dades amb una base de dades usant PDO. Primer creem la base de dades...

DAW-MP07-UF31.b 1.c...1.2 1.3...4 anys, 6 mesos daniel herrera
1

django: primera presa de contacte amb l'ORM de django

1) Crea un entorn virtual ( `virtualenv env` ) i activa'l ( `source env/bin/activate` ) 2) Instal·la el django din...

DAW-MP07-UF31 any, 5 mesos daniel herrera
1

SQL Injection amb my_sql

Un perillòs hacker omple un formulari amb aquestes dades: ![sql injection](http://i.imgur.com/MMftsdg.png) EL c...

DAW-MP07-UF32 anys, 5 mesos daniel herrera
1

Pràctica ORM: Les notes

Observa aquest model entitat relació: ![Els estudiants i les notes](http://i.imgur.com/VKzAAhn.png) * Entre Cic...

DAW-MP07-UF32 anys, 5 mesos daniel herrera
1

django - Fent consultes sobre models

La [QuerySet API](https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/models/querysets/) és la funcionalitat de django que ens ...

DAW-MP07-UF31.c1.34 anys, 5 mesos daniel herrera
4

SQL Injection challenge

Follow code runs at `https://php-danihp.c9.io/sqlinjection/vaca_mu_en.php` url :::php <?php //...

DAW-MP07-UF32 anys, 5 mesos daniel herrera
4

django - Definint models

Un cop [familiaritzat amb django](http://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/96/django-introduccio-als-models) pots pas...

DAW-MP07-UF31.b 1.c...1.2 1.3...4 anys, 5 mesos daniel herrera
1

django - Introducció als models

El projecte [django té una magnífica documentació](https://docs.djangoproject.com/en/1.8/) que també inclou tutorials...

DAW-MP07-UF31.b 1.c...1.2 1.3...4 anys, 5 mesos daniel herrera
2

EF- Quering Data - Realitzar consultes amb l'ORM de Microsoft

La pàgina principal d'Entity Framework eś [http://msdn.microsoft.com/en-US/data/ef](http://msdn.microsoft.com/en-US/d...

DAW-MP07-UF31.b 1.c...1.2 1.3...4 anys, 5 mesos daniel herrera
1

django - Transaccions

Llegint la documentació [Database transactions](https://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/db/transactions/) de dja...

DAW-MP07-UF31.g1.74 anys, 5 mesos daniel herrera
2

EF - Accés a dades amb l'ORM de Microsoft

Es tracta de fer un projecte amb visual studio per a provar el ORM de microsoft anomenat EF. Microsoft et permet ...

DAW-MP07-UF31.b 1.c...1.2 1.3...4 anys, 6 mesos daniel herrera
2

ORM, Pros and Cons

Llegeix el post [why should You use and ORM](http://stackoverflow.com/questions/448684/why-should-you-use-an-orm) i f...

DAW-MP07-UF31.b1.24 anys, 5 mesos daniel herrera
1

ORM - Object relational mapping

Object relational mapping és una tècnica que serveix per encapsular en objectes les entitats que persistim a la base ...

DAW-MP07-UF31.a1.14 anys, 6 mesos daniel herrera
2

PHP - Accés a dades

PHP disposa d'un gran número de funcions per operar amb diferents sistemes gestors de bases de dades: [Vendor Specifi...

DAW-MP07-UF31.a1.14 anys, 6 mesos daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions