Crea nou material

Sistemes microinformàtics i xarxes - aplicacions web - fonaments d’HTML i fulls d’estils

#FpInfor #Smx #SmxMp08 #SmxMp08Uf05

(etiquetes - hashtags)
ModificatufRACPenjatautor

banc de preguntes tipus test html-css (9preguntes)

El tinc ocult pels alumnes, pero envia'm mail i te'l paso mbardaj5@xtec.cat. https://github.com/mikibardaji/m08_...

SMX-MP08-UF5totstots9 mesos, 3 setmanes USR_ZAKCFFMY

Editor de text per a llenguatge de marques

###Exercici 1: Ajudat d'aquests dos artícles de la wikipedia: 1. [http://ca.wikipedia.org/wiki/Editor_de_text](...

SMX-MP08-UF56 anys, 2 mesos daniel herrera

DTD a partir d'XML, dificultat mitjana

Fes el dte d'aquest xml: <?xml version="1.0"?> <?xml-stylesheet type="text/css" href="nutrition.css"?> ...

SMX-MP08-UF56 anys, 2 mesos daniel herrera

XML a partir de DTD, dificultat mitjana

Fes un document xml vàlid a partir d'aquest DTD: <!ELEMENT ordinador( model, components )> <!ELEMENT mode...

SMX-MP08-UF56 anys, 2 mesos daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions