USR_ZAKCFFMY
Centre
Correu electrònic
Conèixe'm
Material
TítolufPenjat
CRUD Java amb base de dades no relacionalsDAW-MP03-UF63 setmanes, 4 dies
tweets enmagatzemats en mongodbDAM-MP02-UF42 mesos, 3 setmanes
Consulteu nota legal i condicions